Propaganda (communicatie)

Propaganda is een vorm van communicatie om informatie te verspreiden. Het is altijd bevooroordeeld. De informatie is bedoeld om mensen zich op een bepaalde manier te laten voelen of een bepaald iets te laten geloven. De informatie is vaak politiek van aard.

Het is moeilijk uit te maken of de informatie waar of onwaar is. Heel vaak is de informatie verwarrend en oneerlijk. Propaganda heeft de neiging geschillen langer te doen duren en moeilijker op te lossen. Propaganda kan de vorm aannemen van affiches, tv-reclame en radioberichten.

Het woord "propaganda" komt uit het Latijn. In het begin betekende het 'ideeën die verspreid moesten worden'. Maar in de Eerste Wereldoorlog kwam het op de politieke ideeën te staan die misleidend zouden zijn.

Propaganda lijkt in sommige opzichten op reclame. Het gebruikt bijvoorbeeld de massamedia om ideeën te verspreiden. Maar reclame is meestal bedoeld om iets te verkopen, terwijl propaganda over ideeën gaat. Propaganda is vaak politiek van aard en wordt gebruikt door staten of politieke partijen, niet door particuliere bedrijven.

Franse postkaart - De Ingordo, in 1915. Een karikatuur van keizer Wilhelm II van Duitsland die de wereld probeert op te eten, maar dat "te moeilijk" vindt.
Franse postkaart - De Ingordo, in 1915. Een karikatuur van keizer Wilhelm II van Duitsland die de wereld probeert op te eten, maar dat "te moeilijk" vindt.

Gebruikt

Propaganda wordt vaak gebruikt tijdens oorlogen. Daar kan het heel nuttig zijn. Soms houdt het de bevolking van een land tevreden - door hen te vertellen dat hun land goed vecht en door hen te vertellen hoe belangrijk het is dat de vijand wordt verslagen. Soms probeert het de mensen de vijand te laten haten. De informatie kan de mensen vertellen dat de vijand slecht is of hen onmenselijk doen lijken. Soms geeft een regering propaganda aan de vijand - door hen te vertellen dat de oorlog slecht voor hen verloopt en dat ze moeten ophouden met vechten.

Wanneer een land niet in oorlog is, kan propaganda nog steeds worden gebruikt. De regering kan propaganda gebruiken om de mening van mensen over een politieke situatie te veranderen. Een groep kan proberen de manier waarop mensen reageren op een kwestie te veranderen.

Propaganda wordt in sommige landen, zoals dictaturen, samen met censuur gebruikt. Terwijl propaganda de mensen verkeerde ideeën probeert aan te praten, dwingt censuur degenen die het niet met de propaganda eens zijn hun mond te houden. Dan kan de propaganda alles zeggen, omdat niemand het in het openbaar in twijfel kan trekken.

Propaganda wordt ook gebruikt om mensen voor zich te winnen door ze te misleiden. Sommige mensen zeggen dat sektes propaganda gebruiken om mensen over te halen zich bij hen aan te sluiten.

Voorbeelden van propaganda:

Geschiedenis

Propaganda is in elke bekende beschaving gebruikt. Het werd gebruikt door Ramses II op zijn monumenten in het oudeEgypte; het werd gebruikt door de oude Griekse redenaars; het werd gebruikt door Julius Caesar en alle Romeinse keizers. Het woord zelf is afgeleid van propagate, wat vermenigvuldigen betekent.

Propaganda werd veel verder doorgevoerd door de Sacra Congregatio de Propaganda Fide van de Katholieke Kerk. Dit comité, opgericht in 1622 door paus Gregorius XV, had actietakken in de meeste Europese landen. Dit waren de plaatselijke takken van de Inquisitie, die ketters opspoorden. Met martelingen en de dreiging van de dood door verbranding op de brandstapel, dwongen zij ketters tot recantisme (het publiekelijk terugtrekken van hun vroegere geloof). Het doel was om alle uitdagingen aan de suprematie van de Kerk op het gebied van geloofszaken uit de weg te ruimen. Het handboek voor inquisiteurs uit 1578 merkte op: "Straffen gebeurt niet in de eerste plaats voor de verbetering en het welzijn van de gestrafte, maar voor het algemeen welzijn, opdat anderen verschrikt worden en zich afkeren van het kwaad dat zij zouden begaan".


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3