Van de Europese Unie in Kosovo

De rechtsstaatmissie van de Europese Unie in Kosovo, ook wel EULEX Kosovo genoemd, is een overeenkomst tussen de Europese Unie en Kosovo. Hiermee sturen bepaalde staten van de Europese Unie politie en advocaten om Kosovo veiliger te maken. Dit is overeengekomen in het plan-Ahtisaari. Het is de bedoeling de aanwezigheid van buitenlandse politie-eenheden voort te zetten om de politie in Kosovo te helpen, zoals gepland in resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Rusland en Servië beschouwen deze missie als illegaal. Het plan is om 2.000 politiemensen en advocaten ter plaatse te hebben. De missie is op 16 februari 2008 begonnen met het inzetten van haar troepen. Momenteel zijn slechts 400 van de ongeveer 1 900 politieagenten en rechters die de EULEX-missie heeft gepland, ter plaatse.


 

Samenstelling en inzet

De Europese Raad kwam op 14 december 2007 overeen 1800 tot 1900 mensen te sturen. Vanwege het instabiele politieke klimaat werd deze troepenmacht later verhoogd tot 2000 mensen. Dit gebeurde vooral omdat het onmogelijk was om met Servië tot een akkoord te komen. Het korps bestaat voornamelijk uit politieagenten. Een deel van de agenten heeft een opleiding gekregen om oproerige menigten onder controle te houden. Sommige mensen van het korps zijn officieren van justitie en rechters. Omdat het korps zo groot is, zullen binnenkort de meeste EU-ambtenaren daar hun werk doen, in plaats van in Brussel. Hoofd van de missie is Yves de Kermabon, die verantwoording aflegt aan de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in Kosovo, Pieter Feith. De missie zal in het eerste jaar naar verwachting 165 miljoen euro kosten.

Het definitieve besluit over de missie zou op 28 januari 2008 worden genomen. Dit werd uitgesteld vanwege de bezorgdheid over mogelijke negatieve gevolgen voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Servië op 3 februari 2008 en de mogelijke ondertekening van de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Servië op die datum. De officieel aangevoerde reden voor het uitstel is het ontbreken van een rechtsgrondslag (via een resolutie van de VN-Veiligheidsraad of iets dergelijks) voor de missie. Op 4 februari 2008 is een gemeenschappelijk optreden goedgekeurd, wat betekent dat alleen nog de definitieve goedkeuring nodig is; deze zal naar verwachting op 18 februari 2008 worden gegeven.

Er zijn nog steeds vragen over hoe deze missie het VN-bestuur in Kosovo moet vervangen. Zolang deze vragen niet zijn beantwoord, zal Spanje niet deelnemen aan de missie. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Miguel Ángel Moratinos vertelde tijdens een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie dat Spanje zijn contingent niet naar de EULEX-missie zal sturen zolang er geen formele overdracht van bevoegdheden van de Verenigde Naties heeft plaatsgevonden.

Naast EU-leden zullen ook derde partijen Turkije, Zwitserland, Noorwegen en de Verenigde Staten deelnemen. Het plan-Ahtisaari voorzag in politiële en justitiële bijstand van de EU.  Zoom
Het plan-Ahtisaari voorzag in politiële en justitiële bijstand van de EU.  

Politieke situatie

De landen van de Europese Unie zijn momenteel verdeeld. Sommige erkennen Kosovo, andere niet. Het huidige voorzitterschap van de Europese Raad heeft gezegd dat landen mensen kunnen sturen om deel te nemen aan de missie, zelfs zonder Kosovo als onafhankelijke staat te erkennen.

Volgens de EU zal de missie gebaseerd zijn op Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Met deze resolutie werd in 1999 het internationale bestuur in Kosovo ingevoerd. De EU-macht heeft nog geen nieuwe richtlijn van de VN-Veiligheidsraad gekregen, omdat Rusland zich daartegen verzette. Rusland blokkeerde de overdracht van de VN-missie aan de EU. Volgens Servië houdt de missie in dat de EU Kosovo erkent als onafhankelijke staat. Een kaart van EU-lidstaten en hun standpunt over de erkenning van de onafhankelijkheid van Kosovo Sleutel:   erkent Kosovo   erkent Kosovo niet  Zoom
Een kaart van EU-lidstaten en hun standpunt over de erkenning van de onafhankelijkheid van Kosovo Sleutel:   erkent Kosovo   erkent Kosovo niet  

Troepen naar Kosovo gestuurd

  •  Duitsland: Duitsland stuurt ongeveer 600 troepen als vredeshandhavers.
  •  Italië: Italië stuurt ongeveer 600 troepen als vredeshandhavers.
  •  Verenigd Koninkrijk: Op 25 april 2008 kondigde het Verenigd Koninkrijk aan dat het een gevechtsgroep zal sturen op basis van 2 Rifles, een licht infanteriebataljon van ongeveer 600 soldaten, om de openbare orde te helpen handhaven.
 

Vragen en antwoorden

V: Wat is EULEX Kosovo?


A: EULEX Kosovo is een overeenkomst tussen de Europese Unie en Kosovo waarbij bepaalde landen van de Europese Unie politie en advocaten sturen om Kosovo veiliger te maken.

V: Wat werd overeengekomen in het Ahtisaari-plan?


A: In het plan-Ahtisaari werd overeengekomen dat er buitenlandse politietroepen zouden komen om de politie in Kosovo te helpen, zoals gepland in resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

V: Hoeveel personeel is bij deze missie betrokken?


A: Deze missie wil 2.000 politiemensen en juristen ter plaatse hebben. Momenteel zijn slechts 400 van deze personeelsleden ter plaatse.

V: Wanneer is deze missie begonnen met het inzetten van haar troepen?


A: De missie is op 16 februari 2008 begonnen met het inzetten van haar troepen.

V: Wie beschouwt deze missie als illegaal?


A: Rusland en Servië beschouwen deze missie als illegaal.


V: Wat staat er in Resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad?


A: Resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad stelt dat er een buitenlandse politiemacht aanwezig moet zijn om de politie in Kosovo te helpen.

V: Wat is het doel van EULEX Kosovo?


A: Het doel van EULEX Kosovo is Kosovo veiliger te maken door extra middelen, zoals politieagenten en advocaten uit bepaalde landen van de Europese Unie, ter beschikking te stellen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3