Oog van Horus

Het Oog van Horus was een belangrijk symbool in het oude Egypte. Het was het symbool van bescherming en koninklijke macht van Ra of Horus.

Horus was een oude Egyptische hemelgod in de vorm van een valk. Het rechteroog stelt het oog van een slechtvalk voor en de markeringen eromheen. Dit omvat ook de "traan" die soms onder het oog te zien is. Als de wadjet (ook udjat of utchat), vertegenwoordigde het ook de zon, en werd geassocieerd met de zonnegod Ra (Re). Het "spiegelbeeld", of linkeroog, vertegenwoordigde de maan en de God Tehuti (Thoth).

Het oog van HorusZoom
Het oog van Horus

In rekenkunde

D10

Oog van Horusin hiërogliefen

In het oude Egyptische meetsysteem definieerde het Oog van Horus een in het Oude Rijk afgerond getal één(1) = 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64, door 1/64 weg te gooien.

  • 1/2 werd vertegenwoordigd door reuk. Dit werd gesymboliseerd door de rechterkant van het oog in een vorm van de neus.
  • 1/4 werd voorgesteld door het zicht of de sensatie van licht. Dit werd gesymboliseerd door de pupil.
  • 1/8 werd vertegenwoordigd door gedachten. Dit werd gesymboliseerd door de wenkbrauw.
  • 1/16 werd vertegenwoordigd door het gehoor. Dit werd gesymboliseerd door de linkerkant van het oog in de vorm van een pijl die naar het oor wees.
  • 1/32 werd voorgesteld door smaak, door het ontspruiten van tarwe of graan uit de geplante stengel. Dit werd gesymboliseerd door een gebogen staart.
  • 1/64 werd voorgesteld door aanraking. Dit werd gesymboliseerd door een been dat de grond raakte, of wat ook kan worden gezien als een sterke plant die in het oppervlak van de aarde groeit.

Vragen en antwoorden

V: Wat is het Oog van Horus?


Antwoord: Het oog van Horus was een belangrijk symbool in het oude Egypte.

V: Waar stond het Oog van Horus symbool voor in het oude Egypte?


Antwoord: Het Oog van Horus was het symbool van bescherming en Koninklijke Macht van Ra of Horus.

Vraag: Wie was Horus in het oude Egypte?


Antwoord: Horus was een hemelgod in het oude Egypte in de vorm van een valk.

V: Wat stelt het rechteroog van het Oog van Horus voor?


A: Het rechteroog stelt het oog van een slechtvalk en de markeringen eromheen voor.

Vraag: Wat vertegenwoordigde het Oog van Horus naast bescherming en koninklijke macht?


Antwoord: Als de wadjet (ook udjat of utchat) vertegenwoordigde het ook de zon en werd het geassocieerd met de Zonnegod Ra (Re).

Vraag: Wat stelde het spiegelbeeld, of linkeroog, van het Oog van Horus voor?


Antwoord: Het linkeroog vertegenwoordigde de maan en de God Tehuti (Thoth).

Vraag: Wat is de "traan" markering die soms onder het rechteroog van het Oog van Horus wordt gevonden?


Antwoord: De "traan" die soms onder het rechteroog van het Oog van Horus wordt aangetroffen is een deel van zijn markeringen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3