Fabel

Een fabel is een soort verhaal dat iets in het leven laat zien of een betekenis heeft voor een woord. Een fabel leert een les of suggereert er een moraal uit. Een fabel begint in het midden van het verhaal, dat wil zeggen, springt in het hoofdgebeuren zonder gedetailleerde introductie van personages. De personages van een fabel kunnen dieren, planten en legendarische wezens zijn. Wanneer dieren in fabeltjes worden gebruikt, denken en praten ze als mensen, ook al gedragen ze zich als dieren. In een fabel kan bijvoorbeeld een kleipot zeggen dat hij bang is om gebroken te worden.

De verhalen die door fabels worden verteld zijn meestal heel eenvoudig. Om een fabel te begrijpen, hoeft de lezer of luisteraar niet alles te weten over de personages, maar slechts één belangrijk ding. Daarom worden dieren vaak gebruikt in fabeltjes op een manier die gemakkelijk te begrijpen is, omdat het altijd hetzelfde is. Ze houden dezelfde kenmerken van verhaal tot verhaal.

De beroemdste fabels zijn die welke aan Aesop (6e eeuw v. Chr.) worden toegeschreven. Veel fabels zijn zo bekend dat hun moraal is verworden tot Engelse gezegden.

Bijvoorbeeld:

  • Als iemand zegt "zure druiven!" dan verwijst hij naar "De Vos en de Druiven". Deze fabel gaat over een vos die een mooie druiventros aan een wijnstok zag hangen. Hij wilde ze opeten, maar ze stonden hoog in de lucht. Hij probeerde en probeerde hoog genoeg te springen om ze naar beneden te trekken. Toen hij te moe was om nog te springen, ging hij weg en zei: "Ik durf te wedden dat die druiven zuur waren!"

Dus, als iemand een mooi ding ziet dat hij wil, maar niet kan hebben, dan zegt hij soms "Ik wil het toch niet! Ik durf te wedden dat het echt niet goed is!" Deze manier van denken heet "zure druiven".

"Huilende wolf" is een ander bekend Engels gezegde. Dit komt van "The Boy Who Cried Wolf". Deze fabel gaat over een jongen die werd gestuurd om op de schapen te letten. De jongen werd eenzaam terwijl hij op de schapen lette, dus schreeuwde hij "Wolf! Wolf!" De mensen kwamen aangerend. De volgende dag deed hij het weer en ze waren erg boos. Op de derde dag zag de jongen een wolf. Hij riep "Wolf! Wolf!" maar niemand kwam en de wolf at hem op.

Gerelateerde pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3