Abductie

Ontvoering is de criminele daad van het wegnemen van een persoon door middel van fraude, overreding, bedreiging met geweld of met geweld. Ontvoering is, in vergelijking, beperkt tot het dreigen met geweld of het met geweld meenemen van volwassenen of het met geweld meenemen van kinderen. Vaak gaat het om een vorm van valse gevangenisstraf. In sommige staten worden ontvoering en ontvoering als hetzelfde behandeld. Maar in de meeste rechtsgebieden zijn het afzonderlijke misdrijven. Onwettige inmenging in familieleden, zoals het weghalen van een kind bij de ouders, is ontvoering. Het maakt niet uit of de minderjarige ermee instemt of niet. Ontvoering is het onrechtmatig ontvoeren van een persoon tegen zijn wil. Ontvoering kan ook betekenen dat een vrouw wordt meegenomen voor prostitutie, concubinage of (gedwongen) huwelijk.

Ontvoering van kinderen

Tijdens oorlogen worden vaak kinderen ontvoerd. Ze kunnen wreed worden behandeld of gedood. Ze kunnen het slachtoffer zijn van seksueel geweld of worden gebruikt als soldaten. Kinderen worden ontvoerd door zowel gewapende partijen als regeringen. Ze kunnen worden beschouwd als een daad van vergelding tegen een bevolking.

Internationale kinderontvoering

Wanneer een huwelijk stukloopt, is het niet ongewoon dat een van de ouders met zijn of haar kinderen wil terugkeren naar zijn of haar land van herkomst. Dit gebeurt meestal zonder toestemming van de andere ouder. Dit wordt een internationale kinderontvoering. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind schrijft voor dat "verdragsluitende staten maatregelen moeten nemen om de illegale overbrenging en niet-terugkeer van kinderen naar het buitenland te bestrijden". Ook dat zij "het sluiten van bilaterale of multilaterale overeenkomsten of de toetreding tot bestaande overeenkomsten bevorderen". Internationale kinderontvoeringen zijn een zaak die door het burgerlijk recht en in sommige gevallen door het strafrecht wordt behandeld.

Vragen en antwoorden

V: Wat is ontvoering?


A: Ontvoering is de criminele daad waarbij iemand wordt meegenomen door middel van bedrog, overreding, bedreiging met geweld of geweld.

V: Waarin verschilt ontvoering van ontvoering?


A: Ontvoering is beperkt tot bedreiging met geweld of het met geweld meenemen van volwassenen of het meenemen van kinderen, terwijl ontvoering gepaard kan gaan met fraude, overreding of geweld en het meenemen van elke vrouwelijke persoon met het oog op prostitutie, concubinage of (gedwongen) huwelijk kan omvatten.

V: Worden ontvoering en ontvoering in alle staten als hetzelfde misdrijf behandeld?


A: Nee, in sommige staten worden ze als hetzelfde misdrijf behandeld, maar in de meeste rechtsgebieden zijn het afzonderlijke misdrijven.

V: Wat is onrechtmatige inmenging in gezinsleden in verband met ontvoering?


A: Onrechtmatige inmenging in gezinsleden, zoals het weghalen van een kind bij zijn ouders, is ontvoering, ongeacht of de minderjarige instemt of niet.

V: Wat is de definitie van ontvoering?


A: Ontvoering is het wederrechtelijk meenemen van een persoon tegen zijn wil.

V: Wat houdt ontvoering in?


A: Ontvoering kan betrekking hebben op het ontvoeren van een vrouw met het oog op prostitutie, concubinage of (gedwongen) huwelijk, en gaat vaak gepaard met een vorm van valse gevangenschap.

V: Wat is het verschil tussen ontvoering en ontvoering met geweld?


A: Bij ontvoering wordt een persoon tegen zijn wil meegenomen onder bedreiging met geweld, terwijl iemand met geweld meenemen ook kan bestaan uit bedrog, overreding of bedreiging met geweld.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3