Gezondheidszorg

Gezondheidszorg of gezondheidszorg is het behoud van de geestelijke en lichamelijke gezondheid door het voorkomen of behandelen van ziekten via diensten die door het beroep van gezondheidswerker en zijn personeel worden aangeboden. Gezondheidszorg omvat alle redelijke en noodzakelijke medische hulp, medische onderzoeken, medische behandelingen, medische diagnoses, medische evaluaties en medische diensten. Het recht op gezondheidszorg wordt in de internationalemensenrechtenwetgeving beschouwd als een van de mensenrechten, evenals sociale zekerheid.

Siberische medische opleiding "Therapeut Matvei Mudrov" in RuslandZoom
Siberische medische opleiding "Therapeut Matvei Mudrov" in Rusland

Primaire zorg

Een eerstelijnszorgarts (PCD) of primary care physician (PCP) is een arts die algemene medische zorg verleent. Deze artsen kunnen antwoorden geven op gezondheidsproblemen en medische aandoeningen die een patiënt kan hebben. Zij kunnen hun patiënten ook geneesmiddelen voorschrijven, op basis van de verzamelde informatie.

Cultuur van gezondheid

In 1968 stelde Victor Skumin de term "Gezondheidscultuur" voor, die inmiddels wijdverbreid is. De belangrijkste taak van een Cultuur van Gezondheid is het implementeren van innovatieve gezondheidsprogramma's die een holistische benadering van lichamelijke, geestelijke en spirituele gezondheid ondersteunen. Holisme is het idee dat natuurlijke systemen (fysiek, biologisch, chemisch, sociaal, economisch, mentaal, linguïstisch, enz.) en hun eigenschappen, moeten worden gezien als gehelen, niet als verzamelingen van delen.

Volgens Skumin is de cultuur van de gezondheid niet alleen de mechanische verbinding van de twee begrippen - het begrip "cultuur" en het begrip "gezondheid". Het is hun synthese, die een nieuwe kwaliteit, een nieuwe inhoud vormt. Skumin beschouwt de gezondheidscultuur als een specifieke wetenschap, die de theoretische en praktische taken ontwikkelt van een harmonieuze ontwikkeling van de geestelijke, mentale en fysieke menselijke kracht, waarbij een optimale omgeving wordt gevormd, die een hoger niveau van creativiteit van het leven verschaft. Skumin stelt dus dat de gezondheidscultuur een aparte wetenschap is, die nieuwe inhoud creëert. De belangrijkste uitdaging van de gezondheidscultuur is de ontwikkeling van de geestelijke, mentale en fysieke mogelijkheden van de mens. In 1994 werd Skumin verkozen tot voorzitter-stichter van de Wereldorganisatie van Gezondheidscultuur (WOCH) - Internationale sociale beweging "Naar Gezondheid via Cultuur".

Verwante pagina's

Vragen en antwoorden

V: Wat is gezondheidszorg?A: Gezondheidszorg verwijst naar de preventie of behandeling van mentale en fysieke ziekten door middel van verschillende diensten die worden geleverd door gezondheidswerkers en hun personeel.

V: Wat omvat gezondheidszorg?A: Gezondheidszorg omvat alle redelijke en noodzakelijke medische hulp, medische onderzoeken, medische behandelingen, medische diagnoses, medische evaluaties en medische diensten.

V: Wordt het recht op gezondheidszorg erkend als een mensenrecht?A: Ja, het recht op gezondheidszorg wordt beschouwd als een mensenrecht onder de internationale mensenrechtenwetgeving en de sociale zekerheid.

V: Wat is het belang van gezondheidszorg?A: Het belang van gezondheidszorg ligt in het beschermen en behouden van het welzijn van individuen door noodzakelijke medische hulp en zorg te bieden, ziekten te voorkomen en te behandelen, en de algemene levenskwaliteit te verbeteren.

V: Kan gezondheidszorg alleen door artsen worden verleend?A: Nee, gezondheidszorg is niet alleen voorbehouden aan artsen. Een scala aan gezondheidswerkers en hun medewerkers, waaronder verpleegkundigen, apothekers, fysiotherapeuten en anderen, bieden verschillende gezondheidsdiensten aan.

V: Wat zijn de soorten gezondheidszorg?A: De soorten gezondheidsdiensten variëren sterk en omvatten preventieve zorg, diagnostische diensten, therapeutische diensten, revalidatiediensten en palliatieve zorg.

V: Wat is de rol van gezondheidszorg in de maatschappij?A: Gezondheidszorg speelt een cruciale rol in het algemene welzijn en de levenskwaliteit van individuen en gemeenschappen. Ze draagt bij tot economische ontwikkeling, sociale stabiliteit en mensenrechten.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3