Paren

De paring is het koppelen van tegengesteld geslacht of tweeslachtige organismen, meestal met het oog op de seksuele voortplanting. Sommige definities beperken de term tot paring tussen dieren, terwijl andere definities de term uitbreiden tot paring in planten en schimmels.

Bemesting is de samensmelting van gameten. Copulatie is het samenvoegen van de geslachtsorganen van twee seksueel voortplantende dieren voor interne bevruchting.

De paring kan ook leiden tot uitwendige bevruchting, zoals te zien is bij amfibieën, vissen en planten. Voor de meeste soorten is de paring tussen twee individuen van verschillend geslacht.

Voor sommige hermafrodiete soorten is copulatie niet nodig omdat het moederorganisme zichzelf kan bevruchten (autogamie). Bij sommige bloeiende planten kan de zelfbestuiving binnen dezelfde bloem plaatsvinden, en bij sommige hermafrodiete dieren is zelfbevruchting mogelijk. Veel buikpotigen zijn hermafrodiet, en doen gelijktijdig aan copulatie. Aardwormen ook.

Bij sommige vogels omvat de paring gedrag zoals het bouwen van nesten en het voeden van nakomelingen. De menselijke praktijk van paring en kunstmatige inseminatie van gedomesticeerde dieren maakt deel uit van de veehouderij.

Libellen (Austrogomphus guerini) paring
Libellen (Austrogomphus guerini) paring


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3