Kernsplijting

Kernsplijting is een soort kernreactie. Het is wanneer een atoom zich opsplitst in kleinere atomen. Sommige splijtingsreacties geven veel energie af, en worden gebruikt in kernwapens en kernreactoren. Kernsplitsing werd in december 1938 ontdekt door de Duitse nucleaire chemicus Otto Hahn en zijn assistent Fritz Strassmann in Berlijn.

Een atoom is het kleinste deeltje dat een chemisch element vormt (bijv. waterstof, zuurstof, magnesium). Alle atomen zijn zeer klein. Atomen bestaan uit drie componenten of deeltjes: Protonen, neutronen en elektronen. De protonen en neutronen zijn samengeklonterd in een bol die een kern wordt genoemd, in het centrum van elk atoom. De elektronen draaien rond de kern in zijn 'elektronenwolk'. Elementen met grote kernen, zoals uranium en plutonium, kunnen tot splijting worden gebracht.

Als een (relatief) zeer grote atoomkern wordt geraakt door een traag bewegend neutron, zal deze soms onstabiel worden en in twee kernen breken. Als de kern uiteenvalt (of splijt) komt er energie vrij, meestal in de vorm van gammastralen en warmte. Het zorgt er ook voor dat sommige neutronen uit de kern vrijkomen.

Voor een paar isotopen (een atoom met dezelfde hoeveelheid protonen maar een andere hoeveelheid neutronen) kan zo'n splijting veel neutronen vrijmaken. Als die neutronen dan andere atomen raken, zullen ze de andere atomen laten splitsen. Dit kan steeds weer gebeuren. Dit wordt een nucleaire kettingreactie genoemd, en het kan heel snel enorme hoeveelheden energie vrijmaken. De hoeveelheid energie die vrijkomt bij een nucleaire kettingreactie wordt gemeten in kiloton. Eén kiloton is hetzelfde als de energie van duizend ton TNT (trinitrotolueen).

In een atoombom moet dit heel snel gebeuren om een heel grote explosie te maken. In een kernreactor moet dit langzaam gebeuren om warmte te maken. De warmte wordt gebruikt om water te koken tot stoom, die een stoomturbine omzet in elektriciteit.

Het kernsplijtingsdiagram laat zien dat een neutron wordt geabsorbeerd door een uraniumkern die vervolgens onstabiel wordt en zich splitst in twee nieuwe atomen waarbij energie vrijkomt en nog wat meer neutronen.
Het kernsplijtingsdiagram laat zien dat een neutron wordt geabsorbeerd door een uraniumkern die vervolgens onstabiel wordt en zich splitst in twee nieuwe atomen waarbij energie vrijkomt en nog wat meer neutronen.

Media afspelen Inleidende videoclip over kernsplijting.
Media afspelen Inleidende videoclip over kernsplijting.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3