Roerich-pact

Het Pact van Roerich is een verdrag inzake de bescherming van artistieke en wetenschappelijke instellingen en historische monumenten, dat op 15 april 1935 in het Oval Office van het Witte Huis door de vertegenwoordigers van 21 staten werd ondertekend. Op 1 januari 1990 was het Pact van Roerich geratificeerd door tien landen: Brazilië, Chili, Colombia, Cuba, de Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatemala, Mexico, de Verenigde Staten en Venezuela. Het trad in werking op 26 augustus 1935. De regering van India keurde het verdrag in 1948 goed, maar ondernam verder geen formele actie. Het Pact van Roerich staat ook bekend als Pax Cultura ("Culturele Vrede" of "Vrede door Cultuur"). Het belangrijkste onderdeel van het Pact van Roerich is de wettelijke erkenning dat de bescherming van cultuur altijd belangrijker is dan enige militaire noodzaak.

Ondertekening van het Pact van Roerich (in het midden: Franklin Delano Roosevelt)Zoom
Ondertekening van het Pact van Roerich (in het midden: Franklin Delano Roosevelt)

Ondertekening van het Pact van Roerich (in het midden: Franklin Delano Roosevelt)Zoom
Ondertekening van het Pact van Roerich (in het midden: Franklin Delano Roosevelt)

Nicholas Roerich

De Russische schilder en filosoof Nicholas Roerich (1874-1947) startte de moderne beweging voor de verdediging van cultuurgoederen, met het oog op een "Vrede der Beschavingen".

Nicholas Roerich werd op 9 oktober 1874 in St. Petersburg geboren. Hij werd een succesvol schilder. Een van zijn schilderijen werd gekocht door Nicolaas II vanRusland.

Na 1918 verliet Roerich Rusland. In 1923 werd het Roerich Museum in New York opgericht. Tegenwoordig is het Roerich Museum gevestigd in Manhattan, op de hoek van 107th Street en Riverside Drive. Uiteindelijk vestigde Roerich zich in de Kulu Vallei in Himachal Pradesh in de Himalaya. Hij overleed op 13 december 1947.

In 1929 schreef Nicholas Roerich, in samenwerking met de Parijse universiteitsprofessor Giorge Chklaver, een ontwerp voor een internationaal verdrag ter bescherming van culturele waarden (Pact van Roerich).

President Franklin D. Roosevelt had een beslissende invloed op het proces van ondertekening van dit verdrag door alle naties van het Amerikaanse continent. Overigens bewaarde Roosevelt in zijn privé-vertrekken een buste van Roerich.

Het Pact van Roerich vormde de basis voor de in 1954 ondertekende "Internationale Conventie voor de bescherming van culturele waarden in geval van gewapend conflict" van de Verenigde Naties. Maar niet alle ideeën van het Pact van Roerich zijn volledig ten uitvoer gelegd in het internationaal recht, met name de voorkeur voor het behoud van culturele waarden boven militaire noodzaak.

50 jaar van het Roerich PactZoom
50 jaar van het Roerich Pact

Nicholas Roerich

De Russische schilder en filosoof Nicholas Roerich (1874-1947) startte de moderne beweging voor de verdediging van cultuurgoederen, met het oog op een "Vrede der Beschavingen".

Nicholas Roerich werd op 9 oktober 1874 in St. Petersburg geboren. Hij werd een succesvol schilder. Een van zijn schilderijen werd gekocht door Nicolaas II van Rusland.

Na 1918 verliet Roerich Rusland. In 1923 werd het Roerich Museum in New York opgericht. Tegenwoordig is het Roerich Museum gevestigd in Manhattan, op de hoek van 107th Street en Riverside Drive. Uiteindelijk vestigde Roerich zich in de Kulu Vallei in Himachal Pradesh in de Himalaya. Hij overleed op 13 december 1947.

In 1929 schreef Nicholas Roerich, in samenwerking met de Parijse universiteitsprofessor Giorge Chklaver, een ontwerp voor een internationaal verdrag ter bescherming van culturele waarden (Pact van Roerich).

President Franklin D. Roosevelt had een beslissende invloed op het proces van ondertekening van dit verdrag door alle naties van het Amerikaanse continent. Overigens bewaarde Roosevelt in zijn privé-vertrekken een buste van Roerich.

Het Pact van Roerich vormde de basis voor de in 1954 ondertekende "Internationale Conventie voor de bescherming van culturele waarden in geval van gewapend conflict" van de Verenigde Naties. Maar niet alle ideeën van het Pact van Roerich zijn volledig ten uitvoer gelegd in het internationaal recht, met name de voorkeur voor het behoud van culturele waarden boven militaire noodzaak.

50 jaar van het Roerich PactZoom
50 jaar van het Roerich Pact

De Roerich Pact Chronologie

 • 1904: Nicholas Roerich stelde het idee voor van de bescherming van artistieke en wetenschappelijke verworvenheden van de mensheid.
 • 1914: Roerich stelde zijn idee voor aan de toenmalige Russische Keizerlijke Regering tijdens de Eerste Wereldoorlog.
 • 1929: Roerich stelde de naties voor om een pact te sluiten voor het behoud van de artistieke en wetenschappelijke wereldschatten.
 • 1930: Het Roerich Pact werd voorgelegd aan en goedgekeurd door het Museums Comité van de Volkenbond. Het "Comité van het Roerich-Vaandel van de Vrede" (New York) en het "Comité pour le Pact Roerich" (Parijs) worden opgericht.
 • 1931: "Union International pour le pact Roerich" (Brugge, België) opgericht. 13-15 september - Eerste internationale conferentie gewijd aan de afkondiging van het Pact van Roerich (Brugge).
 • 1932: 8-9 augustus 1932 - Tweede Internationale Conferentie van het Roerich Pact (te Brugge). "Stichting Roerich pro Pace, Arte, Scientiae et Labore" (Brugge) opgericht.
 • 1933: 17-18 november 1933 - Derde Internationale Conventie van het Roerich Pact en Vaandel van de Vrede (Washington, VS).
 • 1935: 15 april 1935. Het Verdrag van het Roerichpact wordt ondertekend in het Witte Huis, Washington DC, VS, door 21 landen van de Pan-Amerikaanse Unie.
 • 1948: De regering van India keurde het Roerich Pact goed.
 • 1954: Op 14 mei werd in Den Haag de "Internationale Conventie voor de bescherming van culturele waarden in geval van gewapend conflict" van de VN aangenomen. Het Pact van Roerich werd gebruikt als basis voor deze Conventie.
 • 1956: Het Verdrag van Den Haag werd op 7 augustus van kracht.
Vredesbanier tekenZoom
Vredesbanier teken

De Roerich Pact Chronologie

 • 1904: Nicholas Roerich stelde het idee voor van de bescherming van artistieke en wetenschappelijke verworvenheden van de mensheid.
 • 1914: Roerich stelde zijn idee voor aan de toenmalige Russische Keizerlijke Regering tijdens de Eerste Wereldoorlog.
 • 1929: Roerich stelde de naties voor om een pact te sluiten voor het behoud van de artistieke en wetenschappelijke wereldschatten.
 • 1930: Het Roerich Pact werd voorgelegd aan en goedgekeurd door het Museums Comité van de Volkenbond. Het "Comité van het Roerich-Vaandel van de Vrede" (New York) en het "Comité pour le Pact Roerich" (Parijs) worden opgericht.
 • 1931: "Union International pour le pact Roerich" (Brugge, België) opgericht. 13-15 september - Eerste internationale conferentie gewijd aan de afkondiging van het Pact van Roerich (Brugge).
 • 1932: 8-9 augustus 1932 - Tweede Internationale Conferentie van het Roerich Pact (te Brugge). "Stichting Roerich pro Pace, Arte, Scientiae et Labore" (Brugge) opgericht.
 • 1933: 17-18 november 1933 - Derde Internationale Conventie van het Roerich Pact en Vaandel van de Vrede (Washington, VS).
 • 1935: 15 april 1935. Het Verdrag van het Roerichpact wordt ondertekend in het Witte Huis, Washington DC, VS, door 21 landen van de Pan-Amerikaanse Unie.
 • 1948: De regering van India keurde het Roerich Pact goed.
 • 1954: Op 14 mei werd in Den Haag de "Internationale Conventie voor de bescherming van culturele waarden in geval van gewapend conflict" van de VN aangenomen. Het Pact van Roerich werd gebruikt als basis voor deze Conventie.
 • 1956: Het Verdrag van Den Haag werd op 7 augustus van kracht.
Vredesbanier tekenZoom
Vredesbanier teken

Vaandel van de Vrede

Het Pact van Roerich stelde een vlag voor om beschermde voorwerpen te identificeren - de Vaandel van Vrede, een wit doek met daarin een rode ring en drie rode cirkels gegraveerd. Het teken symboliseerde een eenheid van verleden, heden en toekomst in de ring van eeuwigheid. Ideeën uit het Pact werden weerspiegeld in Roerichs kunst. Het symbool van de Vaandel van Vrede is te zien in veel schilderijen van Nicholas Roerich.

Vaandel van Vrede

Het Pact van Roerich stelde een vlag voor om beschermde voorwerpen te identificeren - de Vaandel van Vrede, een wit doek met daarin een rode ring en drie rode cirkels gegraveerd. Het teken symboliseerde een eenheid van verleden, heden en toekomst in de ring van eeuwigheid. Ideeën uit het Pact werden weerspiegeld in Roerichs kunst. Het symbool van de Vaandel van Vrede is te zien in veel schilderijen van Nicholas Roerich.

Het belang van het Roerichpact voor de 21e eeuw

Het Roerichpact is niet alleen een internationaal verdrag. Het bevat juridische ideeën over een nieuw soort staat. De staatsbegroting moet geld bevatten dat wordt besteed aan cultuur, kunst en onderwijs. Deze uitgaven moeten groter zijn dan de militaire uitgaven. Dit is de wettelijke erkenning dat de bescherming van culturele objecten belangrijker is dan welke militaire noodzaak dan ook. Roerich vond de zorg voor toekomstige generaties een belangrijke reden voor het bestaan van rechtsstaten.

De Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt zei in zijn toespraak bij de ondertekening van het 'Roerich Pact': "Door dit Pact open te stellen voor de naties van de wereld, trachten wij een van de principes, die van vitaal belang zijn voor het behoud van de moderne beschaving, universeel toepasbaar te maken. Dit verdrag heeft een spirituele betekenis die veel dieper gaat dan de tekst van het instrument zelf." Het Pact van Roerich was een belangrijke stap in de richting van de toekomstige ontwikkeling van een nieuwe rechtscultuur. De bepalingen van Roerichs concept zijn gebaseerd op het idee dat de primaire plicht van de staat het behoud van de nationale cultuur is. De ideeën van het Pact van Roerich zijn nog steeds niet volledig geïmplementeerd in het internationale recht. Sommigen menen dat de 21e eeuw een goed moment is om deze ideeën in praktijk te brengen.

Het belang van het Roerichpact voor de 21e eeuw

Het Roerichpact is niet alleen een internationaal verdrag. Het bevat juridische ideeën over een nieuw soort staat. De staatsbegroting moet geld bevatten dat wordt besteed aan cultuur, kunst en onderwijs. Deze uitgaven moeten groter zijn dan de militaire uitgaven. Dit is de wettelijke erkenning dat de bescherming van culturele objecten belangrijker is dan welke militaire noodzaak dan ook. Roerich vond de zorg voor toekomstige generaties een belangrijke reden voor het bestaan van rechtsstaten.

De Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt zei in zijn toespraak bij de ondertekening van het 'Roerich Pact': "Door dit Pact open te stellen voor de naties van de wereld, trachten wij een van de principes, die van vitaal belang zijn voor het behoud van de moderne beschaving, universeel toepasbaar te maken. Dit Verdrag heeft een spirituele betekenis die veel dieper gaat dan de tekst van het instrument zelf." Het Pact van Roerich was een belangrijke stap in de richting van de toekomstige ontwikkeling van een nieuwe rechtscultuur. De bepalingen van Roerichs concept zijn gebaseerd op het idee dat de primaire plicht van de staat het behoud van de nationale cultuur is. De ideeën van het Pact van Roerich zijn nog steeds niet volledig geïmplementeerd in het internationale recht. Sommigen menen dat de 21e eeuw een goed moment is om deze ideeën in praktijk te brengen.

Verwante pagina's

Verwante pagina's

Vragen en antwoorden

V: Wat is het Pact van Roerich?


A: Het Pact van Roerich is een verdrag over de bescherming van artistieke en wetenschappelijke instellingen en historische monumenten.

V: Wanneer werd het Pact van Roerich ondertekend?


A: Het Pact van Roerich werd op 15 april 1935 ondertekend.

V: Hoeveel vertegenwoordigers van staten ondertekenden het Pact van Roerich?


A: Het Roerich Pact werd ondertekend door vertegenwoordigers van 21 staten.

V: Hoeveel landen ratificeerden het Pact van Roerich op 1 januari 1990?


A: Op 1 januari 1990 was het Pact van Roerich door tien landen geratificeerd.

V: Welke landen hebben het Roerich Pact geratificeerd?


A: De landen die het Roerich Pact hebben geratificeerd zijn Brazilië, Chili, Colombia, Cuba, de Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatemala, Mexico, de Verenigde Staten en Venezuela.

V: Wat is het belangrijkste deel van het Pact van Roerich?


A: Het belangrijkste deel van het Pact van Roerich is de wettelijke erkenning dat de bescherming van cultuur altijd belangrijker is dan welke militaire noodzaak dan ook.

V: Hoe wordt het Pact van Roerich ook wel genoemd?


A: Het Pact van Roerich staat ook bekend als Pax Cultura, wat "Culturele Vrede" of "Vrede door Cultuur" betekent.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3