Thalamus | symmetrische structuur in de hersenen van gewervelde dieren

De thalamus is een symmetrische structuur in het midden van de hersenen van gewervelde dieren. Hij bevindt zich tussen de hersenschors en de middenhersenen.

Het geeft zintuiglijke en motorische signalen door aan de hersenschors en regelt bewustzijn, slaap en alertheid.

De thalamus ligt boven de hypothalamus en onder de hersenschors. Het is een verzameling kernen met verschillende functies. Hij fungeert als een relaisstation dat alle soorten zintuiglijke informatie (behalve olfactorische) verzamelt en doorgeeft aan de hersenschors.

Er zijn actiesystemen voor verschillende soorten gedrag, zoals eten, drinken, ontlasting en copulatie. Deze gedragingen voorzien in kortetermijnbehoeften en worden "consumptieve" gedragingen genoemd.


  MRI doorsnede, met thalamus gemarkeerd  Zoom
MRI doorsnede, met thalamus gemarkeerd  

Belangrijkste functies

De thalamus heeft vele functies. Allereerst fungeert hij als relaisstation, of knooppunt. Hij geeft informatie door tussen subcorticale gebieden en de hersenschors. In het bijzonder heeft elk zintuiglijk systeem, behalve ruiken, een thalamuskern die zintuiglijke signalen ontvangt en ze doorstuurt naar de gerelateerde gebieden in de cortex. Voor het gezichtsvermogen bijvoorbeeld wordt de input van het netvlies naar de thalamus gestuurd, die ze op zijn beurt doorstuurt naar de visuele cortex in de occipitale kwab.

Aangenomen wordt dat de thalamus zowel zintuiglijke informatie verwerkt als doorgeeft: elk van de belangrijkste zintuiglijke doorgeefluiken krijgt sterke feedback van de hersenschors.

De thalamus speelt ook een belangrijke rol bij het reguleren van slaap- en waaktoestanden. De kernen van de thalamus hebben sterke verbindingen met de hersenschors. Aangenomen wordt dat deze circuits betrokken zijn bij het bewustzijn. De thalamus speelt een belangrijke rol bij het reguleren van opwinding, bewustzijn en activiteit. Beschadiging van de thalamus kan leiden tot permanente coma.

De thalamus speelt een rol in het basale ganglia systeem, maar dit wordt slecht begrepen. De thalamus werd beschouwd als een "relais" dat alleen maar signalen doorstuurt naar de hersenschors. Maar onderzoek suggereert dat de thalamus selectiever is. Veel verschillende functies zijn gekoppeld aan regio's van de thalamus. Dit is het geval voor de meeste zintuiglijke systemen (behalve het olfactorische systeem), zoals het auditieve, somatische, viscerale, eet- en visuele systeem. Daar veroorzaken specifieke laesies specifieke sensorische stoornissen. Een grote rol van de thalamus is het ondersteunen van de motorische en taalsystemen. Veel van de circuits voor deze systemen worden gedeeld met de thalamus. De thalamus is functioneel verbonden met de hippocampus. Dit is een onderdeel van het hippocampale systeem dat cruciaal is voor het episodische geheugen van de mens.

De informatie voor motorische controle is een netwerk waarbij de thalamus als subcorticaal motorisch centrum betrokken is. In de hersenen van primaten levert de thalamus de specifieke kanalen van de basale ganglia en het cerebellum naar de corticale motorische gebieden. Bij een onderzoek naar de oogbewegingsmotoriek bij drie apen bleken de thalamische gebieden antisaccade oogbewegingen te veroorzaken. Dat is het vermogen om de reflexieve schokkende beweging van de ogen in de richting van een gepresenteerde stimulus te remmen. Ze kijken nog steeds in de richting van de stimulus, maar doen dat op een meer gecontroleerde manier.

Recent onderzoek suggereert dat de mediodorsale (MD) thalamus "de connectiviteit (signaalsterkte) kan versterken van alleen de circuits in de cortex die nodig zijn voor de huidige context. Dit helpt de flexibiliteit (van het zoogdierenbrein) om complexe beslissingen te nemen door de vele associaties waarvan beslissingen afhangen te verbinden met zwak verbonden corticale circuits". Onderzoekers ontdekten dat "het verhogen van de MD-activiteit het vermogen van muizen om te "denken" vergrootte. Dit verlaagde hun foutenpercentage bij het beslissen welke tegenstrijdige zintuiglijke prikkels ze moesten volgen om de beloning te vinden met meer dan 25 procent".

Kortom, de thalamus helpt zoogdieren beter beslissingen te nemen en in hun natuurlijke omgeving te leven. 

De vertraging van een halve seconde

De thalamus is een belangrijk gebied dat betrokken is bij wat bekend staat als de "halve seconde vertraging". Dit is een perceptuele illusie die pas onlangs is ontdekt. De ontdekking is als volgt: wij nemen gebeurtenissen in de wereld waar als onmiddellijk. Ze gebeuren wanneer we ze zien (horen, voelen) gebeuren. Maar de verwerking van visuele signalen is in ieder geval wat de thalamus doet. Ervaren wij dat gebeurtenissen plaatsvinden (zo denken wij) zonder enige vertraging. Maar in werkelijkheid kost het de hersenen een halve seconde om de gegevens die binnenkomen van, laten we zeggen, het gezichtsvermogen, te ordenen. Maar wij voelen die halve seconde vertraging helemaal niet. Onze perceptie van gebeurtenissen is dat we ze zien zoals ze gebeuren.

Dit alles geldt voor bewustzijn en bewust gedrag. Automatische reacties op plotselinge pijn gebeuren onmiddellijk (blote voet op een speld bijvoorbeeld). Maar ze worden later bewust waargenomen. 

Vragen en antwoorden

V: Wat is de thalamus?


A: De thalamus is een symmetrische structuur in het midden van de hersenen van gewervelde dieren, gelegen tussen de hersenschors en de middenhersenen.

V: Wat doet de thalamus?


A: De thalamus geeft zintuiglijke en motorische signalen door aan de hersenschors en regelt het bewustzijn, de slaap en de alertheid. Hij fungeert ook als een relaisstation dat alle soorten zintuiglijke informatie (behalve olfactorische) verzamelt en doorgeeft aan de hersenschors.

V: Waar zit de thalamus?


A: De thalamus bevindt zich boven de hypothalamus en onder de hersenschors.

V: Welk soort gedrag bestuurt hij?


A: De thalamus controleert "consumptief" gedrag, zoals eten, drinken, ontlasting en copulatie, waarmee kortetermijnbehoeften worden bevredigd.

V: Controleert hij de reukzin?


A: Nee, hij controleert geen reukzin.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3