Wade-Giles

Wade-Giles (vereenvoudigd Chinees: 威妥玛拼音 of 韦氏拼音; traditioneel Chinees: 威妥瑪拼音; pinyin: wēituǒmǎ pīnyīn), soms afgekort Wade, is een Romanisatiesysteem voor de Chinese taal. Het is gebaseerd op de vorm van het Mandarijn dat in Beijing wordt gebruikt. Het systeem werd in het midden van de 19e eeuw door Thomas Wade geproduceerd. Het werd volledig ontwikkeld in het Chinees-Engels woordenboek van Herbert Giles uit 1892.

Wade-Giles was het belangrijkste systeem van transliteratie in de Engelstalige wereld gedurende een groot deel van de 20e eeuw. Het wordt gebruikt in verschillende standaard naslagwerken. Het wordt ook gebruikt in alle boeken over China die voor 1979 zijn gepubliceerd. Het vervangt de op Nanjing gebaseerde romanisatiesystemen die tot het einde van de 19e eeuw gebruikelijk waren. Wade-Giles is vandaag de dag vervangen door het Pinyin systeem. Het is nog steeds in gebruik in Taiwan (Republiek China).

Een bekend kenmerk van Wade-Giles is dat het de apostrof gebruikt om aangezogen medeklinkers of ademende medeklinkers te markeren. Bijvoorbeeld, ping in Pinyin zou worden geschreven als p'ing in Wade-Giles, maar bing in Pinyin zou worden geschreven als ping. Geluiden worden op deze manier geschreven omdat het Chinees geen stemhebbende stop medeklinkers, fricatieven, of affricaten heeft zoals in het Engels. Chinees maakt alleen onderscheid tussen opgezogen en ongeaspirateerde geluiden. Daarom wordt een apostrof gebruikt in plaats van een andere letter.

De apostrof werd echter niet goed begrepen door mensen die de spelling van de Wade-Giles niet kennen, zodat veel mensen die de apostrof lazen de apostrof negeerden bij het lezen of kopiëren van Chinese woorden. Dit had ertoe geleid dat veel niet-Chinezen Chinese woorden verkeerd hebben gezegd, waaronder Tao, tai chi en kung fu. Wade-Giles spellingen waarbij de apostrof volledig genegeerd wordt, worden bastaards Wade-Giles genoemd.

Vergelijkingstabel

Klinkers

IPA

ɑ

ɔ

ɤ

ɑʊ

ɤʊ

een

ən

ɑŋ

ɤŋ

ɑɻ

ʊŋ

ji

iɤʊ

iɛn

jin

jiŋ

Pinyin

a

o

e

ai

ei

ao

of

een

en

boos

eng

er

ong

yi

u

u

yan

yin

ying

Tongyong Pinyin

a

o

e

ai

ei

ao

of

een

en

boos

eng

er

ong

yi

u

u

yan

yin

ying

Wade-Giles

a

o

o/ê

ai

ei

ao

of

een

ên

boos

êng

êrh

ung

i

jeh

yu

yen

yin

ying

zhuyin

ㄨㄥ

ㄧㄝ

ㄧㄡ

ㄧㄢ

ㄧㄣ

ㄧㄥ

voorbeeld

 

Klinkers

IPA

wu

ueɪ

uan

uən

uʊn

uɤŋ

uʊŋ

y

yɛn

yn

yʊŋ

Pinyin

wu

wo

wei

wan

wen

weng

yu

yue

yuan

yun

yong

Tongyong Pinyin

wu

wo

wei

wan

wun

wong

yu

yue

yuan

yun

yong

Wade-Giles

wu

wo

wei

wan

wên

wêng

yüeh

yüan

yün

yung

zhuyin

ㄨㄛ

ㄨㄟ

ㄨㄢ

ㄨㄣ

ㄨㄥ

ㄩㄝ

ㄩㄢ

ㄩㄣ

ㄩㄥ

voorbeeld

 

Medeklinkers

IPA

p

m

fəŋ

fʊŋ

tiou

tuei

ny

ly

kəɻ

tɕiɛn

tɕyʊŋ

tɕʰɪn

ɕyɛn

Pinyin

b

p

m

feng

diu

dui

t

ger

k

e

jian

jiong

qin

xuan

Tongyong Pinyin

b

p

m

fong

diou

duei

t

nyu

lyu

ger

k

e

jian

jyong

cin

syuan

Wade-Giles

p

p'

m

fêng

tiu

tui

t'

kêrh

k'

ho

chien

chiung

ch'in

hsüan

zhuyin

ㄈㄥ

ㄉㄧㄡ

ㄉㄨㄟ

ㄋㄩ

ㄌㄩ

ㄍㄜㄦ

ㄏㄜ

ㄐㄧㄢ

ㄐㄩㄥ

ㄑㄧㄣ

ㄒㄩㄢ

voorbeeld

歌儿

 

Medeklinkers

IPA

tʂə

tʂɚ

tʂʰə

tʂʰɚ

ʂə

ʂɚ

ʐə

ʐɚ

tsə

tsuɔ

tsɨ

tsʰə

tsʰɨ

Pinyin

zhe

zhi

che

chi

zij

shi

aangaande

ri

ze

zuo

zi

ce

ci

se

si

Tongyong Pinyin

jhe

jhih

che

chih

zij

shih

aangaande

rih

ze

zuo

zih

ce

cih

se

sih

Wade-Giles

chê

chih

ch'ê

ch'ih

shê

shih

jih

tsê

tso

tzŭ_

ts'ê

tz'ŭ

szŭ_

zhuyin

ㄓㄜ

ㄔㄜ

ㄕㄜ

ㄖㄜ

ㄗㄜ

ㄗㄨㄛ

ㄘㄜ

ㄙㄜ

voorbeeld

 

Tonen

IPA

ma˥˥

ma˧˥

ma˨˩˦

ma˥˩

Pinyin

Tongyong Pinyin

ma

maˊ

maˇ

maˋ

Wade-Giles

ma1

ma2

ma3

ma4

zhuyin

ㄇㄚ

ㄇㄚˊ

ㄇㄚˇ

ㄇㄚˋ

voorbeeld (traditioneel/vereenvoudigd)

媽/妈

麻/麻

馬/马

罵/骂

Voorbeeld zinnen van Wade-Giles

Hieronder staan voorbeelden van zinnen in Chinese karakters, Pinyin en Wade-Giles met Engelse vertalingen.

Chinese tekens

Ben je een Beijinger of een Shanghaier?

Pinyin

Nǐ shì Běijīng rén háishì Shànghǎi rén?

Wade-Giles

Ni3 shih4 Pei3ching1jên2 hai2shih4 Shang4hai3jên2?

Engels

Ben je Pekingees of Sjanghainees?

 

Chinese tekens

Tang Xinxin gaat graag naar Qingdao om bier te drinken.

Pinyin

Táng Xīnxīn hěn xǐhuān qù Qīngdǎo hē píjiǔ.

Wade-Giles

T'ang2 Hsin1hsin1 hên3 hsi3huan1 ch'ü4 Ch'ing1tao3 ho1 p'i2chiu3.

Engels

Tang Xinxin gaat graag naar Qingdao om bier te drinken.

 

Chinese tekens

Zhou Changping wil Tai Chi doen, maar hij wil niet naar de film kijken.

Pinyin

Zhōu Chángpíng yào zuò tàijí, dànshì tā bùyào kàn diànyǐng.

Wade-Giles

Chou1 Ch'ang2p'ing2 yao4 tso4 t'ai4chi2, tan4shih4 t'a1 pu4yao4 k'an4 tien4ying3.

Engels

Zhou Changping wil tai chi doen, maar hij wil geen films kijken.

Vragen en antwoorden

V: Wat is Wade-Giles?


A: Wade-Giles is een Romanisatiesysteem voor de Chinese taal dat in het midden van de 19e eeuw werd ontwikkeld door Thomas Wade en volledig werd uitgewerkt in het Chinees-Engels woordenboek van Herbert Giles uit 1892.

V: Wanneer heeft het andere romansystemen vervangen?


A: Het verving de op Nanjing gebaseerde romanisatiesystemen die tot het einde van de 19e eeuw gebruikelijk waren.

V: Hoe wordt het tegenwoordig gebruikt?


A: Tegenwoordig is Wade-Giles grotendeels vervangen door Pinyin, maar het wordt nog steeds gebruikt in Taiwan (Republiek China).

V: Welke eigenschap heeft Wade-Giles om geaspireerde medeklinkers te markeren?


A: In het Wade-Giles wordt een apostrof gebruikt om aspirerende medeklinkers of ademende medeklinkers te markeren.

V: Waarom heeft het Chinees geen stemhebbende stopmedeklinkers, fricatieven of affricaten zoals het Engels?


A: Het Chinees maakt alleen onderscheid tussen geaspireerde en niet-geaspireerde klanken, dus er zijn geen stemhebbende stopmedeklinkers, fricatieven of affricaten zoals in het Engels.

V: Wat gebeurt er als mensen die de Wade-Giles spelling niet kennen, woorden met een apostrof lezen?


A: Mensen die de apostrof niet begrijpen, negeren deze vaak bij het lezen of overnemen van Chinese woorden, wat ertoe kan leiden dat zij woorden verkeerd uitspreken, zoals Tao, tai chi en kung fu. Dit type onjuiste spelling wordt verbasterd Wade-Giles genoemd.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3