Wereldvrede

Wereldvrede is een idee van vrijheid, vrede en geluk onder iedereen. Wereldvrede is een idee van een wereld zonder geweld, waar naties met elkaar proberen te werken. Wereldvrede kan betekenen: gelijke mensenrechten, technologie, gratis onderwijs voor iedereen, techniek, beschikbaarheid van medicijnen, diplomaten en/of een einde aan alle vormen van vechten.

In een rapport van mei 2011 over de Global Peace Index werd vastgesteld dat als de wereld het afgelopen jaar 25% vreedzamer was geweest, de wereldeconomie 2 biljoen dollar extra zou hebben gehad. Dit bedrag zou 2% van het BBP per jaar hebben gedekt om de ergste gevolgen van de opwarming van de aarde te voorkomen, alle kosten voor het bereiken van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te dekken, de overheidsschuld van Griekenland, Ierland en Portugal kwijt te schelden en de eenmalige kosten voor de wederopbouw in verband met de aardbeving en tsunami van Tōhoku in 2011 te dekken.

Veel religies geloven in wereldvrede. De Volkenbond en de Verenigde Naties zijn opgericht om wereldvrede te bewerkstelligen. Veel theoretici geloven echter dat mensen zijn geboren om gewelddadig te zijn en dat het voorkomen ervan niet mogelijk zou zijn omdat het de natuur is. Anderen hebben gezegd dat misdadigers niet in vrede geloven en misdaden zullen blijven plegen. De historische foto van blauw marmerZoom
De historische foto van blauw marmer

 Een vredestekenZoom
Een vredesteken


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3