Wereldvrede

Wereldvrede is een idee van vrijheid, vrede en geluk onder iedereen. Wereldvrede is een idee van een wereld zonder geweld, waar naties met elkaar proberen te werken. Wereldvrede kan betekenen: gelijke mensenrechten, technologie, gratis onderwijs voor iedereen, techniek, beschikbaarheid van medicijnen, diplomaten en/of een einde aan alle vormen van vechten.

In een rapport van mei 2011 over de Global Peace Index werd vastgesteld dat als de wereld het afgelopen jaar 25% vreedzamer was geweest, de wereldeconomie 2 biljoen dollar extra zou hebben gehad. Dit bedrag zou 2% van het BBP per jaar hebben gedekt om de ergste gevolgen van de opwarming van de aarde te voorkomen, alle kosten voor het bereiken van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te dekken, de overheidsschuld van Griekenland, Ierland en Portugal kwijt te schelden en de eenmalige kosten voor de wederopbouw in verband met de aardbeving en tsunami van Tōhoku in 2011 te dekken.

Veel religies geloven in wereldvrede. De Volkenbond en de Verenigde Naties zijn opgericht om wereldvrede te bewerkstelligen. Veel theoretici geloven echter dat mensen zijn geboren om gewelddadig te zijn en dat het voorkomen ervan niet mogelijk zou zijn omdat het de natuur is. Anderen hebben gezegd dat misdadigers niet in vrede geloven en misdaden zullen blijven plegen. De historische foto van blauw marmerZoom
De historische foto van blauw marmer

 Een vredestekenZoom
Een vredesteken

Vragen en antwoorden

V: Wat is wereldvrede?


A: Wereldvrede is een idee van vrijheid, vrede en geluk voor iedereen. Het is het idee van een wereld zonder geweld, waar naties met elkaar proberen samen te werken en gelijke mensenrechten hebben, technologie, gratis onderwijs voor iedereen, techniek, beschikbaarheid van medicijnen, diplomaten en/of een einde aan alle vormen van vechten.

V: Wat bleek uit een rapport van mei 2011 over de Global Peace Index?


A: Uit het rapport bleek dat als de wereld in het voorgaande jaar 25% vreedzamer was geweest, de wereldeconomie 2 biljoen dollar extra zou hebben gekregen, waarmee 2% van het BBP per jaar gedekt had kunnen worden dat nodig is om de ergste gevolgen van de opwarming van de aarde te voorkomen, alsmede alle kosten te dekken om de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te verwezenlijken en de staatsschuld van Griekenland, Ierland en Portugal kwijt te schelden.

V: Geloven veel religies in wereldvrede?


A: Ja, veel religies geloven in wereldvrede. De Volkenbond en de Verenigde Naties zijn opgericht om wereldvrede mogelijk te maken.

V: Is het mogelijk voor mensen om geweld te voorkomen?


A: Sommige theoretici geloven dat mensen geboren worden om gewelddadig te zijn, dus het voorkomen ervan is misschien niet mogelijk omdat het de natuur is. Anderen zeggen dat criminelen niet in vrede geloven en dus hoe dan ook misdaden zullen blijven plegen.

V: Hoeveel geld zou de wereldeconomie hebben gewonnen als er volgens het rapport van de Global Peace Index 25% meer vrede was?


A: Volgens het rapport van de Global Peace Index van mei 2011 zou de wereldeconomie bij 25% meer vrede 2 biljoen dollar extra hebben gekregen. Daarmee had 2% van het BBP per jaar kunnen worden gedekt, wat nodig is om de ergste gevolgen van de opwarming van de aarde te voorkomen en alle kosten te dekken voor het verwezenlijken van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling en het kwijtschelden van de staatsschuld van Griekenland, Ierland en Portugal.

V: Welke organisaties werden opgericht om wereldvrede mogelijk te maken?


A: De Volkenbond en de Verenigde Naties zijn opgericht om wereldvrede mogelijk te maken.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3