onrechtmatige dood eis

Een onrechtmatige dood is een vordering tegen een persoon die aansprakelijk kan worden gesteld voor de dood van een andere persoon. Een rechtszaak wegens onrechtmatige dood kan gebaseerd zijn op claims van nalatigheid, wangedrag, of een criminele daad zoals moord.

Als de persoon die beschuldigd wordt van het veroorzaken van een onrechtmatige dood wordt beschuldigd van een misdrijf, kan de onrechtmatige dood rechtszaak worden aangespannen na een strafrechtelijk proces. Het is mogelijk om een onrechtmatige dood rechtszaak te winnen zelfs als de persoon wordt vrijgesproken van een misdrijf dat de dood veroorzaakte, want ook al kan in beide processen hetzelfde bewijs worden gebruikt, een onrechtmatige dood zaak heeft een lagere standaard van bewijs.

De vordering wordt ingesteld in een civiele procedure, gewoonlijk door naaste familieleden, gebaseerd op de wetgeving inzake onrechtmatige daad. Het gewoonterecht stond geen rechtszaken wegens onrechtmatige dood toe, aangezien het recht om een vordering wegens onrechtmatige dood in te stellen toebehoorde aan de overledene en samen met die persoon overleed. In de Verenigde Staten zijn tegenwoordig in alle jurisdicties onrechtmatige-doodzaken mogelijk op grond van staats- en federale wetten.
Schadevergoeding

In het recht is schadevergoeding een toekenning van compensatie, meestal in de vorm van geld, aan een persoon die een verlies of letsel heeft geleden. Schadevergoeding voor onrechtmatige dood kan omvatten:

  • Verlies van toekomstige inkomsten
  • Verlies van voordelen
  • Verlies van kameraadschap
  • Pijn, lijden en/of geestelijke kwelling
  • medische rekeningen, begrafeniskosten

In sommige staten is het ook mogelijk een schadevergoeding met een punitief karakter toe te kennen, een aanvullende schadevergoeding die bedoeld is om de gedaagde en anderen ervan te weerhouden hetzelfde te doen. Indien beschikbaar, wordt een punitieve schadevergoeding normaal alleen toegekend in de meest extreme gevallen, waarbij sprake is van grove nalatigheid, roekeloosheid of opzettelijke handelingen die de dood tot gevolg hebben.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3