Naturisme

Naturistische christenen zijn de christenen die naturisme of nudisme beoefenen, en deel uitmaken van de kleding-vrije beweging. Zij geloven dat het menselijk lichaam de grootste schepping van God is, en dat het niet beschamend is en niet bedekt mag worden. Naturistische christenen zijn te vinden in bijna alle verschillende groepen van het christendom (de zogenaamde "denominaties"), en zij vinden geen enkel conflict met de leer van de Bijbel, en leven hun leven en aanbidden God zonder enige kleding. De meesten hebben echter diverse meningsverschillen met de New Age en mensgerichte filosofie (het zogenaamde "humanisme") die veel voorkomt onder andere naturisten en wensen daarvan gescheiden te zijn. Dit houdt in dat zij de natuur helemaal niet aanbidden.

Tuin van Eden

In het boek Genesis leefden Adam en Eva in de hof van Eden als man en vrouw. Zij aten van de vrucht die God niet had toegestaan, nadat de duivel hen daartoe had overgehaald in de vorm van een slang. Toen werden hun ogen geopend, en zij wisten dat zij naakt waren. Dus verzamelden zij vijgenbladeren om als eenvoudige kleding te gebruiken om hun geslachtsorganen te bedekken. Deze ontbraken al snel, en Adam en Eva verstopten zich voor God in de bomen.

  • God tot Adam (met Eva) "Wie heeft u gezegd, dat gij naakt zijt?" (Genesis 3:11)
Adam en Eva , door Albrecht Dürer (1507).Zoom
Adam en Eva , door Albrecht Dürer (1507).


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3