Gemengd onderwijs

Co-educatief betekent onderwijs voor jongens en meisjes samen. De praktijk is in verschillende landen en op verschillende tijdstippen verschillend geweest.

De meeste basisscholen zijn al lange tijd co-educatief. Er is geen reden om vrouwen voor de puberteit apart op te voeden. Ook het leerplan op basisscholen is niet controversieel. Het legt de nadruk op lezen, schrijven en rekenen, met enige elementaire kennis van aardrijkskunde en geschiedenis. In sommige landen omvat het zowel religieus als cultureel onderwijs.

Voor het midden van de 19e eeuw werden meisjes echter vaak thuis opgevoed, of werden ze helemaal niet opgevoed. Op dit punt waren er grote verschillen in verschillende delen van de wereld. In Engeland en Wales werd universeel basisonderwijs ingesteld door de Elementary Education Act van 1870, en was deelname van 5 tot 10 jaar verplicht. Dit werd uitgebreid in een andere wet van 1880. Sindsdien is bijna al het basisonderwijs in het Verenigd Koninkrijk co-educatief, en dus ook in veel andere landen.

In het middelbaar onderwijs gaan kinderen door het proces van de puberteit, en er is geen algemene overeenstemming over de vraag of de twee geslachten samen moeten worden opgevoed. Er zijn argumenten voor en tegen. Het ene uiterste is de Verenigde Staten, waar beide seksen in alle stadia samen worden opgevoed. Het andere uiterste zijn bepaalde traditionele samenlevingen waar meisjes helemaal geen middelbaar onderwijs krijgen. De tendens is dat meer landen overgaan tot co-educatie als standaard op elk onderwijsniveau.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3