Lagere school

Een lagere school (of basisschool) is een school voor kinderen tussen ongeveer vijf en elf jaar. Het komt na de kleuterschool. Als de kinderen klaar zijn met leren op de basisschool, gaan ze naar de middelbare school.

In het Verenigd Koninkrijk bestaat een basisschool meestal uit een kinderdagverblijf en de eerste zeven jaar van het voltijd leren van een kind. In Australië en de Verenigde Staten begint de basisschool met de kleuterschool. Het duurt zes jaar, meestal tot de vijfde of zesde klas. In de Verenigde Staten is "basisschool" een meer gebruikelijke term voor openbare basisscholen. "Primary school" wordt vaak gebruikt in particuliere of onafhankelijke scholen. (In particuliere of onafhankelijke scholen geeft de overheid de scholen geen geld).

In India betekent "Primary Education" de "Nursery", de "Kindergarten" en daarna vier jaar regulier onderwijs. De toelating tot de kleuterklassen is voor kinderen boven de twee jaar, zodat de leeftijd 6+ is bij het instappen in klas I. Kinderen krijgen les in taal (moedertaal en Engels) lees/schrijfvaardigheid, basisrekenen en een behoorlijke hoeveelheid algemene informatie over het land, mensen, staatslieden, grote mensen, flora & dieren. Dit geldt echter alleen voor scholen in de stedelijke gebieden. Scholen op het platteland hebben geen kinderdagverblijf of kleuterschool; ze laten direct toe in klas I als het kind zes jaar is. Verder gebruiken de scholen op het platteland de moedertaal als onderwijsmedium en nemen ze op geen enkele manier hun toevlucht tot het Engels. Het basisonderwijs is gratis op overheidsscholen. Bovendien bieden de basisscholen op het platteland de kinderen gratis middageten aan (de overheid betaalt ervoor), zodat het uitvalpercentage daalt. De staten West-Bengalen, Maharashtra, Manipur, Nagaland en Kerala hebben zeer goed werk verricht in deze manier van verspreiding van het basisonderwijs.

In Singapore verwijst de basisschool naar de studenten die normaal gesproken tussen 7 en 12 jaar oud zijn. De basisschool is geclassificeerd als P1 tot en met P6 voor respectievelijk basisschool 1 tot en met basisschool 6. Aan het einde van P6 zitten de studenten voor een nationaal niveau Primary School Leaving Exam (PSLE) dat wordt gebruikt voor plaatsing in de middelbare school. Voorafgaand aan de basisschool gaan de leerlingen 2 jaar naar de kleuterschool.

In Duitsland heet de basisschool "Grundschule" en is normaal gesproken van de eerste tot en met de vierde klas, dus meestal voor kinderen tussen zes en tien jaar. In sommige oostelijke staten, bijvoorbeeld in Berlijn, is de basisschool voor kinderen tot 12 jaar. In de meeste Duitse staten beginnen de kinderen Engels te leren in de derde klas op een zeer laag niveau, ze leren hoe ze moeten tellen en de namen van de kleuren en andere gemakkelijke dingen. Maar door dat lage niveau is een Duits kind dat de basisschool heeft afgemaakt normaal gesproken niet in staat om correcte Engelse zinnen te vormen. In de Primary School worden de kinderen voorbereid op het voortgezet onderwijs. De leerlingen van de basisschool volgen drie hoofdvakken: Wiskunde, Duits en algemene kennis ("Sachkunde"). In Algemene Kennis leren de kinderen over de natuur, over hun eigen lichaam, hoe ze veilig kunnen fietsen en iets over de stad waar ze wonen en natuurlijk over Duitsland. Naast deze hoofdvakken volgen de kinderen vakken als kunst, muziek en lichamelijke opvoeding.

Basisschool in IndiaZoom
Basisschool in India

Basisschool in JapanZoom
Basisschool in Japan

Vragen en antwoorden

V: Wat is een basisschool?


A: Een basisschool, ook bekend als basisschool of lagere school, is een school voor kinderen tussen ongeveer vijf en elf jaar oud. Zij komt na de kleuterschool en bereidt de leerlingen voor op het voortgezet onderwijs.

V: Hoe werkt het kleuteronderwijs in Bangladesh?


A: In Bangladesh beginnen de kleuterklassen met het leerprogramma voor vijfjarige kinderen, waar zij met vreugde en blijdschap les krijgen. Leerlingen van zes tot elf jaar maken hun leerproces op de basisschool af, voordat zij naar het voortgezet onderwijs gaan.

V: Wat is de typische structuur van een basisschool in het Verenigd Koninkrijk?


A: In het Verenigd Koninkrijk bestaat een basisschool meestal uit een crèche en de eerste zeven jaar waarin een kind voltijds leert.

V: Hoe lang duurt het basisonderwijs in Australië en de Verenigde Staten?


A: In Australië en de Verenigde Staten begint de basisschool met de kleuterschool en duurt zes jaar tot de vijfde of zesde klas.

V: Wat is "basisonderwijs" in India?


A: In India verwijst "basisonderwijs" naar de kleuterschool en vier jaar regulier onderwijs daarna. De toelating tot de kleuterklassen begint op tweejarige leeftijd, zodat leerlingen op zesjarige leeftijd naar de eerste klas gaan.

V: Hoe werkt Primary Schooling in Singapore?


A: In Singapore verwijst Primary School naar leerlingen die gewoonlijk tussen 7 en 12 jaar oud zijn (ingedeeld als P1 tot P6). Aan het eind van P6 leggen de leerlingen een nationaal examen voor het verlaten van de Primary School (PSLE) af, dat wordt gebruikt voor plaatsing op de Secondary School. Voorafgaand aan de basisschool zijn er tweejarige kleuterprogramma's.

V: Wat is Grundschule in Duitsland?


A: Grundschule is Duits voor "Basisschool", die doorgaans loopt van de eerste tot en met de vierde klas - meestal voor kinderen van 6-10 jaar, maar soms tot 12 jaar, afhankelijk van de locatie in Duitsland. Het onderwijs omvat wiskunde, Duitse taal en literatuur en algemene kennis zoals natuur- en lichamelijke opvoeding.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3