Droom

Dromen zijn wat een persoon ziet en hoort in zijn hoofd als hij slaapt. Ze lijken in sommige opzichten op het echte leven, maar kunnen ook heel vreemd zijn. Dromen kunnen zo echt lijken terwijl ze gebeuren dat de persoon zou kunnen denken dat ze wakker zijn wanneer ze eigenlijk in slaap zijn.

Soms realiseert iemand zich tijdens een droom dat hij of zij droomt, maar hij of zij blijft de droom hebben. Dit wordt een heldere droom genoemd. Dit gebeurt voor de meeste mensen heel weinig, maar voor sommige mensen gebeurt het vaak. Tijdens het helder dromen zal de persoon het gevoel hebben dat hij de droom beheerst, en zal hij meestal dromen dat hij leuke dingen doet die hij in de echte wereld niet kan doen.

De meeste mensen herinneren zich hun dromen op de een of andere manier, ook al is het maar een klein deel, maar kinderen zullen zich waarschijnlijk het grootste deel van hun droom duidelijk herinneren. Het is vaak makkelijker voor mensen om dromen te onthouden als ze opschrijven wat er in de droom is gebeurd net nadat ze wakker zijn geworden. Hierdoor hebben veel mensen droomagenda's waarin ze elke droom beschrijven die ze hebben.

Nachtmerries zijn dromen die mensen laten schrikken of schrikken. Nachtmerries zijn meestal gebaseerd op de dagelijkse angsten van die persoon, zoals spinnen of donkere plekken, maar zelfs een droom die niet over die dingen gaat kan onaangenaam aanvoelen. Nachtmerries worden veroorzaakt door veel verschillende dingen: oncomfortabel zijn of pijn hebben tijdens het slapen, ziekte, stress of zelfs eten vlak voor het slapen.

Er zijn veel verschillende theorieën over waarom mensen dromen en wat hun dromen betekenen. Ieder mens heeft andere dromen. Sommige psychologen geloven dat dromen weerspiegelen wat er gebeurt in de onbewuste geest (het deel van de geest dat op zichzelf werkt). Anderen denken dat mensen, plaatsen en objecten in dromen symbolen zijn voor andere dingen in het echte leven van de dromer. Doorheen de geschiedenis hebben mensen geprobeerd om de zin van dromen te maken om dingen te leren van hen, en hebben vaak gebruikt voor waarzeggerij of waarzeggerij. Vandaag de dag zijn er nog steeds veel boeken en websites gewijd aan het maken van zinvolle dromen.

Dromen gebeuren als mensen slapen
Dromen gebeuren als mensen slapen

Oude ideeën over dromen

Over het algemeen dachten de oude beschavingen dat dromen boodschappen van de goden waren (zie de werken van Homerus) of een soort van profetie. Ze wisten echter dat dromen de dromer vaak misleidden en vonden hiervoor verschillende verklaringen. Aristoteles begon met dit soort ideeën, maar werd later sceptischer en ontkende de goddelijke oorsprong van dromen.

Freudiaanse theorie

In zijn Interpretatie van Dromen verbond Sigmund Freud ze met zijn ideeën over psychotherapie. Dromen zijn volgens Freud vormen van "wensvervulling". Het zijn pogingen van het onbewuste om een of ander conflict op te lossen. Omdat de informatie in het onbewuste in een weerbarstige en vaak verontrustende vorm is, zal een "censor" in het voorbewustzijn niet toestaan dat deze onveranderd in het bewustzijn terechtkomt. Freud beschrijft drie belangrijke soorten dromen: 1. Directe profetieën ontvangen in de droom; 2. Het voorspellen van een toekomstige gebeurtenis; 3. De symbolische droom, die interpretatie vereist.

Sommige auteurs, zoals Hans Eysenck, hebben betoogd dat de dromen die Freud aanhaalt zijn theorieën niet echt ondersteunen. Eysenck stelt dat de voorbeelden van Freud zijn droomtheorie eigenlijk ontkrachten.

Modern werk

Sinds Freud ligt de nadruk op de biologie van het dromen.

De ontdekking van REM (rapid eye movement) en niet-REM slaap is belangrijk geweest. Onderzoekers hebben hier veel onderzoek naar gedaan. De proefpersonen zijn in beide fasen wakker geschud en gevraagd waar ze aan dachten. Het is duidelijk dat de meldingen van niet-REM stadia anders waren dan die van REM stadia. Met name dromen komen vooral voor als de hersenen in de REM-toestand zijn. Er is ook een verband tussen dromen en dagdromen. Beide lijken in een cyclus van 90-110 minuten voor te komen.

Blijkbaar "is er geen bewijs dat er een nuttiger begrip van de persoonlijkheid uit kan worden afgeleid dan uit de realiteit van het wakkereffect".

Als de slaap wordt verhinderd, lijden de mensen eronder en worden ze erger bij elke vorm van wakker worden. Hieruit blijkt dat een belangrijke functie van de slaap is om de normale hersenactiviteit in de wakkere tijd te behouden. Op de een of andere manier worden de hersenen tijdens de slaap weer normaal functionerend. De slaap is, voor zover bekend, universeel onder de gewervelde dieren. Dat pleit ook voor het grote belang ervan. Het is echter niet bekend of dromen deze herstelfunctie van de slaap ondersteunt, of dat het iets is wat gewoon gebeurt.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3