Regering van Hamburg

De regering van Hamburg is verdeeld in een uitvoerende, een wetgevende en een rechtsprekende macht.

Er zijn twee bestuurslagen.

 • Stad
 • lokaal bestuur, gebaseerd op de Hamburgse deelgemeenten.

Als federale staat heeft het stadsbestuur veel meer verantwoordelijkheid en reikwijdte dan in gewone steden.

Het hoofd van het stads- en deelstaatbestuur is de eerste burgemeester (Erster Bürgermeister). Een ministerie wordt Behörde (ambt) genoemd en een deelstaatminister is in Hamburg senator.

De wetgevende macht is het parlement van de deelstaat, de Hamburgische Bürgerschaft.

De rechterlijke macht bestaat uit het Hooggerechtshof van de staat en andere rechtbanken.

De zetel van de regering is het Hamburg Rathaus.

Politiek systeem

Er is een duidelijke scheiding der machten.

Wetgevende macht

De bevoegdheid om wetten te maken, te wijzigen en te bekrachtigen (wetgevende macht) wordt gegeven aan het parlement. Een plebisciet en een referendum zijn mogelijk op grond van de grondwet van Hamburg. In andere Duitse deelstaten heet het parlement Landtag.

Het parlement is onder meer verantwoordelijk voor de wet, de verkiezing van de Erster Bürgermeister (eerste burgemeester) voor de verkiezingsperiode en de controle van de senaat (kabinet). Het parlement is een eenkamerparlement (heeft slechts één kamer) en de 121 afgevaardigden worden om de vier jaar in algemene, rechtstreekse, vrije, gelijke en geheime verkiezingen gekozen.

Executive

De uitvoerende macht is de Senat der Freien und Hansestadt Hamburg (Senaat van Hamburg of kabinet). Deze heeft tot doel de wetten te handhaven. De senaat is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en het hoofd van deze tak is de eerste burgemeester. De senaat vertegenwoordigt Hamburg bij de federale regering en andere staten of landen.

De Senat der Freien und Hansestadt Hamburg wordt gevormd door de eerste burgemeester van Hamburg, de minister-president en burgemeester van Hamburg. Zijn plaatsvervanger is de tweede burgemeester. De senaat mag volgens de wet niet meer dan 12 leden tellen. Deze wet regelt o.a. ook de salarissen, pensioenen, verschoningsrecht en de rechtspositie van Hamburgse rechters. De senatoren worden benoemd door de eerste burgemeester en moeten daarna worden bevestigd door het Hamburgse parlement. De burgemeester stelt de ministeries samen volgens het regeerakkoord van de regeringspartijen.

Zie ook: Lijst van burgemeesters van Hamburg

Geschiedenis

Tot 1860 heette de regering van Hamburg Rath of Rat (raad/raad), de leden waren Ratsherrn (wethouders) en Bürgermeister (burgemeester). Na een wijziging van de grondwet van Hamburg in 1861 werd de regering Hamburger Senat genoemd.

Vóór de eerste wereldoorlog werden de twee burgemeesters voor een jaar verkozen. Tot 1997 was de eerste burgemeester Primus inter pares onder zijn collega's in de Senaat, door wie hij werd gekozen. Sindsdien wordt hij door het parlement gekozen en kan hij andere senatoren benoemen en ontslaan.

Rechterlijke macht

Het interpreteren van de wet (rechterlijke macht) is de taak van het Hamburgisches Verfassungsgericht (grondwettelijk hof van Hamburg) en 17 andere rechtbanken van Hamburg.

Het hooggerechtshof heeft een president en 8 rechters. Het stadsparlement kiest de rechters voor 6 jaar en zij kunnen slechts eenmaal worden herkozen. De taakverdeling is gebaseerd op de grondwet van Hamburg (art. 65) en de Gesetzes über das Hamburgische Verfassungsgericht (wet op het grondwettelijk hof van Hamburg) (§ 14).

De beroepsrechters van de andere rechtbanken worden door de senaat benoemd op voordracht van een commissie.

Kamer van de Hamburgische Bürgerschaft (Dieet)Zoom
Kamer van de Hamburgische Bürgerschaft (Dieet)

Kamer van de SenaatZoom
Kamer van de Senaat

Hooggerechtshof van HamburgZoom
Hooggerechtshof van Hamburg

Ministeries

In 2011 zijn er negen senatoren die ministerposten bekleden en het staatshoofd, de eerste burgemeester. Een senator is de voorzittende minister van een Behörde (vertaald: "regeringsorgaan", wat hier meer ministerie betekent).

 • Staats Kanselarij

De Rijkskanselarij (Duits: Senatskanzlei) coördineert de senaat en ondersteunt de burgemeester. De eerste burgemeester staat aan het hoofd van dit bureau. In 2011 is de eerste burgemeester van Hamburg Olaf Scholz.

 • Ministerie van Onderwijs en Beroepsopleiding

Het ministerie (Duits: Behörde für Schule und Berufsbildung) is verantwoordelijk voor het schoolsysteem in Hamburg.

 • Ministerie van Wetenschap en Onderzoek

(Duits: Behörde für Wissenschaft und Forschung)

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken

De Duitse Behörde für Inneres is onder andere de toezichthoudende instantie voor de rechtshandhavingsinstanties in Hamburg, de brandweer, voor rampenbestrijding en haar eenheden, de registratiekantoren voor inwoners, het Staatsverkiezingsbureau en de Scientology Task Force (Duits: Arbeitsgruppe Scientology). In 2011 is Michael Neumann (SDP) de minister van Binnenlandse Zaken.

Ministerie van Financiën

(Duits: Finanzbehörde)

In 2011 staat Peter Tschenscher (CDU) aan het hoofd van het ministerie van Financiën.

 • Ministerie van Economische Zaken en Werkgelegenheid

(Duits: Behörde für Wirtschaft und Arbeit)

In 2011 staat Frank Horch (Onafhankelijk) aan het hoofd van het ministerie.

 • Ministerie van Stadsontwikkeling en Milieu

(Duits: Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt)

 • Ministerie van Justitie

Het ministerie (Duits: Justizbehörde) is belast met de penitentiaire inrichtingen, de rechtbanken en de herziening van de wetten. In 2011 is Jana Schiedek (SPD) de minister van Justitie van Hamburg.

 • Ministerie van Sociale Zaken, Gezinszaken, Volksgezondheid en Consumentenbescherming

(Duits: Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz)

 • Ministerie van Cultuur, Sport en Media

Op 7 mei 2008 werd het voormalige ministerie van Cultuur omgedoopt tot het ministerie van Cultuur, Sport en Media (Duits: Behörde für Kultur, Sport und Medien), dat nu onder meer verantwoordelijk is voor het toerisme, het openbaar archief van Hamburg, het bureau voor de bescherming van historische monumenten en de gedenkplaats voor het concentratiekamp Neuengamme. In 2005 bedroeg de jaarlijkse begroting 212,7 miljoen euro.

Olaf Scholz in 2009Zoom
Olaf Scholz in 2009

Rechtshandhaving

Aangezien wetshandhaving en politietaken deels onder de verantwoordelijkheid van de Duitse deelstaten vallen, heeft Hamburg een eigen politiekorps. Dit korps bestaat uit de rijkspolitie Polizei Hamburg, de rijksrecherche (Landeskriminalamt), de recherche (Kriminalpolizei), de waterpolitie (Wasserschutzpolizei) die het verkeer in de haven van Hamburg controleert, de reservepolitie (Bereitschaftspolizei), de speciale wapen- en tactiekeenheid (Spezialeinsatzkommando) en de mobiele bewakingseenheden (Mobiles Einsatzkommando).

Het Landesamt für den Verfassungsschutz is de binnenlandse inlichtingendienst van Hamburg.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken oefent juridisch en technisch toezicht uit op de wetshandhavingsinstanties.

Hoofdcommissaris van de Hamburgse politie in opdracht van het stadhuis van Hamburg.Zoom
Hoofdcommissaris van de Hamburgse politie in opdracht van het stadhuis van Hamburg.

Eerbewijzen en onderscheidingen

De hoogste onderscheiding die door de Vrije Hanzestad Hamburg wordt verleend, is het ereburgerschap (Ehrenbürgerrecht). Het wordt verleend door de senaat, als het parlement de motie van de senaat heeft bekrachtigd. Het ereburgerschap is vergelijkbaar met de onderscheiding Vrijheid van de Stad.

Zie ook: Lijst van ereburgers van Hamburg

Het Gouden Boek bestaat uit de handtekeningen van bijzonder geëerde gasten van Hamburg. Het boek zelf is een doos met niet vaste bladen. Het is gevouwen in goudleer en een geschenk van de familie van de eerste burgemeester Carl Friedrich Petersen (1809 - 1892). In 1937 ondertekende de Duitse leider Adolf Hitler het boek voordat hij een openbare toespraak hield in Hamburg. Tijdens de denazificatie werd Hitlers blad, net als dat van andere nazi's, uit het boek verwijderd. De enige handtekening die is overgebleven is die van Joseph Goebbels, omdat hij op hetzelfde blad schreef als de voormalige Duitse president Paul von Hindenburg. De Dalai Lama ondertekende het Gouden Boek tijdens zijn 5e bezoek aan Hamburg in februari 2007.

Decoraties

Hamburgers mochten geen onderscheidingen ontvangen - alleen medailles of medaillons. Deze wet werd eerst verboden voor leden van de senaat en Hamburgse rechters, later werd de wet door de senaat van Hamburg valselijk wettelijk uitgebreid voor alle burgers. De wet stamt uit de Hamburgse stadswet van de 13e eeuw. Een van de weinige Hanseaten - burgers van een Hanzestad - die de onderscheiding kreeg was Alwin Münchmeyer, een ondernemer. Münchmeyer verklaarde later, dat dit zijn "vallen van de mensheid" waren. Zelfs Helmut Schmidt - voormalig senator van Binnenlandse Zaken van Hamburg en kanselier van Duitsland - weigerde meerdere malen het Bundesverdienstkreuz te ontvangen, omdat hij senator van Hamburg was geweest en volgens de Hanzetraditie geen onderscheidingen mocht dragen.

In 1843 werd de Hamburgse brandmedaille uitgereikt aan de vrijwilligers, die tijdens de grote brand van 5 mei tot 8 mei 1842 te hulp waren geschoten. In totaal werden 4858 medailles uitgereikt van het dankbare Hamburg in nood aan zijn vrienden, zoals het opschrift luidt "Das Dankbare Hamburg Seinen Freunden In Der Noth".

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914 - 1918) was het Hanzekruis (Duits: Hanseatenkreuz) een onderscheiding van de drie Hanzesteden Bremen, Hamburg en Lübeck, die lid waren van het Duitse Rijk. Elke stadstaat stelde zijn eigen versie van het kruis in, maar het ontwerp en de toekenningscriteria waren voor elk gelijk. Er zijn ongeveer 50.000 onderscheidingen van het Hanzekruis van Hamburg verleend.

Medaillons

In 2007 werd het Herbert Weichmann medaillon - genoemd naar de eerste burgemeester Herbert Weichmann (in functie 1965 - 1971) - voor het eerst door de stad Hamburg toegekend, als eerbetoon aan "diegenen - zowel joodse als niet-joodse - die hebben bijgedragen aan het joodse leven in Duitsland". De eerste ontvangers waren Paul Spiegel (postuum), die lid was van het bestuur van de Zentralrat der Juden, en Hinrich Reemtsma, wiens stichting 500.000 euro bijdroeg aan de verhuizing van het Joodse gemeenschapscentrum in Hamburg.

Verwante pagina's

 • Gemeenten en wijken van Hamburg
 • Lijst van diplomatieke missies in Hamburg

Vragen en antwoorden

V: Wat zijn de drie takken van de regering in Hamburg?
A: De regering van Hamburg is verdeeld in een uitvoerende, een wetgevende en een rechterlijke macht.

V: Hoeveel bestuursniveaus zijn er in Hamburg?
A: Er zijn twee bestuursniveaus in Hamburg: het stadsbestuur en het staatsbestuur.

V: Wie is het hoofd van het stads- en deelstaatbestuur?
A: Het hoofd van het stads- en staatsbestuur is de eerste burgemeester (Erster Brgermeister).

V: Hoe wordt een ministerie in Hamburg genoemd?
A: Een ministerie wordt in Hamburg een Behצrde (kantoor) genoemd.

V: Hoe wordt een staatsminister in Hamburg genoemd?
A: Een staatsminister wordt in Hamburg Senator genoemd.

V: Hoe wordt de wetgevende macht van het deelstaatparlement genoemd?
A: De wetgevende macht van het deelstaatparlement heet de Hamburgische Brgerschaft.

V: Waar bevindt zich de regeringszetel?
A: De regeringszetel van Hamburg bevindt zich in het Rathaus.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3