Hera

In de Griekse mythologie was Hera de godin van het huwelijk, het leven en de liefde. Ze is getrouwd met Zeus. Ze is een van de Twaalf Olympiërs. Hera is ook een godin van de hemel en de sterrenhemel. De oude Grieken zeiden dat Hera een van de mooiste godinnen is, bijna zo mooi als Aphrodite.

Haar eigen speciale tekens zijn de pauw, de granaatappel en de koe. Haar andere belangrijke items zijn de kroon en de sluier.

Hera's ouders zijn Kronos en Rhea. Haar broers en zussen zijn Zeus (met wie ze ook is getrouwd), Hestia, Demeter, Hades en Poseidon. Hera heeft een dochter en twee zonen, Hebe, Ares en Hephaestus. Athena is haar stiefdochter. Hermes is haar stiefzoon.

Hera is de koningin van alle Griekse goden en godinnen. Ze wordt vaak beschouwd als wijs en serieus. Hera wordt ook wel 'De Koningin van de Hemel' genoemd omdat ze regeert over de bergOlympus waar alle goden en godinnen wonen. Lang voor haar huwelijk met Zeus regeerde ze over de hemel en de aarde. Ze is verantwoordelijk voor elk levend wezen, ook voor de seizoenen en het weer. In de meeste verhalen, mythen en legenden is Hera (Juno) de godin van het huwelijk. De naam Hera betekent 'mooie dame'.

Een standbeeld van Hera in het Vaticaan.
Een standbeeld van Hera in het Vaticaan.

Mythes over Hera's jaloezie

Dionysus

Dionysus is een zoon van Zeus door een menselijke vrouw. Hera probeerde hem te doden toen hij een baby was met de Titanen. De Titanen zouden Dionysus naar hem toe laten komen door hem speelgoed te laten zien, en hem dan opeten. Zeus liet de Titanen schrikken met zijn bliksemschichten, maar de Titanen hadden al alles opgegeten behalve Dionysus' hart. Zeus gebruikte het hart om Dionysus weer te maken. Hij deed dit door het hart in de schoot van Semele te leggen. Dionysus werd toen voor een tweede keer geboren.

Echo

Echo is een nimf in de Griekse mythologie. Ze had ooit de taak om Hera af te leiden van Zeus die relaties had met andere vrouwen. Ze deed dit door Hera weg te leiden en haar te vleien. Toen Hera erachter kwam dat ze erg boos was op Echo. Ze legde een vloek op haar neer die betekende dat ze de woorden van andere mensen pas kon uitspreken nadat ze die had gehoord. Het is door dit verhaal dat we de betekenis achter het woord echo krijgen.

Io

Io is een maîtresse van Zeus. Hera ving Io en Zeus bijna samen, maar Zeus verborg Io door haar in een koe te veranderen. Hera werd niet voor de gek gehouden en zei dat Zeus haar de koe als cadeau moest geven. Toen Io eenmaal van Hera was, werd ze verzorgd door Argus. Het was Argus' taak om ervoor te zorgen dat Io en Zeus nooit samen waren. Zeus beval Hermes om Argus te doden zodat Io vrij zou zijn. Hermes deed dit door Argus te doden nadat hij in slaap was gesust. Hera stuurde toen een gadfly om Io te steken terwijl ze op de aarde rondliep.

Lamia

Lamia is een koningin van Libië waar Zeus verliefd op was. Hera was jaloers op Lamia en veranderde haar in een monster. Toen ze een monster was, doodde Lamia haar kinderen. Een andere versie van dit verhaal is dat Hera Lamia's kinderen doodde en toen zo verdrietig was dat ze in een monster veranderde. Hera heeft Lamia ook vervloekt. De vloek was dat Lamia haar ogen niet kon sluiten. Hera koos voor deze vloek omdat ze wilde dat Lamia altijd aan het beeld van haar dode kinderen zou denken. Zeus gaf Lamia toen de gave om haar ogen uit te kunnen doen, zodat ze kon rusten. Ze kon ze daarna weer terugplaatsen.

Leto

Toen Hera erachter kwam dat Leto zwanger was van een tweeling van Zeus was ze boos. Ze verbood Leto te bevallen op elk vasteland of eiland dat bekend was. Leto vond een drijvend eiland, genaamd Dellos. Het was geen vasteland of een echt eiland, dus Leto mocht er wel bevallen. Artemis werd eerst geboren, die Leto vervolgens hielp om te bevallen van Apollo. Dellos werd later met vier pilaren vastgehouden, zodat het niet meer zou rondzweven. Het zou omringd zijn door zwanen en later een heilige plaats worden voor Apollo.

Gerelateerde pagina's

  • Uni - Etruskische mythologie versie van Hera.
  • Juno - Romeinse mythologie versie van Hera.

Zeus - Hera - Poseidon - Hades - Hestia - Demeter - Aphrodite - Athena - Apollo - Artemis - Ares - Hephaestus - Hermes - Dionysus


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3