Falsifieerbaarheid

Vervalsbaarheid is een begrip uit de wetenschapsfilosofie dat zegt dat het mogelijk is om te bewijzen dat een theorie fout is. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. De eenvoudigste manier om het te doen is om een voorbeeld te vinden waar de theorie zou moeten gelden, maar op de een of andere manier niet. Als voorbeeld: Zwanen zijn vogels die verwant zijn aan eenden en ganzen. Vandaag de dag zijn er verschillende soorten zwaan bekend. Voor de meeste mensen in Europa is een zwaan een grote witte vogel: De enige soort zwaan die in Europa voorkomt is wit. Enkele honderden jaren geleden dachten de mensen in Europa dan ook dat alle zwanen wit waren. In 1697 vond de Nederlandse ontdekkingsreiziger Willem de Vlamingh zwarte vogels die op zwanen leken, tijdens een expeditie aan de oevers van de Swan River, in Australië. Later bleek dat deze vogels inderdaad zwanen waren. Met zijn ontdekking had de Vlamingh de theorie dat alle zwanen wit waren, vervalst.

Er zijn enkele bijzondere gevallen, waarin een verklaring of theorie niet kan worden vervalst:

  • Kurt Gödel heeft aangetoond dat bepaalde stellingen binnen een systeem van logica niet kunnen worden bewezen binnen dat systeem.
  • Nauw verwant hieraan is het feit dat sommige uitspraken onbeslist zijn (Deze uitspraak is onjuist, zie paradox). Onbeslistbare uitspraken kunnen niet worden vervalst

Vervalsing is om te bewijzen dat een theorie fout is. Dit gebeurt op de volgende manier: Er is een set van verklaringen (die logisch zijn, en elkaar niet tegenspreken) genaamd theorie. Als er één enkele logische bewering kan worden gevonden, die ook logisch verantwoord is, en die één van de beweringen in de theorie tegenspreekt, dan is de theorie verkeerd bewezen. Dit kan gedaan worden met observatie, zoals in het voorbeeld met de Zwanen hierboven. Het kan ook gedaan worden met behulp van wiskundige logica, met behulp van inductie.

Karl Popper was van mening dat alleen theorieën die vervalst kunnen worden, wetenschappelijk zijn. Vervalsbaarheid is dan een grens tussen wetenschap en andere soorten kennis: als het kan worden weerlegd, dan is het wetenschap; als het niet kan, dan is het geen wetenschap. Veel werkende wetenschappers denken dat Popper gelijk had.

Niet iedereen was het hier mee eens: Pierre Duhem en Paul Feyerabend hadden andere ideeën. Feyerabend's Against methode (1975) stelde dat er niet één wetenschappelijke methode bestond. In plaats daarvan, wat werkt, werkt en alles mag. Dit wordt epistemologische anarchie genoemd.

Duhem's idee was subtieler. Hij dacht dat er voor een bepaalde reeks waarnemingen een enorm en ontelbaar aantal verklaringen is. Volgens Duhem is een experiment in de fysica niet alleen een observatie, maar een interpretatie van waarnemingen door middel van een theoretisch kader. Bovendien is het, hoe goed men zijn experiment ook construeert, onmogelijk om één enkele hypothese aan een experimentele test te onderwerpen. In plaats daarvan wordt een hele groep van hypothesen, achtergrondveronderstellingen en theorieën getest. Deze stelling is bekend geworden als holisme. Volgens Duhem maakt het cruciale experimenten onmogelijk.

Een zwaan, zoals die vaak in Europa voorkomtZoom
Een zwaan, zoals die vaak in Europa voorkomt

"Alle zwanen zijn wit" kan worden bewezen dat ze vals zijn. Het is een vervalsbare verklaring, aangezien het bewijs van zwarte zwanen vals blijkt te zijn, en dergelijk bewijs kan worden geleverd.Zoom
"Alle zwanen zijn wit" kan worden bewezen dat ze vals zijn. Het is een vervalsbare verklaring, aangezien het bewijs van zwarte zwanen vals blijkt te zijn, en dergelijk bewijs kan worden geleverd.

Gerelateerde pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3