Styreen

Styreen is een bepaalde organische chemische verbinding met de chemische formule C8H8. De chemische structuur bestaat uit een vinylgroep gebonden aan een benzeenring. Deze benzeenring maakt styreen tot een aromatische verbinding. Bij kamertemperatuur en -druk is styreen een heldere, kleurloze vloeistof. Andere namen voor styreen zijn styrol, vinylbenzeen, fenyletheen, of fenylethyleen.

Styreen molecuul
Styreen molecuul

Gebruikt

Styreen wordt in de polymeerchemie gebruikt als een monomeer. Dit betekent dat veel styreenmoleculen zich aan elkaar kunnen binden tot een groter molecuul, polystyreen genaamd. Polystyreen is een soort polymeer dat vaak als plastic wordt gebruikt. Dit soort chemische reactie wordt polymerisatie genoemd.

Styreen kan ook worden gebonden met andere soorten monomeren om andere soorten polymeren te maken, copolymeren genaamd. Zo is styreen bijvoorbeeld gemengd met een ander monomeer, 1,3-butadieen, om een copolymeer te maken dat een soort synthetisch rubber is. Een ander voorbeeld is styreen gemengd met acrylonitril en 1,3-butadieen om een copolymeerkunststof te maken die ABS (acrylonitril-butadieen-styreen) wordt genoemd.

Productie

In de industrie wordt styreen uit ethylbenzeen gemaakt door deze chemische reactie:

Dit soort reactie wordt dehydrogenering genoemd. Waterstof wordt ook door deze reactie gemaakt...AlegsaOnline.com - 2020 - License CC3