De afstamming van de mens

The Descent of Man, and selection in relation to sex is een boek van Charles Darwin, voor het eerst gepubliceerd in 1871.

Het was het tweede grote boek van Darwin over de evolutietheorie, met als eerste zijn werk uit 1859, On the Origin of Species.

Darwin had bijna niets over de mens gezegd in de Origin, behalve een enkele zin:
"Licht zal worden geworpen op de oorsprong van de mens en zijn geschiedenis".

In De afstamming van de mens past Darwin de evolutietheorie toe op de menselijke evolutie, en zet hij ook zijn theorie van seksuele selectie uiteen. Hij dacht dat deze twee onderwerpen nauw met elkaar verbonden waren.

In de bijna 12 jaar tussen de Oorsprong en de Afstamming van de Mens hadden verschillende schrijvers werken over het onderwerp geschreven. Vermeldenswaard waren:

Beide werden gepubliceerd in 1863.

Titelpagina van de eerste drukZoom
Titelpagina van de eerste druk

Seksuele selectie

Seksueel dimorfisme

Het uitgangspunt voor seksuele selectie is de waarneming dat mannetjes verschillen van wijfjes, niet alleen in seksuele uiterlijke kenmerken, maar ook in vele andere eigenschappen. Dit geldt voor veel dieren, en de vraag is waarom dit gebeurt. Het antwoord van Darwin, en gevolgd door vele andere biologen, is dat de selectie op mannetjes anders is dan de selectie op wijfjes.

Seksuele selectie bij de mens

Seksuele selectie is de door Charles Darwin voorgestelde theorie die stelt dat bepaalde evolutionaire eigenschappen kunnen worden verklaard door intraspecifieke concurrentie (concurrentie tussen leden van dezelfde soort).

Darwin definieerde seksuele selectie als de gevolgen van de "strijd tussen de individuen van het ene geslacht, meestal de mannetjes, om het bezit van het andere geslacht".

Biologen maken tegenwoordig onderscheid tussen "man tot man gevechten" of "intrasexuele selectie" (het zijn meestal de mannetjes die elkaar bevechten), "partnerkeuze" of "interseksuele selectie" (meestal de keuze van de vrouwtjes voor mannelijke partners) en seksuele conflicten.

Secundaire geslachtskenmerken zijn kenmerken die de twee geslachten van een soort onderscheiden, maar die niet rechtstreeks deel uitmaken van het voortplantingssysteem. Aangenomen wordt dat zij het resultaat zijn van seksuele selectie op eigenschappen die een individu een voordeel geven ten opzichte van zijn rivalen bij het baltsen en het vechten.

Eigenschappen die door mannelijke gevechten worden geselecteerd, worden "wapens" genoemd; en eigenschappen die door partnerkeuze worden geselecteerd, worden "versieringen" genoemd.

Illustratie uit The Descent of Man and Selection in Relation to Sex met de getufte coquette Lophornis ornatus, vrouwtje links, versierd mannetje rechts.Zoom
Illustratie uit The Descent of Man and Selection in Relation to Sex met de getufte coquette Lophornis ornatus, vrouwtje links, versierd mannetje rechts.

Vragen en antwoorden

V: Wat is The Descent of Man, en selectie in relatie tot seks?


A: The Descent of Man, and selection in relation to sex is een boek van Charles Darwin dat voor het eerst gepubliceerd werd in 1871.

V: Wat was het eerste grote boek van Charles Darwin over evolutietheorie?


A: Het eerste grote boek van Charles Darwin over evolutietheorie was zijn werk uit 1859, On the Origin of Species.

V: Wat zei Charles Darwin over de mens in Origin?


A: In de Oorsprong had Charles Darwin bijna niets over mensen gezegd, behalve één enkele zin: "Er zal licht geworpen worden op de oorsprong van de mens en zijn geschiedenis".

V: Waarop past Charles Darwin de evolutietheorie toe in de afstamming van de mens?


A: In The Descent of Man past Charles Darwin de evolutietheorie toe op de evolutie van de mens.

V: Wat is Charles Darwins theorie van seksuele selectie?


A: Charles Darwin's theorie van seksuele selectie wordt uitgelegd in The Descent of Man en stelt dat bepaalde eigenschappen die het paringssucces vergroten, doorgegeven kunnen worden aan nakomelingen.

V: Waarom dacht Charles Darwin dat de onderwerpen menselijke evolutie en seksuele selectie nauw met elkaar verbonden waren?


A: Charles Darwin dacht dat de onderwerpen menselijke evolutie en seksuele selectie nauw met elkaar verbonden waren, omdat beide verklaren hoe bepaalde eigenschappen na verloop van tijd meer voorkomen in een populatie.

V: Wat waren enkele andere werken over het onderwerp menselijke evolutie die tussen Origin en Descent of Man gepubliceerd werden?


A: Andere werken over het onderwerp menselijke evolutie die tussen de Oorsprong en de Afstamming van de Mens zijn gepubliceerd, zijn onder andere Man's Place in Nature van Thomas Henry Huxley en The Antiquity of Man van Charles Lyell, die beide in 1863 werden gepubliceerd.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3