Adrian Willaert

Adrianus Willaert (spreek uit: AH-dree-ahn VIL-art), (geboren Vlaanderen omstreeks 1490; overleden Venetië, 7 december 1562) was een Vlaams componist in de renaissanceperiode. Hij was een van de belangrijkste componisten van zijn tijd. Hij ging op jonge leeftijd naar Italië en bracht daar de rest van zijn leven door. Hij behoorde tot de groep componisten die destijds in Venetië woonden en werkten en die bekend stonden als de "Venetiaanse School".

Adrian Willaert.Zoom
Adrian Willaert.

Life

Het is mogelijk dat hij in Brugge is geboren, dat nu in België ligt, maar dat weten we niet zeker. Een van zijn leerlingen, Gioseffo Zarlino, die een bekend muziektheoreticus werd, zei dat Willaert eerst naar Parijs ging om rechten te studeren, maar daarna besloot muziek te gaan studeren. In Parijs ontmoette hij Jean Mouton, de belangrijkste componist van de Franse koninklijke kapel, en studeerde bij hem. Mouton leerde hem muziek te schrijven in de stijl van Josquin, wiens muziek zeer polyfoon was met de stemmen die elkaar veel imiteerden.

Ergens rond 1515 ging Willaert voor het eerst naar Rome. Er is een verhaal, dat waarschijnlijk waar is, dat Willaert verbaasd was dat het koor van de Paus iets zong dat hij gecomponeerd had. Het koor dacht dat het door Josquin was gecomponeerd, die toen al zeer beroemd was. Toen de jonge Willaert hen vertelde dat hijzelf de componist was, geloofde het koor de jongeman niet, en weigerde het nog eens te zingen.

In juli 1515 werkte Willaert voor de kardinaal Ippolito I d'Este van Ferrara. Ippolito reisde graag, en hij nam Willaert en andere musici vaak mee naar o.a. Hongarije, waar hij waarschijnlijk twee jaar verbleef, van 1517 tot 1519. Toen Ippolito in 1520 stierf, werkte Willaert voor hertog Alfonso d'Este van Ferrara. In 1522 kreeg Willaert een baan aan de hofkapel van hertog Alfonso; hij bleef daar tot 1525.

Willaert kreeg toen de belangrijkste muzikale baan van heel Europa in die tijd: hij werd maestro di cappella (muziekdirecteur) van de San Marco kerk in Venetië. De directeur die daar voordien was geweest, was niet erg goed geweest, dus Willaert maakte de muziek in die kerk weer echt geweldig. Hij bleef in die functie tot aan zijn dood. Hij was erg beroemd en jonge componisten kwamen uit heel Europa om bij hem te studeren en te leren hoe je een componist moet zijn.

Muzikale stijl en invloed

Willaert was een van de grootste componisten van de Renaissance en de belangrijkste componist in Europa tussen de dood van Josquin en de tijd van Palestrina.

Hij schreef muziek in vele vormen, vooral kerkmuziek, madrigalen en instrumentale stukken, ricercar genaamd.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3