Walther von der Vogelweide

Walther von der Vogelweide (geboren rond 1170; mogelijk overleden in Würzburg rond 1230) was een beroemde Duitse dichter en componist. Hij was de grootste van de Duitse Minnesinger. Dit waren mensen die liedjes schreven en zongen over de hoofse liefde. Walther zelf kan "von der Vogelweide" aan zijn naam hebben toegevoegd (het betekent "van de vogelweide").

De Duitse hoofse liefdesliedjes die destijds geschreven waren, leken allemaal erg op elkaar, maar Walther gaf deze liedjes nieuw leven en maakte ze erg mooi. Helaas kennen we geen enkele van zijn muziek, want hij heeft het niet opgeschreven. Maar hij heeft zijn gedichten wel opgeschreven. Ze zijn erg origineel, soms humoristisch, soms serieus, vaak gewoon voorzichtig met het suggereren van ideeën.

We weten niet waar Walther is geboren, maar hij schreef in een document dat hij in Oostenrijk heeft leren zingen en schrijven. Uit het dialect dat hij sprak blijkt dat hij uit Beieren of Oostenrijk moet zijn gekomen. Hij bracht enige tijd door aan het hof van hertog Leopold V van Babenberg in Wenen. Dit was rond 1190. Hij nam deel aan openbare zangwedstrijden en had lange discussies met andere mensen over de liefde en de manier waarop die in de poëzie geschreven moet worden.

Rond 1198 verliet hij Wenen en bracht hij vele jaren door met het bezoeken van hoven in Europa, het vermaken van hertogen en prinsen en het zingen van zijn liederen. Hij schreef de woorden altijd zelf, hij gebruikte nooit de woorden van andere dichters. Dat zou van hem een eenvoudige "Spielmann" hebben gemaakt, maar Walther was van adellijke afkomst (hij had de titel "Herr"). Hij verbleef vaak enkele weken of maanden in een kasteel waar hij mensen vermaakte, en waar hij waarschijnlijk ook verliefd werd op een van de dames. Hij schreef over deze liefdesaffaires in zijn poëzie.

Walther schreef ook verzen met de naam "Sprüche" ("spreuken"). Deze gingen over de geschiedenis van die tijd. Ze waren een soort politieke propaganda en werden gebruikt in politieke debatten. Walther steunde keizer Otto IV in zijn argumenten tegen de paus en haalde de keizer over om de kruistocht te voeren die de paus had verboden. We weten niet of Walther met hem mee ging op de kruistocht.

Walther was tegen die tijd erg beroemd geworden, niet alleen als dichter en muzikant maar ook als een soort politiek adviseur. Walther was de eerste dichter die nationale en patriottische poëzie schreef. Hij schreef ook een soort liefdesgedicht dat nieuw was in de Duitse literatuur. Unter der Linde is de bekendste daarvan. Hier zijn de eerste twee verzen:

Standbeeld van Walther in BozenZoom
Standbeeld van Walther in Bozen

Gerelateerde pagina's

Vragen en antwoorden

V: Wie was Walther von der Vogelweide?


A: Walther von der Vogelweide was een beroemde Duitse dichter en componist die leefde rond 1170-1230. Hij was de grootste van de Duitse Minnesingers, mensen die liederen over hoofse liefde schreven en zongen.

V: Wat heeft Walther aan zijn naam toegevoegd?


A: Walther voegde "von der Vogelweide" toe aan zijn naam, wat "van de vogelweide" betekent.

V: Waar leerde hij zingen en dichten?


A: In een document schreef Walther dat hij in Oostenrijk had leren zingen en dichten. Het dialect dat hij sprak suggereert dat hij uit Beieren of Oostenrijk moet zijn gekomen.

V: Wat voor soort verzen schreef hij?


A: Naast hoofse liefdesliederen schreef Walther ook "Sprüche" ("spreuken") over de geschiedenis van die tijd en een soort liefdesgedicht dat nieuw was in de Duitse literatuur.

V: Hoe dienden deze Sprüche hem politiek gezien?


A: Deze Sprüche dienden als politieke propaganda en werden gebruikt in politieke debatten. Ze hielpen bijvoorbeeld keizer Otto IV over te halen om op kruistocht te gaan, wat door de paus verboden was.

V: Heeft Walther zich ooit bij Otto IV gevoegd op deze kruistocht?


A: Wij weten niet of Walther zich al dan niet bij Otto IV heeft gevoegd op deze kruistocht.

V: Wat is Unter der Linde?


A: Unter der Linde is een van de beroemdste gedichten van Walther von der Vogelweide; het is een soort liefdesgedicht dat destijds nieuw was in de Duitse literatuur.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3