Milieuverontreiniging

Vervuiling is wanneer schadelijke stoffen aan het milieu worden toegevoegd en het dan op een slechte manier veranderen. Er zijn vijf soorten milieuvervuiling: watervervuiling, luchtvervuiling, geluidsoverlast, bodemvervuiling en thermische vervuiling.

Naarmate de vervuiling toeneemt, is er vraag naar manieren om deze te bestrijden. Zonne-energie en windenergie bieden mensen schone mogelijkheden om hun huizen van energie te voorzien. Maar deze kunnen ook milieuproblemen hebben, afhankelijk van de situatie. Wanneer mensen deze alternatieve vormen van energie gebruiken, brengen ze minder kooldioxide in het milieu.
  Vervuilingstests in Nigeria  Zoom
Vervuilingstests in Nigeria  

Watervervuiling

Waterverontreiniging is de aanwezigheid van schadelijke stoffen in het water, zoals rioolwater, opgeloste metalen, afval van boerderijen en fabrieken en ruwe olie uit olietankers. De drie belangrijkste stoffen die het water vervuilen zijn nitraten uit meststoffen, afvalwater en detergenten.

Activiteiten zoals baden en het wassen van kleding in de buurt van meren, vijvers of rivieren voegen voedingsstoffen zoals nitraat en fosfaat toe aan de watermassa's. Dit leidt tot overmatige groei van algen op het wateroppervlak. Het blokkeert het binnendringen van zonlicht en lucht, waardoor er minder zuurstof is.

Het veroorzaakt schade aan organismen die in het water leven en kan ook de gezondheid van mensen schaden. In extreme gevallen kan het ziekten zoals kanker veroorzaken. Het leidt ook tot het verlies van een grote hoeveelheid waterleven.

Epidemische ziekten

Watervervuiling is een probleem sinds de tijd dat de menselijke bevolking toenam en in steden woonde. Sinds de Romeinse tijd zijn steden vatbaar voor cholera en tyfus en andere besmettelijke ziekten. De bestaande watersystemen die in de 19e eeuw zijn aangelegd, worden overspoeld door de snelle bevolkingsgroei in de steden. Afval uit een rioolbuis is een voorbeeld van watervervuiling  Zoom
Afval uit een rioolbuis is een voorbeeld van watervervuiling  

Luchtvervuiling

De lucht kan door veel dingen worden vervuild. Voorbeelden zijn giftige gassen, zwaveldioxide, stikstofdioxide, koolmonoxide en zeer kleine deeltjes. Rook en schadelijke gassen die vrijkomen bij branden, industrieën en thermische centrales veroorzaken luchtvervuiling. Het gebruik van kolen en hout als brandstof voor vuur veroorzaakt veel luchtvervuiling. Aardolie produceert minder vervuiling per ton, maar veroorzaakt veel vervuiling omdat er wereldwijd veel van wordt verbrand. Luchtverontreiniging kan gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals astma of andere ademhalingsproblemen.

Luchtvervuiling veroorzaakt opwarming van de aarde en zure regen. Dit maakt het voor sommige levende wezens moeilijk om te overleven. Rook uit een schoorsteen is een voorbeeld van luchtvervuiling.  Zoom
Rook uit een schoorsteen is een voorbeeld van luchtvervuiling.  

Geluidsoverlast/Geluidsoverlast

Geluidsoverlast, ook wel geluidsoverlast genoemd, is schadelijk voor de hersenen en het gehoor van alle dieren en mensen. Hieronder valt het geluid van voertuigen, luide luidsprekers, vliegtuigen, straalvliegtuigen, treintoeters enz. Geluidsoverlast kan oorproblemen of zelfs permanente doofheid veroorzaken, vooral bij oudere mensen. De scholen die aan de weg liggen hebben te lijden onder geluidsoverlast. Studenten kunnen zich niet concentreren op hun studie. Ook mensen in ziekenhuizen in de buurt van hoofdwegen hebben er last van. Een voorbeeld van geluidsoverlast  Zoom
Een voorbeeld van geluidsoverlast  

Thermische vervuiling

Thermische vervuiling is de schadelijke uitstoot van verhitte vloeistof in een waterlichaam of van warmte die in de lucht terechtkomt als afvalproduct van een industrie.

Een veel voorkomende oorzaak van thermische vervuiling is het gebruik van water als koelmiddel door elektriciteitscentrales en industriële fabrikanten. Dit zet warm water terug, waardoor de temperatuur stijgt en de hoeveelheid zuurstof in het water afneemt. De warmte die vrijkomt in de lucht maakt de lucht warmer, waardoor de opwarming van de aarde toeneemt.


 

Gerelateerde pagina's 

Vragen en antwoorden

V: Wat is vervuiling?


A: Vervuiling is wanneer schadelijke stoffen aan het milieu worden toegevoegd en het dan op een slechte manier veranderen.

V: Wat zijn de vijf soorten vervuiling?


A: De vijf soorten milieuvervuiling zijn watervervuiling, luchtvervuiling, geluidsoverlast, bodemvervuiling en thermische vervuiling.

V: Hoe kunnen mensen milieuproblemen bestrijden?


A: Mensen kunnen milieuproblemen bestrijden door alternatieve vormen van energie te gebruiken, zoals zonne- en windenergie, die minder kooldioxide in het milieu brengen.

V: Welke milieuproblemen kunnen ontstaan door het gebruik van alternatieve vormen van energie?


A: Afhankelijk van de situatie kunnen er milieuproblemen ontstaan door het gebruik van alternatieve vormen van energie.

V: Is zonne-energie een doeltreffende manier om de uitstoot van kooldioxide te verminderen?


A: Ja, zonne-energie is een effectieve manier om de uitstoot van kooldioxide te verminderen, aangezien er minder kooldioxide in het milieu terechtkomt dan bij andere bronnen.

V: Heeft geluidsoverlast negatieve gevolgen voor het milieu?


A: Ja, geluidsoverlast heeft vele negatieve effecten op het milieu, zoals verhoogde stressniveaus voor mens en dier, verminderde productiviteit door afleiding of slaaptekort, en verstoring van communicatiesystemen.

V: Hoe beïnvloedt thermische vervuiling de habitats van wilde dieren?


A: Thermische verontreiniging beïnvloedt habitats van in het wild levende dieren door verhoging van de watertemperatuur, wat kan leiden tot veranderingen in de samenstelling en het voorkomen van soorten en tot verstoring van de voedselketen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3