Hațeg (eiland)

Hațeg Eiland was een groot offshore eiland in de Tethys Zee tijdens het late Krijt. Het lag in een gebied dat nu rond het hedendaagse Hațeg, in het district Hunedoara, Roemenië, ligt. In de rotsen van het voormalige eiland zijn fossielen van kleine dinosaurussen uit het Boven-Krijt gevonden.

Het eiland werd voornamelijk gevormd door de tektonische opleving tijdens de vroege alpiene orogenese tegen het einde van het Krijt. Er is geen echte hedendaagse analoog, maar het eiland Hainan (voor de kust van China) komt misschien het dichtst in de buurt wat betreft het klimaat, de geologie en de topografie, hoewel het nog steeds geen bijzonder goede match is. De vegetatie, bijvoorbeeld, was heel anders dan vandaag de dag, net als de fauna.

De Hongaarse paleontoloog Franz Nopcsa (1877-1933) had het idee dat de "beperkte middelen" die op het eiland werden gevonden vaak een effect hebben van "het verkleinen van de dieren" over de generaties heen, waardoor een gelokaliseerde vorm van dwerggroei ontstaat. Nopcsa's theorie over eilanddwerggroei - ook wel bekend als de "eilandregel" - is vandaag de dag algemeen geaccepteerd.

Een reconstructie van Zalmoxes robustus. De fossielen van deze dinosaurus, daterend uit het Opper-Krijt, zijn gevonden in de regio Haţeg.Zoom
Een reconstructie van Zalmoxes robustus. De fossielen van deze dinosaurus, daterend uit het Opper-Krijt, zijn gevonden in de regio Haţeg.

Vragen en antwoorden

V: Waar lag het eiland Hațeg?


A: Het eiland Hațeg lag in de Tethys Zee, in de buurt van het huidige Hațeg, provincie Hunedoara, Roemenië.

V: Wat voor fossielen zijn er op Hațeg Eiland gevonden?


A: In de rotsen van Hațeg zijn kleine dinosaurusfossielen gevonden.

V: Hoe is Hațeg ontstaan?


A: Het eiland Hațeg is voornamelijk gevormd door tektonische opheffing tijdens de vroege Alpiene orogenese aan het einde van het Krijt.

V: Bestaat er een hedendaags voorbeeld voor Hațeg?


A: Er is geen echt hedendaags voorbeeld voor Hațeg, maar het eiland Hainan (voor de kust van China) komt misschien het dichtst in de buurt.

V: Hoe was de vegetatie en fauna op Hațeg eiland?


A: De vegetatie en fauna op Hațeg verschilden sterk van wat we vandaag de dag zien.

V: Wie kwam op het idee van "eilanddwerggroei"?


A: De Hongaarse paleontoloog Franz Nopcsa (1877-1933) kwam met het idee van "eilanddwerggroei".

V: Wordt Nopcsa's theorie van eilanddwerggroei tegenwoordig algemeen aanvaard?


A: Ja, Nopcsa's theorie van eilanddwerggroei - ook bekend als de "eilandregel" - wordt vandaag de dag algemeen aanvaard.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3