Eiland | stuk land dat is omgeven door water

Een eiland is een stuk land dat is omgeven door water, zoals een meer, rivier, zee of oceaan. Eilanden zijn kleiner dan continenten.

Groenland en Australië zijn enorme eilanden, maar ze zijn opgebouwd uit continentaal gesteente, en dat laatste wordt algemeen beschouwd als een continent. Het oudste deel van continentaal gesteente is veel ouder en chemisch complexer dan het gesteente van de zeebodem.

Het hart van de continenten wordt gevormd door hun kratons, de oudste en meest stabiele delen van de aardkorst. In de kratons zitten alle zeldzame elementen die nodig zijn voor elektronische apparatuur. Ze werden opgeveegd toen de zon door gebieden bewoog waar supernovae waren geëxplodeerd. De zeldzame elementen die wij nodig hebben, zijn allemaal indirect afkomstig van supernova-explosies. De energie van de zon komt van het omzetten van waterstof in helium.

Er zijn eilanden die wel zeldzame elementen hebben, en dat is een teken dat ze ooit deel uitmaakten van een groot supercontinent. Groot-Brittannië maakte dus ooit deel uit van een supercontinent. De oudste gesteenten zijn 2.700 miljoen jaar oud, en bevatten veel zeldzame elementen die alleen in kratons voorkomen. Groot-Brittannië is een afgebroken stuk van het Oude Rode Zandsteencontinent, dat nu bekend staat als Laurasia.

Op andere eilanden die uit de oceaanbodem zijn gevormd, zoals Japan en Hawaï, ontbreken de meeste zeldzame elementen. Japan heeft sinds de Tweede Wereldoorlog jarenlang ijzererts geïmporteerd uit Australië. De inname van Mantsjoerije en de beruchte aanval op Pearl Harbour hadden ongetwijfeld vele redenen. Gebrek aan grondstoffen was er een van. Nu zoekt het naar mogelijkheden in zijn nabijgelegen diepzeeslib.
  Het eiland Bangchuidao is een eilandje dat voornamelijk uit rotsen bestaat, in Dalian, provincie Liaoning, China.  Zoom
Het eiland Bangchuidao is een eilandje dat voornamelijk uit rotsen bestaat, in Dalian, provincie Liaoning, China.  

Ierland (links) en Groot-Brittannië (rechts) zijn eilanden in Noordwest-Europa.  Zoom
Ierland (links) en Groot-Brittannië (rechts) zijn eilanden in Noordwest-Europa.  

De eilanden van Fernando de Noronha, Brazilië, zijn de zichtbare delen van onderzeese bergen.  Zoom
De eilanden van Fernando de Noronha, Brazilië, zijn de zichtbare delen van onderzeese bergen.  

Mantsjoerije  Zoom
Mantsjoerije  

Grote eilanden

In Europa

Andere plaatsen

  • Groenland 2.130.800 km²
  • Nieuw-Guinea 785.753 km²
  • Borneo 748.138 km²
  • Madagaskar 587.041 km²
  • Baffin 507.451 km²
  • Sumatra 677.658 km²


 

Vragen en antwoorden

V: Wat is een eiland?


A: Een eiland is een stuk land dat omgeven is door water, zoals een meer, rivier, zee of oceaan. Eilanden zijn kleiner dan continenten.

V: Worden Groenland en Australië beschouwd als eilanden?


A: Ja, Groenland en Australië zijn enorme eilanden, maar ze zijn gebouwd van continentaal gesteente, dus dat laatste wordt over het algemeen als een continent beschouwd.

V: Waar komen zeldzame elementen vandaan?


A: Zeldzame elementen zijn afkomstig van supernova-explosies die werden opgeslokt toen de Zon door gebieden bewoog waar supernova's waren geëxplodeerd. De energie van de zon is ook afkomstig van de omzetting van waterstof in helium.

V: Heeft Groot-Brittannië zeldzame elementen?


A: Ja, Groot-Brittannië heeft zeldzame elementen, wat erop wijst dat het ooit deel uitmaakte van een groot supercontinent. De oudste gesteenten in Groot-Brittannië zijn 2.700 miljoen jaar oud en bevatten veel zeldzame elementen die alleen in kratons voorkomen.

V: Hoe kwam Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog aan ijzererts?


A: Tijdens de Tweede Wereldoorlog importeerde Japan ijzererts uit Australië om het gebrek aan grondstoffen aan te vullen.

V: Wat is Mantsjoekoe?


A: Manchukuo was de Japanse naam voor de marionettenstaat die het in het noordoosten van China (~Manchurië) creëerde nadat het tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1931-1945 de macht had overgenomen.

V:Naar welke hulpbronnen zoekt Japan nu?


A:Nu zoekt Japan naar potentiële hulpbronnen in de nabijgelegen diepzeemodders.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3