Opper-Krijt

Het Opper-Krijt is het laatste geologische tijdperk in het Krijt. Het begon 100,5 miljoen jaar geleden en eindigde 66 miljoen jaar geleden.

Het Krijt wordt traditioneel verdeeld in het Onder-Krijt (vroeg) en het Boven-Krijt (laat), vanwege de verschillende rotsen. De rotsen weerspiegelen de omstandigheden waarin ze zijn gevormd. Van het laagste tot het hoogste is het onderverdeeld in de Cenomaanse, Turonische, Coniaciaanse, Santonische, Campanische en Maastrichtiaanse tijd.

Het Opper-Krijt staat bij ons in het krijt. Het is samengesteld uit ontelbare miljoenen kalkhoudende (CaCO3) platen die coccolieten worden genoemd. Ze zijn zo klein dat ze nog maar net te zien zijn met een lichtmicroscoop; voor details is een elektronenmicroscoop nodig. De platen worden gevormd door eencellige planktonalgen, coccolithophoren genaamd, en werden in de off-shore zeeën gelegd.

Het enige andere gesteente dat in krijt wordt gevonden is de vuursteen, die kiezelachtig is (siliciumdioxide, SiO2). Dit is afkomstig van die algen en dieren die skeletten van siliciumdioxide hebben.

Het Krijt was de laatste periode waarin dinosaurussen de dominante landdieren waren. Triceratops, Tyrannosaurus en Velociraptor leefden in deze tijd. De enorme Mosasaurus was het dominante mariene roofdier. In de Krijt periode werden de vogels diverser. Bloeiende planten ontwikkelden zich meer, en werden de dominante planten op het land. Het Boven-Krijt eindigde met het K/T uitsterven.

Krijtrots van Mers-les-Bains, bij vloed. Op het krijt zijn alleen maar schuine donkere lijnen te zien: deze worden gevormd door lijnen van vuursteen, het enige andere bestanddeel van krijt.
Krijtrots van Mers-les-Bains, bij vloed. Op het krijt zijn alleen maar schuine donkere lijnen te zien: deze worden gevormd door lijnen van vuursteen, het enige andere bestanddeel van krijt.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3