Karma

Karma (car-ma) is een woord dat het resultaat is van de handelingen van een persoon, maar ook van de handelingen zelf. Het is een term die betrekking heeft op de cyclus van oorzaak en gevolg. Volgens de theorie van Karma gebeurt wat er met een persoon gebeurt, omdat hij of zij het met zijn of haar handelingen heeft veroorzaakt. Het is een belangrijk onderdeel van veel religies zoals het Hindoeïsme en het Boeddhisme. In Shinto (een religie die vaak gesynchroniseerd is met het Boeddhisme) wordt Karma geïnterpreteerd als Musubi (むすび), een visie op karma wordt in Shinto herkend als een middel tot verrijking, empowerment en bevestiging van het leven.

De theorie van karma kan worden beschouwd als een uitbreiding van Newton's derde wet van actie en reactie waarbij elke actie van welke aard dan ook, inclusief woorden, gedachten, gevoelens, de totaliteit van ons bestaan, uiteindelijk een reactie zal hebben, dezelfde soort energie die terugkomt op degene die het veroorzaakt heeft.

In termen van spirituele ontwikkeling gaat Karma over alles wat een persoon heeft gedaan, doet en zal doen. Karma gaat niet over straf of beloning. Het maakt een persoon verantwoordelijk voor zijn eigen leven, en hoe hij of zij met andere mensen omgaat.

De "Theorie van Karma" is een belangrijk geloof in het Hindoeïsme, Ayyavazhi, Sikhisme, Boeddhisme en Jainisme. Alle levende wezens zijn verantwoordelijk voor hun karma - hun handelingen en de gevolgen van hun handelingen.

Definitie

Karma is het universele principe van oorzaak en gevolg. Onze acties, zowel goed als slecht, komen in de toekomst weer bij ons terug en helpen ons om te leren van de lessen van het leven en betere mensen te worden. In religies die reïncarnatie omvatten, strekt het karma zich uit over het huidige leven en over alle vorige en toekomstige levens.

Karma is in principe energie. De ene persoon gooit energie weg door gedachten, woorden en daden, en het komt terug, in de tijd, door andere mensen. Karma is de beste leraar, die mensen dwingt om de gevolgen van hun eigen daden onder ogen te zien en zo hun gedrag te verbeteren en te verfijnen, of te lijden als ze dat niet doen. Zelfs hard karma, wanneer het in wijsheid wordt geconfronteerd, kan de grootste vonk voor spirituele groei zijn. De verovering van karma ligt in intelligente actie en een emotieloze reactie.

Het ondersteunen van elke actie, met de bewering, "Ik doe het," is karma. Het claimen van het doen van een actie, bindt het karma. Het ondersteunen van de actie met het geloof 'ik ben de doener' heet het binden van het karma. Het is deze ondersteuning van het geloof van 'doener' dat het karma bindt. Als je weet dat je niet de doener bent en je weet wie de ware doener is, 'ik ben niet de doener' en 'wie is de doener' dan zal de actie geen steun hebben en zal het karma worden afgestoten.

Voorbeelden van karma

Het proces van actie en reactie op alle niveaus - fysiek, mentaal en spiritueel - is karma. Men moet aandacht besteden aan gedachten, want denken kan karmas-goed, slecht en gemengd maken.

"Ik zeg vriendelijke woorden tegen je, en je voelt je vredig en gelukkig. Ik zeg harde woorden tegen je, en je raakt in de war. De vriendelijkheid en de hardvochtigheid zullen op een later tijdstip naar mij terugkeren, via anderen. Eindelijk, wat ik geef is wat ik terugkrijg."

"Een architect denkt creatief en productief na bij het tekenen van plannen voor een nieuw gebouw. Maar als hij destructieve, onproductieve gedachten zou denken, zou hij al snel geen enkele positieve taak kunnen volbrengen, zelfs niet als hij dat zou willen".


Karma als actie en reactie: als we goedheid tonen, zullen we goedheid oogsten.Zoom
Karma als actie en reactie: als we goedheid tonen, zullen we goedheid oogsten.

Karma in het hindoeïsme

Hindoes kijken naar de tijd als een cirkel, als de dingen weer rondcirkelen. Karma is een zeer rechtvaardige wet die, net als de zwaartekracht, iedereen gelijk behandelt. De wet van karma stelt de mens in het centrum van de verantwoordelijkheid voor alles wat hij doet en alles wat hem wordt aangedaan. Als je de manier waarop karma werkt begrijpt, proberen de Hindoes een deugdzaam leven te leiden. Dit wordt dharma genoemd.

Er zijn drie soorten karma in het hindoeïsme:

  1. sanchita karma, de som van de vroegere karmas die nog moeten worden opgelost;
  2. prarabdha karma, dat deel van sanchita karma dat in dit leven moet worden ervaren; en
  3. kriyamana karma, het karma dat de mens momenteel creëert en dat in de toekomst zijn vruchten zal afwerpen.

De rol van de goddelijke krachten

Karma wordt beschouwd als een van de natuurwetten van de geest, net zoals de zwaartekracht een wet van de materie is. Net zoals God de zwaartekracht schiep om orde te scheppen in de fysieke wereld, zo schiep Hij karma als een goddelijk systeem van rechtvaardigheid dat zelfregulerend en oneindig eerlijk is. Het creëert automatisch de juiste toekomstige ervaring als reactie op de huidige actie.

In het hindoeïsme bestaan verschillende opvattingen over de rol van de goddelijke wezens. In het hindoeïsme zien velen de godheden of deva's als een soort rol. Andere Hindoes, zoals de Mimamsaka's, verwerpen dergelijke begrippen en zien karma als zelfstandig optredend, waarbij de natuurwetten van de oorzaak voldoende zijn om de gevolgen van karma te verklaren.

Sommige interpretaties van de Bhagavad Gita suggereren een tussentijdse visie, dat karma een wet van oorzaak en gevolg is, maar dat God het karma voor zijn toegewijden kan verzachten. Er wordt in Bhagavad Gita gezegd dat alleen het karma dat gedaan wordt met een gevoel van doctraliteit en met gehechtheid aan het karma goede of slechte reacties kan veroorzaken. Karma dat gedaan wordt met een plichtsbesef en zonder gehechtheid aan de resultaten zal geen enkel effect hebben en zal men dichter bij God brengen.

Een andere opvatting is dat een Satguru, handelend in opdracht van God, een deel van het karma van de discipel kan verzachten of uitwerken.

Gerelateerde pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3