Validisme

Ableïsme of ablecentrisme is een vooroordeel jegens gehandicapten. Het woord werd voor het eerst gebruikt in 1981 en is dus relatief nieuw. Het begrip "ableisme" bestond echter al eerder. Met 'disablisme' kan hetzelfde worden bedoeld. Ableisme kan opzettelijk of onopzettelijk zijn. Mensen kunnen onopzettelijk ableist zijn (bevooroordeeld ten opzichte van gehandicapten) omdat ableisme zo gewoon is dat mensen misschien niet merken dat het bestaat. Iemand die er zo'n vooroordeel op na houdt, wordt een 'ablecentrist' genoemd. Sommige mensen zeggen dat ableisme een vorm van onderdrukking is. Niet iedereen die praat over ableisme is het eens over welke dingen ableistisch zijn. Gehandicapte mensen kunnen ook gecapabiliseerd zijn, tegen andere gehandicapten of tegen zichzelf, wat geïnternaliseerd kapitalisme wordt genoemd. Sommige mensen ontkennen dat ableisme bestaat.

In sommige landen zijn er wetten die gehandicapten moeten beschermen tegen discriminatie op grond van bekwaamheid en ook het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap verbiedt dergelijke discriminaties.

Vormen van ableisme

Ableisme neemt vele vormen aan over de hele wereld. Soms gebeurt het op een manier die kwetsend bedoeld is. Andere keren zijn mensen bekwaam terwijl ze proberen aardig te zijn. Beide vormen van bekwaamheid zijn schadelijk.

De maatschappij is niet gebouwd voor gehandicapten. Er zijn bijvoorbeeld veel winkels die niet toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel omdat de fabrikant een valide persoon was die er geen rekening mee hield dat mensen in een rolstoel zich niet gemakkelijk zouden kunnen verplaatsen, of omdat hij daar wel aan dacht maar er zich niets van aantrok.

Gehandicapten zijn vaak het slachtoffer van misbruik. De mensen die hen misbruiken zijn meestal mensen zonder handicap. Zij kunnen worden misbruikt omdat hun handicap hen kwetsbaar maakt. Soms wordt iemand mishandeld alleen omdat hij gehandicapt is. Dit wordt een haatmisdrijf tegen gehandicapten genoemd. Een haatmisdrijf tegen gehandicapten kan de vorm aannemen van een moord. Veel van deze moorden worden gepleegd door verzorgers, zoals de moeders van gehandicapten. Een haatmisdrijf hoeft niet direct tegen een persoon gericht te zijn. Iemand kan bijvoorbeeld een bekwaamheidsbelediging op de auto van een gehandicapte schrijven om hem een slecht gevoel te geven over zijn handicap. Elk jaar worden in het Verenigd Koninkrijk vele duizenden haatmisdrijven tegen gehandicapten gemeld. Haatmisdrijven tegen gehandicapten worden vaak niet gemeld. Dit betekent dat de statistieken het probleem kleiner doen lijken dan het is.

Een veel voorkomende manier waarop mensen met een handicap worden mishandeld is "pesten". Mensen denken dat pesten iets is dat alleen kinderen op school overkomt en niet ernstig is. Dit is niet waar. Pesten komt voor bij mensen van alle leeftijden. Pesten veroorzaakt langdurige psychologische problemen zoals een laag gevoel van eigenwaarde. Sommige mensen plegen zelfmoord omdat ze gepest zijn. Mencap, een liefdadigheidsinstelling die mensen met een verstandelijke handicap helpt, heeft in een enquête meer dan 500 gehandicapte kinderen en jongeren gevraagd hoe zij tegen pesten aankijken. 8 van de 10 kinderen met een leerstoornis zeiden dat ze gepest worden en bang zijn om uit te gaan omdat ze bang zijn dat ze gepest zullen worden.

Meer dan 90% van de mensen met een ontwikkelingsstoornis worden tijdens hun leven seksueel misbruikt. 49% wordt meer dan 10 keer seksueel misbruikt. Het percentage van seksueel misbruik in de algemene bevolking is lager.

81% van de niet-gehandicapten die op de leeftijd zijn dat mensen werken, heeft een baan. 48% van de gehandicapten die op de leeftijd zijn dat mensen werken, heeft een baan. 50% van de gehandicapten die geen baan hebben, willen graag een baan, maar kunnen geen baan vinden. Soms krijgen gehandicapten geen baan, ook al zijn ze daartoe in staat, omdat de werkgevers denken dat gehandicapten niet zo goed zijn als niet-gehandicapten.

De Engelse taal is bekritiseerd omdat zij bekwaam zou zijn. Jongeren zeggen bijvoorbeeld soms dat iets "achterlijk" is als ze bedoelen dat het slecht is. Dit kan beledigend zijn voor gehandicapten.

In de Tweede Wereldoorlog werden vele duizenden gehandicapten door de nazi's vermoord. De nazi's deden dit omdat zij geloofden in niet-vrijwillige euthanasie en gedwongen eugenetica, een filosofie die voorstander is van voortplanting door mensen met "gewenste" eigenschappen en voortplanting door mensen met "ongewenste" eigenschappen ontmoedigt. Zij dachten dat invaliditeit slecht is en dat gehandicapten een last voor de samenleving zijn. Veel mensen geloven die dingen nog steeds. In 2013 zei een raadslid in het Verenigd Koninkrijk, Colin Brewer genaamd, dat gehandicapte kinderen 'moeten worden ingeslapen' om geld te besparen. Hij werd schuldig bevonden aan wangedrag, maar de raad kon hem niet ontslaan.

Gehandicapten worden soms onder dwang gesteriliseerd. Dit is vaak illegaal omdat voortplanting als een mensenrecht wordt beschouwd. Volgens The Telegraph is het in het Verenigd Koninkrijk legaal om tot 40 weken zwangerschap een abortus te ondergaan als de foetus gehandicapt is. Sommige mensen zeggen dat deze wet moet worden veranderd.

In 2011 werd het boek "Scapegoat: Why we are failing disabled people" gepubliceerd. Het boek is geschreven door Katharine Quarmby. Het gaat over haatmisdrijven tegen gehandicapten in het Verenigd Koninkrijk.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3