Intelligent design

Intelligent design is de theorie dat het leven, of het universum, niet door toeval kan zijn ontstaan en is ontworpen en geschapen door een intelligente entiteit. Zij gelooft dat het universum zo complex is dat het moet zijn ontworpen door een hoger intelligent wezen. Deze theorie houdt in dat het leven niet door natuurlijke selectie is ontstaan.

Intelligent design werd ontwikkeld door een groep Amerikaanse creationisten om rechterlijke uitspraken als Edwards v.Aguillard te omzeilen, die stelden dat creationisme niet op scholen onderwezen mocht worden vanwege het Eerste Amendement. Het eerste gebruik van de term in deze vorm was in het creationistische leerboek Of Pandas and People, gepubliceerd in 1989.

Intelligent design vergelijkt de wereld soms met een horloge, en suggereert dat beide een maker hebben. Dit staat bekend als de horlogemaker analogie.Zoom
Intelligent design vergelijkt de wereld soms met een horloge, en suggereert dat beide een maker hebben. Dit staat bekend als de horlogemaker analogie.

Concepten

Intelligent design suggereert dat het leven te complex is om te zijn geëvolueerd. Wetenschappers hebben ontdekt dat zelfs een enkele cel complex is. De genen in een celcode bevatten een enorme hoeveelheid informatie. Daarom moet die informatie, net als computerprogrammering, van een intelligente bron komen en kan zij niet willekeurig worden gemaakt. Men denkt dat dit komt omdat de eigenschappen van entropie zeggen dat dingen niet in complexiteit kunnen groeien door willekeur. Professor in de rechten Phillip E. Johnson werd gezien als de vader van het intelligent ontwerp.

Ook wordt aangevoerd dat, hoewel een aminozuur willekeurig kan worden gemaakt, een proteïne (een lange, gevormde reeks aminozuren) zo'n precieze volgorde en structuur heeft dat het onmogelijk bij toeval kan worden gemaakt. Ook zou een proteïne of DNA op zichzelf niet levend zijn; een hele levensvorm zou dus in één keer gemaakt moeten worden. Dit argument kan worden gezien als een manier om te zeggen dat natuurlijke selectie het leven niet zou kunnen hebben geschapen. Men betwist of dat een geldig punt is.

Een veelvoorkomend voorbeeld hiervan is een bacterieel flagellum, dat in wezen een microscopisch kleine dierlijke versie is van een zeer efficiënte elektromotor. Het flagellum bestaat uit een groot aantal afzonderlijke onderdelen. Er wordt wel beweerd dat, wil het flagellum door evolutie ontstaan, elk van de onderdelen op het juiste moment samen gevormd zou moeten zijn. Wetenschappers zeggen echter dat dit niet juist is. Er zijn bewijzen dat het flagellum zich door evolutie heeft ontwikkeld.

Een religieus filosoof, William Paley, zei dat het leven gecompliceerder is dan een machine (zoals een horloge.) Hij zei dat net zoals een horloge gemaakt is door een slimme ontwerper, dieren dat ook zijn. Dit staat bekend als de horlogemaker analogie.

Overeenkomsten en kritiek van Intelligent Design

Veel onderdelen van verschillende dieren lijken erg op elkaar. Intelligent design zou kunnen aantonen dat een gemeenschappelijke schepper voor al deze dieren dezelfde goede ontwerp-ideeën heeft gebruikt. Dit zou een bewijs van evolutie kunnen zijn; maar intelligent design suggereert dat elk onderdeel van een dier nuttig is en er niet voor niets is, wat aantoont hoe slim de ontwerper was.

Evolutie suggereert dat vele delen van eenzelfde dier niet nuttig of niet goed zouden zijn, omdat dit door natuurlijke selectie is gebeurd. Vroeger dacht men dat sommige delen van het menselijk lichaam geen biologische functie hadden, maar later werd bewezen dat sommige delen wel degelijk belangrijke dingen doen.

Als dieren en mensen gelijksoortige onderdelen hebben omdat ze van een gemeenschappelijke voorouder afstammen, dan moeten de genen die voor deze onderdelen coderen ook gelijksoortig zijn. Soms is dit waar. Maar, andere keren worden gelijksoortige structuren gecodeerd door totaal verschillende genen, als gevolg van convergente evolutie. Deze voorbeelden van dit soort verschillende resultaten in gegevens kunnen worden gebruikt om te beweren dat evolutie fout of goed is, waardoor argumenten ontstaan.

Rechtszaken

  • Kitzmiller v. Dover Area School District - Een rechtszaak die het onderwijzen van intelligent design in openbare scholen verbood. Er werd geoordeeld dat deze actie in strijd zou zijn met het Eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet, waarin staat dat de overheid niet de ene godsdienst boven de andere mag bevorderen. Er is echter betoogd dat de uitspraak zelf humanistische of materialistische godsdiensten bevordert boven deïstische godsdiensten. Intelligent design werd niet verboden wegens gebrek aan bewijs.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3