Onthouding

Onthouding is een vrijwillige onthouding van het volgen van een verlangen of trek in bepaalde lichamelijke activiteiten die algemeen als plezierig worden ervaren. Meestal verwijst de term naar onthouding van seksuele gemeenschap, alcohol of voedsel. Onthouding kan het gevolg zijn van persoonlijke voorkeuren, religieuze praktijken of praktische overwegingen.

In de geneeskunde verwijst onthouding ook naar het stoppen met een verslavende drug. Dit kan leiden tot een intens verlangen naar het geneesmiddel of ontwenningsverschijnselen. Onthouding van roken wordt ook aanbevolen voor wie van plan is een operatie te ondergaan.

Onthouding kan een tijdelijk of kortetermijndoel zijn, bedoeld voor een korte periode. Dit omvat het afzien van dwangmatig eten of dwangmatig drinken. De tijd en de maatregel zijn vrijwillig en dus bedoeld om het leven te verbeteren. Dit verschilt van het psychologische mechanisme van onderdrukking, waarbij de onthouding niet vrijwillig wordt aangenomen.

In India onthouden boeddhisten, jains en sommige hindoes zich van het eten van vlees om redenen van zowel gezondheid als eerbied voor alle levende wezens. Volledige onthouding van het eten van koeienvlees is een kenmerk van het hindoeïsme.


 

Onthouding in religie

Vasten, onthouding van voedsel of drank of beide voor gezondheids-, rituele, religieuze of ethische doeleinden. De onthouding kan geheel of gedeeltelijk, langdurig, van korte duur of met tussenpozen zijn.

Voor het Joodse volk is de belangrijkste vastendag Jom Kippoer, de Verzoendag.

Wie de islam volgt, vast gedurende de hele maand Ramadan. Elke dag van de maand Ramadan vasten de gelovigen van zonsopgang tot zonsondergang zonder iets te eten of te drinken.

Hindoes vasten op verschillende festivals, soms zonder voedsel of water en soms alleen op fruit en zuivelproducten. Aanhangers van het hindoeïsme nemen ook bepaalde dagen in acht waarop zij zich volledig onthouden van het eten van vlees, eieren of vis. Dit wordt vegetarisme genoemd. Sommige godsdiensten zoals het boeddhisme en het jainisme pleiten voor volledig vegetarisme.

Katholieken en orthodoxe christenen onthouden zich een uur van eten en drinken voordat zij de heilige communie doen, en onthouden zich van vlees op Aswoensdag en tijdens de vastentijd.

Mormonen onthouden zich van bepaalde spijzen en dranken door geestelijke discipline te combineren. Mormonen vasten ook één dag per maand en het geld dat wordt bespaard door maaltijden over te slaan, wordt geschonken aan behoeftigen.

Zowel joden als moslims onthouden zich van varkensvlees in hun gewone dieet. Hindoes eten geen rundvlees. 

Gerelateerde pagina's

Soorten onthouding

 • Vasten :- Vasten is het vrijwillig niet eten van voedsel gedurende een bepaalde tijd. Vasten wordt gebruikt als medische therapie voor vele aandoeningen. Het is ook een spirituele praktijk in veel religies.
 • Seksuele onthouding :- Seksuele onthouding betekent geen geslachtsgemeenschap hebben met een partner.
 • Fapstinentie :- NoFap, oftewel fapstinentie, verwijst naar het afzien van masturbatie om een betere lichamelijke en geestelijke gezondheid te bereiken.
 • Stoppen met roken :- Stoppen met roken, meestal stoppen met roken of stoppen met roken genoemd, is het stoppen met roken van tabak.
 • Nuchterheid :- Nuchterheid is de toestand van nuchter zijn, wat zowel kan betekenen dat men niet bedwelmd is als dat men nuchter is. Als hij een drankje neemt, beëindigt een alcoholist een periode van soberheid.
 • Straight edge :- Straightedge is een levensstijl die sommige mensen volgen, waarbij ze zich onthouden van drank, drugs (inclusief alcohol) en ongedwongen seks. Het wordt soms afgekort tot sXe.
 • Geheelonthouding :- Geheelonthouding is de praktijk of promotie van volledige persoonlijke onthouding van alcoholische dranken. Een persoon die geheelonthouding toepast, wordt een geheelonthouder genoemd of er wordt eenvoudigweg gezegd dat hij geheelonthouder is.
 • Veganisme :- Veganisme wordt momenteel gedefinieerd als een manier van leven die alle vormen van uitbuiting en wreedheid van dieren probeert uit te sluiten, of het nu gaat om voedsel, kleding of enig ander doel.
 • Vegetarisme:- Vegetarisme, de theorie of praktijk van het uitsluitend leven op basis van groenten, fruit, granen, peulvruchten en noten, met of zonder toevoeging van melkproducten en eieren.

Organisaties

 • Anonieme alcoholisten
 • Anonieme grijsaards
 • Heidenen in herstel
 • LifeRing seculier herstel

Gerelateerde pagina's

 • Ascese
 • Kuisheid
 • Kuisheidsring
 

Vragen en antwoorden

V: Wat is onthouding?


A: Onthouding is een vrijwillige onthouding van het volgen van een verlangen of trek in bepaalde lichamelijke activiteiten die algemeen als plezierig worden ervaren.

V: Op welke gebieden kan onthouding worden beoefend?


A: Onthouding kan worden beoefend met betrekking tot seksuele gemeenschap, alcohol, voedsel, verslavende drugs, roken en dwangmatig eten of drinken.

V: Is onthouding altijd vrijwillig?


A: Ja, onthouding is meestal vrijwillig en bedoeld om het leven te verbeteren. Het verschilt van psychologische mechanismen van onderdrukking waarbij de onthouding niet vrijwillig wordt aangenomen.

V: Zijn er religieuze praktijken verbonden met onthouding?


A: Ja, in India onthouden boeddhisten, jains en sommige hindoes zich van het eten van vlees om redenen van zowel gezondheid als eerbied voor alle levende wezens. Volledige onthouding van het eten van koeienvlees is ook een kenmerk van het hindoeïsme.

V: Kan onthouding tijdelijk of van korte duur zijn?


Antwoord: Ja, het kan tijdelijk of kortdurend zijn, bedoeld voor een korte tijdsduur.
V: Is er een medische reden om onthouding te beoefenen? A: Ja, in de geneeskunde verwijst onthouding ook naar het stoppen met een verslavende drug, wat kan leiden tot een intens verlangen naar de drug of ontwenningsverschijnselen. Onthouding van roken wordt ook aanbevolen voor wie van plan is een operatie te ondergaan.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3