Onthouding

Onthouding is een vrijwillige terughoudendheid om een verlangen of trek te volgen in bepaalde lichamelijke activiteiten die algemeen als plezierig worden ervaren. Meestal verwijst de term naar onthouding van geslachtsgemeenschap, alcohol of voedsel. De praktijk kan voortvloeien uit religieuze verboden of praktische overwegingen.

In India onthouden boeddhisten, jains en sommige hindoes zich van het eten van vlees, zowel om gezondheidsredenen als uit eerbied voor alle bewuste levensvormen. Volledige onthouding van het eten van koeienvlees is een kenmerk van het Hindoeïsme.

Verwante pagina's

Soorten onthouding

Organisaties

  • Anonieme Alcoholisten
  • Anonieme GreySheeters
  • Pagans In Recovery
  • LifeRing Seculier Herstel

Andere verwante onderwerpen


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3