Haakwormen

De Acanthocephala (Griekse akanthos, doorn + kephale, kop) zijn een groep parasitaire wormen. Ze kunnen bekend staan als acanthocefales, doornstekenwormen of spinachtige wormen. Ze hebben een eeuwigdurende snuit, gewapend met stekels, die ze gebruiken om de darmwand van de gastheer te doorboren en vast te houden. Acanthocephalans hebben geen darm en nemen voedingsstoffen direct op uit de darm van de gastheer.

Acanthocephalans hebben complexe levenscycli, met verschillende gastheren, waaronder ongewervelde dieren, vissen, amfibieën, vogels en zoogdieren. De juvenielen zijn parasitair in schaaldieren en insecten. Volwassenen leven in het spijsverteringskanaal van gewervelde dieren, vooral vissen. Er zijn ongeveer 1150 soorten beschreven.

De Acanthocephala werd beschouwd als een apart phylum. Uit recente genoomanalyse is gebleken dat ze nauw verwant zijn aan rotiferen. Aangezien alle parasieten zijn afgeleid van vrijlevende vormen, zijn de Acanthocephalans gemodificeerde rotiferen. Dit is een voorbeeld van moleculaire fylogenetica. Te zijner tijd zullen spinachtige wormen waarschijnlijk in een taxonomische rangorde onder het phylum worden geplaatst, zoals subphylum of klasse.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3