A-majeur

Een majeur (of de toonsoort van A) is een majeurtoonladder met als grondtoon A. De grondtoon heeft drie kruizen.

De relatieve mineur is Fis mineur. De toonsoort A-mineur is de enige toonsoort waar een Napolitaans sextakkoord op {\displaystyle {\hat {2}}} zowel een vlakke als een natuurlijke accidental nodig heeft.

Er zijn niet zoveel symfonieën in A-groot als in D-groot of G-groot, maar wel meer dan in andere scherpe toonsoorten. Beethovens Symfonie nr. 7, Bruckners Symfonie nr. 6 en Mendelssohns Symfonie nr. 4 zijn bijna alle symfonieën in deze toonsoort uit de Romantiek. Mozarts Klarinetconcert en Klarinetkwintet staan beide in A-groot. Mozart gebruikte vaak klarinetten in A-groot.

In kamermuziek wordt A-groot veel gebruikt. Johannes Brahms, César Franck en Gabriel Fauré schreven vioolsonates in A-groot. Peter Cropper zei dat A-groot "de volst klinkende toonsoort voor de viool is", toen hij het had over Beethovens Kreutzer Sonate.

Volgens Christian Friedrich Daniel Schubart is A-groot een toonaard die goed is voor "verklaringen van onschuldige liefde, ... hoop op het terugzien van de geliefde bij het afscheid; jeugdige vrolijkheid en vertrouwen in God".

Wanneer orkestmuziek in A-groot staat, worden de pauken normaal gesproken op A en E een kwint uit elkaar gezet. In de meeste andere toonsoorten staan ze een kwart uit elkaar.


  Stijgende en dalende A-majeur toonladder.  Zoom
Stijgende en dalende A-majeur toonladder.  

Toonladders en toonsoorten

Diatonische toonladders en toonsoorten

Circle of fifths

Flats

Scherpen

Groot

kleine

Groot

kleine

0

C, a

1

F

d

G

e

2

B♭

g

D

b

3

E♭

c

A

f♯

4

A♭

f

E

c♯

5

D♭

b♭

B

g♯

6

G♭

e♭

F♯

d♯

7

C♭

a♭

C♯

a♯

8

F♭

d♭

G♯

e♯

De tabel toont het aantal kruizen of mollen in elke toonladder. Kleine toonladders worden in kleine letters geschreven. 

Vragen en antwoorden

V: Wat is een majeur?


A: Een majeur (of de toonsoort A) is een majeur toonladder met als grondtoon A. De grondtoon heeft drie kruizen.

V: Wat is de relatieve mineur van A-majeur?


A: De relatieve mineur van de A majeur is Fis mineur.

V: Hoeveel symfonieën staan er in de toonsoort van A-mineur?


A: Er zijn niet zoveel symfonieën in A majeur als in D majeur of G majeur, maar wel meer dan in andere scherpe toonsoorten. Beethovens Symfonie nr. 7, Bruckners Symfonie nr. 6 en Mendelssohns Symfonie nr. 4 zijn bijna alle symfonieën in deze toonsoort uit de Romantiek.

V: Welke werken componeerde Mozart in A-groot?


A: Mozart componeerde zijn Klarinetconcert en Klarinetkwintet beide in A majeur.

V: Waarom zegt Peter Cropper dat A majeur "de volst klinkende toonaard voor de viool" is?


A: Peter Cropper zei dat A majeur "de volst klinkende toonaard voor de viool is" omdat het een voller geluid produceert dan andere toonaarden wanneer het op een viool wordt gespeeld.


V: Welke emoties kunnen volgens Christian Friedrich Daniel Schubart worden uitgedrukt door muziek die in deze toonaard is geschreven?A: Volgens Christian Friedrich Daniel Schubart kan muziek in deze toonaard emoties uitdrukken als verklaringen van onschuldige liefde, hoop op het terugzien van de geliefde bij het afscheid, jeugdige vrolijkheid en vertrouwen in God.

V: Hoe worden de pauken gewoonlijk ingesteld bij het spelen van orkestmuziek die in deze toonsoort is geschreven?A: Bij het spelen van orkestmuziek die in deze toonsoort van A-groot is geschreven, worden de pauken gewoonlijk ingesteld om noten te spelen die een octaaf uit elkaar liggen - gewoonlijk een 'A' en een 'E'. In de meeste andere toonaarden worden ze een kwart uit elkaar gezet.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3