Parallelle toonaard

Wanneer een muziekstuk in majeur staat, is de relatieve mineur de mineurtoonaard die dezelfde toonsoort heeft. Deze kan worden gevonden door de zesde toon van de eerste toonladder te nemen en een mineurtoonladder te spelen die op die toon begint. Bijvoorbeeld: in C majeur is de zesde toon een A. Daarom is A mineur de relatieve mineur van C majeur (C majeur en A mineur hebben dezelfde voortekening: geen kruizen of mollen). C majeur wordt de relatieve majeur van A mineur genoemd.

Een volledige lijst van relatieve mineur/majeur paren in volgorde van de kwintencirkel is:

Verwante pagina's

·         v

·         t

·         e

Onderwerpen gerelateerd aan Muziektheorie

Akkoorden en toonladders

Akkoorden - Toonladders (muziek) - Majeur toonladder - Mineur toonladder - Chromatisch - Kwintencirkel - Pentatonische toonladder - Akkoordenschema's

Samenstelling

Groeperingen van nota's

Harmonie - Homofonie - Interval (muziek) - Toonaard (muziek) - Handtekening van sleutel - Modus - Beperkte transpositie - Octaaf - Relatieve toonsoort - Ritme - Halftoon - Tijdsaanduiding


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3