A-mineur

A mineur (meestal afgekort tot Am) is een mineurtoonladder gebaseerd op A, die bestaat uit de toonhoogten A, B, C, D, E, F, G, en A. De harmonische mineurtoonladder verhoogt de G tot G♯. Deze toonaard heeft geen kruizen of mollen (zie hieronder: Toonladders en toonsoorten).

Het relatieve majeur is C-majeur, en het parallelle majeur is A-majeur. Een toonladder in zowel A mineur als C majeur kan op een piano of ander toetsinstrument worden gespeeld met alleen de witte toetsen.

De veranderingen die nodig zijn voor de melodische en harmonische versies van de toonladder worden waar nodig met accidentalen geschreven.

Meestal werden toonsoorten geannuleerd wanneer de nieuwe toonsoort minder kruizen of mollen had dan de oude toonsoort, in moderne populaire muziek wordt dit alleen gedaan wanneer C majeur of A mineur een andere toonsoort vervangen.

Bekende klassieke muziek in deze toonsoort


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3