Taungkind

Het Taung-kind is een fossiel van een schedel. De schedel heeft ook een afdruk van de hersenen. Het is van een Australopithecus africanus. Het werd in 1924 ontdekt door een steenhouwer die voor de Northern Lime Company in Taung, Zuid-Afrika, werkte. Raymond Dart, een anatoom aan de Universiteit van Witwatersrand, bekeek het fossiel en zag het belang ervan in. Dart publiceerde zijn verslag in het tijdschrift Nature in 1925 en beschreef het als een nieuwe soort.

Britse antropologen geloofden in die tijd in de Piltdown Mens. Deze hoax had grote hersenen en aapachtige tanden - precies het tegenovergestelde van het Taung Kind - zodat Dart's vondst decennia lang niet op waarde werd geschat.

Zoom


Afgietsel met de drie delen van de schedelZoom
Afgietsel met de drie delen van de schedel

Zoom


Beschrijving

Het fossiel bestaat uit het grootste deel van de schedel, het gezicht en de onderkaak met tanden. Het heeft ook een natuurlijk endocast (afdruk) van de hersenen. Het is ongeveer 2,5 miljoen jaar oud.

Taung Child werd verondersteld ongeveer drie jaar oud te zijn geweest op het moment van zijn dood. Het was een schepsel van 105 cm (3' 6") en woog ongeveer 20-24 pond. Taung Child had een schedelinhoud van 340 cc en leefde voornamelijk in een savanne habitat. Onderzoeken van Taung Child vergeleken met dat van een gelijkwaardig 9-jarig kind suggereren dat A. africanus een groeisnelheid had tot de adolescentie die ongeveer gelijk is aan die van moderne apen zoals chimpansees en niet aan die van de moderne Homo sapiens. Latere soorten zoals Homo ergaster/Homo erectus maakten echter een groeisnelheid door die tussen die van de moderne mens en die van de mensapen in ligt. Het bewijsmateriaal is vooral gebaseerd op dat van de Turkana jongen die in 1984 werd ontdekt.

Begin 2006 werd bekend dat het Taungkind waarschijnlijk was gedood door een adelaar (of een soortgelijke grote roofvogel). Deze conclusie werd getrokken op grond van overeenkomsten in de schade aan de schedel en oogkassen van het Taungkind met de schedels van primaten waarvan bekend is dat zij door moderne adelaars zijn gedood.

De linkerkant van de endocast van het Taung-kind is bedekt met prachtige calciumcarbonaatkristallen.

Geschiedenis

Het belang ervan ligt in het feit dat dit de eerste van de fossielen was die in de jaren twintig en dertig werden gevonden en die het bewijs leverden dat de mens inderdaad een geheel eigen "natuurlijke geschiedenis" heeft - precies zoals Darwin had voorspeld.

De schedel ligt nu in bewaring bij de Universiteit van Witwatersrand.

Vragen en antwoorden

V: Wat is het Taung Kind?


A: Het Taung Kind is een fossiel van een schedel die ook een afdruk van de hersenen heeft. Het behoort toe aan een Australopithecus africanus.

V: Wie heeft het Taung Kind ontdekt?


A: Het Taung Kind werd ontdekt door een steenhouwer die voor de Northern Lime Company in Taung, Zuid-Afrika werkte.

V: Wanneer werd het Taung kind ontdekt?


A: Het Taung Kind werd in 1924 ontdekt.

V: Wie zag het belang van het Taung kind in?


A: Raymond Dart, een anatoom aan de Universiteit van Witwatersrand, herkende het belang van het Taung Kind toen hij het fossiel bekeek.

V: Hoe beschreef Dart het Taung Kind?


A: Dart beschreef het Taung Kind als een nieuwe soort toen hij zijn verslag in 1925 in het tijdschrift Nature publiceerde.

V: Wat geloofden Britse antropologen ten tijde van de ontdekking van het Taung Kind?


A: Britse antropologen geloofden in die tijd in de Piltdown Mens, een bedrog dat grote hersenen en aapachtige tanden had, precies het tegenovergestelde van het Taung Kind.

V: Werd het belang van het Taung kind meteen ingezien?


A: Nee, het belang van het Taung Kind werd niet meteen gewaardeerd door de wetenschappelijke gemeenschap, inclusief Britse antropologen die in de Piltdown Mens geloofden. Het duurde tientallen jaren voordat de vondst van Dart gewaardeerd werd.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3