Heksenjacht

Een heksenjacht is wanneer iedereen in een stad op zoek gaat naar heksen om te vangen. Dit was vroeger gebruikelijker dan nu. Het werd uitgevoerd door veel verschillende groepen, waaronder christenen.

De tijd waarin de heksenvervolging het meest voorkwam in Europa was van ongeveer 1480 AD tot 1700 AD. In die tijd waren er de protestantse reformatie en de Dertigjarige Oorlog. In die tijd werden tienduizenden heksen terechtgesteld. Heksenvervolgingen kwamen ook veel voor in Amerika rond die tijd.

Tegenwoordig hebben de meeste landen geen wetten meer tegen heksen, zodat er minder heksenjachten zijn, hoewel de term "heksenjacht" ook als grapje kan worden gebruikt om iets als een heksenjacht aan te duiden. Een voorbeeld van een moderne "heksenjacht" zou de communistenjacht uit de Koude Oorlog zijn.

1533 verslag van de terechtstelling van een heks die beschuldigd werd van het verbranden van de stad Schiltach in 1531.Zoom
1533 verslag van de terechtstelling van een heks die beschuldigd werd van het verbranden van de stad Schiltach in 1531.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3