Florida Bay

Florida Bay is de grote ondiepe lagune tussen het zuidelijke uiteinde van het vasteland van Florida (de Florida Everglades) en de Florida Keys, een lange reeks van kleine eilanden. De baai is belangrijk voor zijn ecologie van zeegras en de organismen die er leven.

Bijna de hele Florida Bay is opgenomen in het Everglades National Park. De zuidelijke rand, langs de Florida Keys ligt in het Florida Keys National Marine Sanctuary. Buiten de baai ligt het noordelijke deel van de Keys, en daarbuiten ligt het Florida Reef, het enige barrièrerif in Noord-Amerika.

Een zeegrasbed in Florida BayZoom
Een zeegrasbed in Florida Bay

Jonge mangroven en carbonaatmodder in het binnenste gedeelte van de lagune - Florida BayZoom
Jonge mangroven en carbonaatmodder in het binnenste gedeelte van de lagune - Florida Bay

Een waterhoos bij de Florida KeysZoom
Een waterhoos bij de Florida Keys

Ecologie

Flora en fauna

De baai heeft het grootste bekende zeegrasveld ter wereld. Zeegrasvelden bevatten vele soorten van verschillende fyla. De herbivoor van zeegras is belangrijk in de voedselketen, en wordt gegeten door een aantal dieren, waarvan sommige zeldzaam zijn. Soorten die zich met zeegras voeden zijn onder meer groene schildpadden, doejongs, lamantijnen, vissen, ganzen, zee-egels en krabben. De mangrove moerassen in de ondiepe gebieden zijn ook vrij uitgestrekt.

Carbonaatproductie

De baai van Florida staat model voor de omstandigheden waaronder kalksteen ontstond op vele continentale plateaus in de wereld. Het is een soort carbonaat-'fabriek'. p144

In de baai van Florida is een soort bloeiende plant, zeegras genaamd, in overvloed aanwezig. Ook in overvloed is wit, melkachtig water vol calciumcarbonaat. Dit wordt hoofdzakelijk gevormd door Melobesia, een kleine rode alg die op het zeegras leeft. p151 Ook produceren de organismen enorme hoeveelheden slijm, dat een polysaccharide is. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat het slijm door de algen wordt geproduceerd om de vorming van hun carbonaatskeletten te regelen. p139 Als neveneffect beperkt het slijm de hoeveelheid carbonaat die in het water in oplossing gaat, zodat het grootste deel ervan op de bodem terechtkomt. p155

Florida Bay is een vlak plateau dat een enorme hoeveelheid carbonaatgesteente heeft neergelegd.

"Je moet meer dan 3000 voet boren voor je bij een ander soort gesteente komt, en dat is van Krijt ouderdom - zo'n 70 miljoen jaar geleden". p158

Waterspouts

Waterhozen zijn een kenmerk van het gebied. Er zijn wel 500 waterhozen per jaar. Ze komen vaak voor van juni tot oktober, maar kunnen ook op andere tijdstippen voorkomen.

Vragen en antwoorden

V: Wat is Florida Bay?


A: Florida Bay is een grote, ondiepe lagune tussen het zuidelijke uiteinde van het vasteland van Florida (de Florida Everglades) en de Florida Keys.

V: Waarom is Florida Bay belangrijk?


A: De baai is belangrijk vanwege de ecologie van zeegras en de organismen die er leven.

V: Wat valt er onder Everglades National Park?


A: Bijna de hele Baai van Florida maakt deel uit van het Everglades National Park.

V: Wat ligt er aan de zuidkant van Florida Bay?


A: Langs de zuidelijke rand van Florida Bay ligt het Florida Keys National Marine Sanctuary.

V: Wat ligt er buiten Florida Bay?


A: Buiten Florida Bay ligt het noordelijke deel van de Keys, en daarbuiten ligt het Florida Reef, het enige barrièrekoraalrif in Noord-Amerika.

V: Wat voor soort ecosysteem vind je in Florida Bay?


A: Florida Bay staat bekend om zijn ecologie van zeegras en de organismen die er leven.

V: Waar ligt het enige koraalrif in Noord-Amerika?


A: Het enige barrièrekoraalrif in Noord-Amerika ligt buiten de Florida Keys, die buiten Florida Bay liggen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3