Mangrove

Mangroven zijn bomen of struiken die groeien in zout water op warme plaatsen zoals de tropen. Mangroven vormen een speciaal zoutwaterbos of struikgewas, dat mangrovemoeras, mangrovebos, mangrove of mangal wordt genoemd. Mangroven groeien op 1/3 van de tropische kusten. Ze komen ook voor in subtropisch Afrika, Azië en het zuidwesten van de Stille Oceaan. Hun gedraaide, verwarde wortels verzamelen sediment. Na verloop van tijd kan het sediment uitgroeien tot eilanden, of de kustlijn uitbreiden.
  40 miljoen jaar oude fossiele mangrovewortels uit Wadi Al-Hitan  Zoom
40 miljoen jaar oude fossiele mangrovewortels uit Wadi Al-Hitan  

Mangrovewortelsysteem  Zoom
Mangrovewortelsysteem  

Mangrovebomen kunnen helpen bij het maken van eilanden.  Zoom
Mangrovebomen kunnen helpen bij het maken van eilanden.  

Beschrijving

Mangroven leven in zee, of aan de zeekant. Hun zaden vallen van de boom en groeien wortels zodra ze in aanraking komen met welke grond dan ook. Bij eb kunnen ze in de grond vallen in plaats van in het water en beginnen te groeien waar ze vallen. Als het waterpeil hoog is, kunnen ze ver worden meegevoerd van de plaats waar ze zijn gevallen. Mangrovebomen zijn vaak het begin van wat ooit een klein eiland zal zijn. Als grond en andere zaken zich verzamelen in hun wortels, worden kleine stukjes land gevormd - precies de juiste plaats voor andere eilandvegetatie om te groeien. Dit is een voorbeeld van zaadverspreiding door water.

Mangroven hebben speciale wortelachtige structuren. Het zijn luchtwortels of pneumatoforen. Deze steken uit de grond en zijn bedekt met lenticellen. Ze nemen zuurstof op via hun poriën. Deze "adembuizen" kunnen tot 30 cm hoog worden, en bij sommige soorten zelfs meer dan 3 m. Kleinere wortels met luchtdoorgangen brengen zuurstof uit de lucht naar delen van de plant onder water. Bezoek voor meer informatie een geografie site https://www.kidsgeog.com Archived 2021-12-04 at the Wayback Machine THANK YOU Mangrove


 

Voordelen

Mangrovewortels geven helder water aan de koraalriffen die hen vaak omringen. Ze houden vuil vast en reinigen het water door afvloeiing van land te filteren en verontreinigende stoffen te verwijderen. De boom beschermt ook de kustlijn (en daarmee de koraalriffen) tegen erosie door stormgolven. Mangrovestruwelen zijn een goede groeiplaats voor veel koraalrifvissen, garnalen en krabben.

BBC-account

Mangroven zijn een groep van ongeveer 80 verschillende zouttolerante boomsoorten. Ze kunnen leven langs de getijdenzones van tropische en subtropische kusten. Hun wortels houden stand bij eb en vloed. De wortels vertragen de stroming van het getijdenwater. Hierdoor kan sediment bezinken en zich ophopen als voedselrijke modder. De habitat is een waardevolle schuilplaats en broedplaats voor vissen. Het stabiliseert kustlijnen en vermindert erosie door stormvloeden en tsunami's. 

Vragen en antwoorden

V: Wat zijn mangroven?


A: Mangroven zijn bomen of struiken die groeien in zout water op warme plaatsen zoals de tropen.

V: Waar groeien mangroven meestal?


A: Mangroven groeien meestal op 1/3 van de tropische kusten, evenals in subtropisch Afrika, Azië en het zuidwesten van de Stille Oceaan.

V: Wat voor soort habitat creëren mangroven?


A: Mangroven creëren een speciale zoutwaterbos- of struikgewas-habitat die mangrovemoeras, mangrovebos, mangrove of mangal wordt genoemd.

V: Hoe beïnvloeden mangroven de kustlijn?


A: De gedraaide, verwarde wortels van de mangrove verzamelen sediment dat uiteindelijk eilanden kan worden of de kustlijn na verloop van tijd kan uitbreiden.

V: Zijn er nog andere voordelen aan een mangrove-ecosysteem?


A: Ja! Mangroven bieden voedsel en onderdak aan vele soorten vissen en vogels, beschermen kusten tegen erosie door stormen en getijden, fungeren als koolstofputten door kooldioxide uit de atmosfeer op te slaan in hun bodem en vegetatie, filteren vervuilende stoffen uit afvloeiingen voordat deze het open water bereiken, en helpen de plaatselijke visserij in stand te houden door broedplaatsen te bieden voor vislarven.

V: Worden deze ecosystemen bedreigd? A: Ja - door de klimaatverandering stijgt de zeespiegel, wat kan leiden tot overstromingen in de kustgebieden waar deze ecosystemen voorkomen; menselijke activiteiten zoals ontbossing voor landbouw of ontwikkeling kunnen ze ook bedreigen; vervuiling door afspoeling uit de landbouw kan schade veroorzaken; niet-duurzame visserijpraktijken kunnen de vispopulaties die van deze ecosystemen afhankelijk zijn, uitputten; en invasieve soorten kunnen inheemse planten verdringen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3