Hadeïcum

De Hadean is de geologische eon voor de Archeoloog. Het begon bij de vorming van de Aarde ongeveer 4,6 miljard jaar geleden, en eindigde 4 miljard jaar geleden. De naam "Hadean" komt van Hades, Grieks voor "Onderwereld", vanwege de omstandigheden op de Aarde in die tijd. De geoloog Preston Cloud gebruikte de term voor het eerst in 1972. Meteoriet bombardementen, vulkanisme en hoge temperaturen waren zeer wijdverbreid op de vroege Aarde.

Er zijn helemaal geen sedimentaire gesteenten uit de Hadean. De vroegste geologische objecten op aarde zijn enkele zirkoenen, gedateerd op ongeveer 4.400 miljoen jaar geleden (mya). De oceanen zouden zich waarschijnlijk gevormd hebben zodra de temperatuur dat toeliet. Men denkt dat het constante bombardement de Aarde in een gesmolten toestand hield tot ongeveer het einde van de eonen.

Vroeg in de geschiedenis van de Aarde werd de Maan uitgescheurd door een massale botsing met een proto-planeet. Het bewijs voor deze gigantische botsingshypothese is:

  1. de opmerkelijke gelijkenis tussen de aardkorst en de samenstelling van de maan,
  2. de lage ijzerconcentratie in het centrum van de maan, en
  3. het hoge hoekmomentum van het Earth-Moon systeem.

Een verklaring voor het algemene gebrek aan Hadean- gesteenten (ouder dan 3800 mya) is de grote hoeveelheid rotsachtige en ijzige brokstukken die in het vroege zonnestelsel aanwezig zijn. Na de vorming van de acht planeten hebben grote aantallen overgebleven protoplaneten, asteroïden en kometen excentrische banen door ons hele systeem gevolgd, waarbij ze de vroege Aarde en de andere planeten en manen tot ongeveer 3800 mya hebben gebombardeerd. Deze activiteit heeft wellicht voorkomen dat er grote korstfragmenten ontstonden door de vroege protocontinenten letterlijk te verbrijzelen. Een spervuur van bijzonder grote inslagen, bekend als de Late Zware Bombardementen, vertegenwoordigt het hoogtepunt van dit gewelddadige tijdperk.

Er zijn geen levensvormen bekend van deze eon. De vroege atmosfeer bevatte koolstofdioxide, methaan en stikstof, maar bijna geen zuurstof.

Gerelateerde pagina's

  • Tijdlijn van het leven

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3