Journalist | persoon die in de journalistiek werkt om het nieuws te verslaan

Een journalist is iemand die in de journalistiek werkt om het nieuws te verslaan. Zij kunnen voor zichzelf werken ("freelance") of voor een krant, een radio- of televisieprogramma. Er zijn verschillende soorten journalisten.

Een verslaggever is een type journalist die informatie onderzoekt, schrijft en rapporteert. Krantenverslaggevers schrijven nieuwsartikelen en verhalen voor kranten. Zij schrijven deze artikelen en verhalen door mensen te interviewen, vragen te stellen en onderzoek te doen.

Journalisten moeten in hun verslagen de waarheid vertellen. De waarheid vertellen is een zeer belangrijk onderdeel van alle journalistieke banen. Wie de waarheid niet vertelt, kan gestraft worden zoals andere werknemers die hun werk niet doen. Zij kunnen worden geschorst (korte tijd niet werken) of ontslagen (hun baan verliezen).

Vaak vertoont de berichtgeving echter vooringenomenheid in plaats van objectiviteit.
  Een televisieverslaggever met een microfoon.  Zoom
Een televisieverslaggever met een microfoon.  

Gevaren

Journalisten stellen zich soms bloot aan gevaar, vooral wanneer zij verslag uitbrengen in gebieden met een gewapend conflict of op plaatsen waar de persvrijheid niet wordt gerespecteerd. Organisaties als Reporters Without Borders publiceren rapporten over persvrijheid en pleiten voor persvrijheid. Het Committee to Protect Journalists meldt dat op 1 december 2010 wereldwijd 145 journalisten in de gevangenis zaten omdat zij het nieuws versloegen. De huidige cijfers liggen nog hoger. De tien landen met de meeste gevangen journalisten zijn Turkije (95), China (34), Iran (34), Eritrea (17), Birma (13), Oezbekistan (6), Vietnam (5), Cuba (4), Ethiopië (4) en Soedan (3).


 

Voorwaarden

Er zijn veel verschillende soorten banen in de journalistiek.

 • Een columnist is iemand die zijn mening en standpunt schrijft voor een krant of tijdschrift.
 • Een correspondent is een journalist die verslag uitbrengt vanaf een verre locatie. Hij brengt verslag uit voor een krant, radio- of televisiestation, waarvan het personeel in een andere plaats gevestigd is. Een buitenlandse correspondent is een correspondent die verslag doet van nieuws uit een ander land.
 • Een fact checker controleert of de feiten in nieuwsberichten inderdaad kloppen.
 • Een redacteur controleert op fouten in spelling en grammatica.
 • Een nieuwspresentator, of anker, is iemand die nieuws presenteert tijdens een nieuwsprogramma.
 • Een penny-a-liner is een denigrerende term voor een journalist die wordt betaald voor een bepaalde hoeveelheid tekst. Het is een oude uitdrukking die teruggaat tot de tijd dat schrijvers een penny kregen voor elke regel die zij schreven. Een Australische krant, The Queenslander, schreef in 1871 dat de "...penny a-liner niet meer bestaat, want er zijn maar weinig kranten die tegenwoordig zo weinig betalen. De toegenomen waarde van literaire arbeid en de vraag naar nieuws heeft zowel de laagste als de hoogste literaire arbeiders getroffen, en de dunne schrijver kan nu drie halve penningen, en in sommige gevallen twee penningen, krijgen voor elke gedrukte regel die in de krant verschijnt...".
 • Een fotojournalist is een journalist die foto's maakt om een nieuwsverhaal te vertellen.
 • Een politiek commentator is een journalist die in een discussie een niet-objectief standpunt inneemt.


 Een correspondent voor het Duitse nieuws over het conflict in Cyprus.  Zoom
Een correspondent voor het Duitse nieuws over het conflict in Cyprus.  

Gerelateerde pagina's


 

Meer lezen

 • Nathaniel C. Fowler (1913) The Handbook of Journalism: Alles over Krantenwerk New York: Sully en Kleinteich.
 • James L. Huffman (2003) A Yankee in Meiji Japan: The Crusading Journalist Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield. ISBN 978-0-7425-2621-1
 • David Randall (2000) De universele journalist Sterling, Virginia: Pluto Press. ISBN 978-0-7453-1641-3; OCLC 43481682
 • Ejijah M. Stone (1921) Fifty Years a Journalist New York: Doubleday, Page and Company. OCLC 1520155
 • Donald Woods (1981) Vragen om moeilijkheden: Autobiografie van een verbannen journalist New York: Atheneum. ISBN 978-0-689-11159-4; OCLC 6864121


 

Vragen en antwoorden

V: Wat is een journalist?
A: Een journalist is iemand die in de journalistiek werkt om het nieuws te verslaan. Ze kunnen voor zichzelf werken ("freelance") of voor een krant, radio- of televisieprogramma.

V: Wat zijn de verschillende soorten journalisten?
A: Tot de verschillende soorten journalisten behoren verslaggevers, die informatie onderzoeken, schrijven en rapporteren; en krantenverslaggevers, die nieuwsartikelen en verhalen voor kranten schrijven.

V: Hoe krijgen journalisten hun informatie?
A: Verslaggevers krijgen hun informatie door mensen te interviewen, vragen te stellen en onderzoek te doen.

V: Is het belangrijk dat journalisten in hun reportages de waarheid vertellen?
A: Ja, de waarheid vertellen is een zeer belangrijk onderdeel van alle journalistieke banen. Wie de waarheid niet vertelt, kan gestraft worden zoals andere werknemers die hun werk niet doen. Zij kunnen worden geschorst (korte tijd niet werken) of ontslagen (hun baan verliezen).

V: Is nieuwsverslaggeving altijd objectief?
A: Nee, vaak vertoont nieuwsverslaggeving vooringenomenheid in plaats van objectiviteit.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3