Staten van de Verenigde Staten

In de Verenigde Staten is een staat een politieke entiteit. Op dit moment zijn het er 50, en ze zijn met elkaar verbonden in een federatie. Elk van hen heeft een regering en kan wetten maken over een bepaald gebied dat de staat bestrijkt. Alle staten hebben een gedeelde soevereiniteit met de Amerikaanse federale overheid. Mensen die zijn geboren of genaturaliseerd in staten zijn burgers van zowel de Verenigde Staten als de staat waarin ze zich bevinden. Mensen kunnen zich tussen staten verplaatsen zonder het te vragen of te zeggen, tenzij een rechtbank heeft gezegd dat ze dat niet kunnen. Vier staten noemen zichzelf "gemenebest" in hun officiële naam. Washington, D.C. is een federaal district en niet een staat of een staat.

Staten verdelen hun grondgebied in graafschappen, of iets dergelijks met een andere naam, die niet soeverein zijn. De meeste staten geven hun graafschappen wat overheidsbevoegdheid; een paar staten geven ze geen. Staatsregeringen krijgen hun macht van het volk van die staat. Staten hebben een aantal rechten die de grondwet van de Verenigde Staten hun toekent. Staten en de mensen die er wonen zijn vertegenwoordigd in het Amerikaanse Congres, zowel in de Senaat als in het Huis van Afgevaardigden. Elke staat selecteert ook kiezers (een gelijk aantal aan het aantal senatoren en vertegenwoordigers van die staat) om te stemmen in het kiescollege, dat de president van de Verenigde Staten kiest.Staten van de Verenigde Staten

De 50 staten, in alfabetische volgorde, samen met de vlag van elke staat:

About this image
AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3