Kleine Soenda-eilanden | groep eilanden in Zuidoost-Azië, ten noorden van Australië

De Kleine Soenda-eilanden (of Nusa Tenggara) zijn een groep eilanden in het zuiden van Zuidoost-Azië, ten noorden van Australië. Samen met de Grote Soenda-eilanden in het westen vormen zij de Soenda-eilanden. De eilanden behoren tot Indonesië en Oost-Timor.

De Sunda Eilanden maken deel uit van een vulkanische boog, de Sunda Arc. Deze boog is gevormd door subductie langs de Java-geul in de Javazee.


 

Administratie

De Kleine Soenda's bestaan uit vele eilanden. De meeste van deze eilanden maken deel uit van Indonesië. De eilanden die deel uitmaken van Indonesië worden bestuurd als de provincies Bali, West Nusa Tenggara, Oost Nusa Tenggara en het zuidelijke deel van Maluku.

De oostelijke helft van Timor, maakt deel uit van Oost-Timor.


 

Geologie

De Kleine Soenda-eilanden bestaan uit twee geologisch verschillende eilandengroepen. De noordelijke groep is vulkanisch. Deze bestaat uit Bali, Lombok, Sumbawa, Flores en Wetar. Sommige vulkanen, zoals de berg Rinjani op Lombok, zijn nog steeds actief. Andere vulkanen, zoals Kelimutu op Flores, zijn echter uitgestorven. De noordelijke eilandengroep is ontstaan tijdens het Plioceen, ongeveer 15 miljoen jaar geleden. Ze ontstonden door de botsing tussen de Australische en de Aziatische tektonische platen.

Tot de zuidelijke eilandengroep behoren Sumba, Timor en Babar. Ze zijn niet vulkanisch en maken waarschijnlijk deel uit van de Australische plaat.

Sinds de koloniale tijd in Indonesië bestudeert men de geografische geschiedenis van de eilanden. Wij begrijpen echter nog steeds niet volledig hoe de eilanden zijn gevormd. De ideeën over de vorming van de eilanden zijn in de laatste decennia van de 20e eeuw op vele manieren veranderd.

Op het punt waar twee tektonische platen op elkaar botsen, behoren de Kleine Soenda-eilanden tot de geologisch meest complexe en actieve gebieden ter wereld. Er zijn verschillende vulkanen op de Kleine Soenda-eilanden. Kaart van de Kleine Soenda-eilanden  Zoom
Kaart van de Kleine Soenda-eilanden  

Ecologie

De Kleine Soenda-eilanden verschillen van de grote eilanden van Java of Sumatra omdat ze uit vele kleine eilandjes bestaan. Deze kleine eilanden worden soms gescheiden door diepe geulen in de oceaan. Omdat flora en fauna zich niet gemakkelijk tussen de eilanden kunnen verplaatsen, zijn er door de evolutie veel gelokaliseerde soorten zoals de Komodovaraan. In The Malay Archipelago schrijft Alfred Wallace over de "Wallace Line" die loopt tussen Bali en Lombok, langs de diepe wateren van de Straat van Lombok. In deze denkbeeldige lijn tussen Bali en Lombok hield de zee, zelfs toen de zeespiegel lager was, flora en fauna tegen om zich tussen de eilanden te verplaatsen. De eilanden ten oosten van de Straat van Lombok maken deel uit van Wallacea, en in deze regio komen wilde dieren voor van Aziatische en Australische oorsprong. In de Kleine Soenda's komen veel planten en dieren uit Azië, omdat de Weber's Line, die de delen van Wallacea scheidt waar zowel Aziatische als Australische soorten voorkomen, ten oosten van de Kleine Soenda's ligt. Deze eilanden hebben het droogste klimaat van Indonesië.

Loofbossen

Sommige van de eilanden ten oosten van de Wallace-lijn, van Lombok en Sumbawa ten oosten tot Flores en Alor, hebben een oorspronkelijke vegetatie van droog bos en niet het regenwoud dat de meeste delen van Indonesië bedekt. Deze eilanden zijn door het Wereld Natuur Fonds aangewezen als de ecoregio loofbossen van de Kleine Soenda. De hogere hellingen van de eilanden bevatten bossen van hoge Podocarpus naaldbomen en Engelhardia's met een ondergroei van lianen, epifyten en orchideeën zoals Corybas, Corymborkis en Malaxis (Addermond). De kustvlakten van de eilanden bestonden vroeger uit savannegrassen, zoals de savanne met Borassus flabellifer-palmbomen aan de kusten van Komodo, Rincah en Flores. Hoewel de meeste vegetatie op deze eilanden droog bos is, zijn er ook kleine gebieden met regenwoud op deze eilanden, vooral in laaglandgebieden en rivieroevers op Komodo. Er is ook een speciaal gebied met droog doornbos aan de zuidoostkust van Lombok. Doornbomen kwamen vroeger vaker voor in de kustgebieden van de eilanden, maar zijn meestal gekapt.

Op de Kleine Soenda's leven unieke soorten. Hiertoe behoren zeventien endemische vogels (van de 273 vogels die op de eilanden voorkomen). De endemische zoogdieren zijn de bedreigde Flores-spitsmuis (Suncus mertensi), de kwetsbare Komodorat (Komodomys rintjanus), en de vliegende vos van Lombok (Pteropus lombocensis), Sunda langoorvleermuis (Nyctophilus heran), terwijl de vleesetende Komodovaraan, de grootste hagedis ter wereld, voorkomt op Komodo, Rincah, Gili Motang en de kust van het noordwesten van Flores.

Bedreigingen en behoud

Meer dan de helft van de oorspronkelijke vegetatie van de eilanden is gekapt. Dit komt doordat mensen het bos hebben gekapt om voedsel, zoals rijst, te verbouwen voor nederzettingen of doordat er bosbranden zijn geweest. Alleen Sumbawa bevat nu nog een groot gebied met intact natuurlijk bos, terwijl Komodo, Rincah en Padar nu worden beschermd als Komodo National Park.

Algemene opmerkingen over kleine eilanden die kunnen worden toegepast op Nusa Tenggara zijn onder meer:

  • Een groter deel van de landmassa zal worden getroffen door vulkanische activiteit, aardbevingen, aardverschuivingen en schade door cyclonen;
  • Klimaten zijn eerder maritiem beïnvloed;
  • De stroomgebieden zijn kleiner en de hoeveelheid erosie is groter;
  • Een groter deel van de landmassa bestaat uit kustgebieden;
  • Een hogere mate van milieuspecialisatie, inclusief een hoger aandeel van endemische soorten in een totale gedepauperde gemeenschap;
  • Samenlevingen kunnen een sterk cultuurgevoel behouden omdat ze niet door andere mensen zijn benaderd;
  • Kleine eilandbewoners hebben meer kans op economische migratie.


 De Pulau Banta van de Kleine Soenda-eilanden  Zoom
De Pulau Banta van de Kleine Soenda-eilanden  

Satellietfoto van de Kleine Soenda-eilanden  Zoom
Satellietfoto van de Kleine Soenda-eilanden  

Vragen en antwoorden

V: Waar liggen de Kleine Soenda-eilanden?


A: De Kleine Soenda-eilanden (of Nusa Tenggara) zijn een groep eilanden in het zuiden van Zuidoost-Azië, ten noorden van Australië.

V: Tot welke landen behoren de Soenda-eilanden?


A: De eilanden behoren tot Indonesië en Oost-Timor.

V: Wat is de Soenda Boog?


A: De Sunda Arc is gevormd door subductie langs de Java-geul in de Javazee.

V: Hoe zijn de Sunda Eilanden gevormd?


A: De Soenda-eilanden maken deel uit van een vulkanische boog, die is gevormd door subductie langs de Java-geul in de Javazee.

V: Zijn er nog andere eilanden die deel uitmaken van de Soenda-eilanden?


A: Ja, naast de Kleine Soenda-eilanden zijn er in het westen ook Grote Soenda-eilanden die deel uitmaken van deze archipel.

V: Hoe ver van Australië liggen deze eilanden?


A: De Kleine Soenda-eilanden liggen ten noorden van Australië.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3