Termijnlimiet

Een termijnlimiet is een wet die het aantal termijnen beperkt dat een ambtsdrager in een bepaald gekozen ambt mag dienen. Termijnbeperkingen in presidentiële systemen zijn een methode om de kans op een monopolie te verkleinen. Dit is het geval wanneer een leider in feite een "president voor het leven" wordt. Termijnbeperkingen zijn bedoeld om te voorkomen dat een democratie de facto een dictatuur wordt. Soms is er een absolute limiet aan het aantal termijnen dat een ambtsdrager mag dienen. In andere gevallen is de beperking beperkt tot het aantal opeenvolgende termijnen (de ene direct na de andere).

Franklin D. Roosevelt was de enige Amerikaanse president die vier keer werd verkozen. In 1951 werd het presidentschap van de VS door het 22e amendement beperkt tot twee termijnenZoom
Franklin D. Roosevelt was de enige Amerikaanse president die vier keer werd verkozen. In 1951 werd het presidentschap van de VS door het 22e amendement beperkt tot twee termijnen

Geschiedenis

Het oude Griekenland en het oude Rome, twee vroege beschavingen die gekozen ambten kenden, stelden beide beperkingen aan sommige functies. In de oude Atheense democratie waren alleen de door middel van verkiezingen gekozen ambten aan termijnen gebonden. Deze omvatten een termijn van één jaar voor elk ambt, behalve voor de leden van de Raad van Vijfhonderd, waarbij de raad elk jaar werd vervangen.

In de Romeinse Republiek werd een wet uitgevaardigd die het ambt van censor tot één termijn beperkte. De jaarlijkse magistraten - tribuun van het plebs, aedile, quaestor, praetor en consul - mochten pas na een aantal jaren worden herkozen. Ook was er een termijn van 6 maanden voor een dictator.

In de Verenigde Staten

De grondwet van de Verenigde Staten en veel grondwetten van staten kennen termlimieten voor bepaalde ambten. Het tweeëntwintigste amendement op degrondwetvan de Verenigde Staten stelt een tijdslimiet aan de ambtstermijn van president van de Verenigde Staten. Er staat in dat "niemand meer dan tweemaal kan worden verkozen". Daaraan wordt toegevoegd: "niemand die het ambt van president heeft bekleed, of als president is opgetreden, gedurende meer dan twee jaar van een ambtstermijn waarvoor een ander tot president is gekozen, zal meer dan eenmaal in het ambt van president worden gekozen". Daarnaast hebben 23 staten wetten aangenomen over term limits voor hun vertegenwoordigers in het Congres. Deze wetten zijn echter niet langer afdwingbaar. In 1995 vernietigde het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten de term limits voor het Congres in U.S. Term Limits, Inc. v. Thornton. Het Hof oordeelde dat staatsregeringen de termijnen van leden van de nationale regering niet kunnen beperken.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3