Red Queenhypothese

De Rode Koningin is de naam van een evolutietheorie van Leigh Van Valen en, later, een boek van Matt Ridley.

De term is ontleend aan de race van de Rode Koningin in Lewis Carroll's Through the Looking-Glass. De Rode Koningin zei: "Je moet zoveel rennen als je kunt, om op dezelfde plaats te blijven." Het principe van de rode koningin kan als volgt worden uitgelegd:

Voor een evolutionair systeem is voortdurende ontwikkeling alleen al nodig om zijn fitness te behouden ten opzichte van de systemen waarmee het samen-evolueert.

De hypothese wordt gebruikt om twee verschillende verschijnselen te verklaren: het voordeel van de seksuele voortplanting op het niveau van de individuen, en de voortdurende evolutionaire wapenwedloop tussen concurrerende soorten.

Het boek neemt het idee van Van Valen, dat over co-evolutie gaat, en breidt het uit tot een discussie over seksuele selectie bij de mens. Het betoogt dat weinig aspecten van de menselijke natuur kunnen worden begrepen los van seks, aangezien de menselijke natuur een product van evolutie is, en evolutie in ons geval wordt aangedreven door seksuele selectie.

De evolutie van seks

Seks is een evolutionair raadsel. Bij de meeste seksuele soorten maken de mannetjes de helft van de populatie uit, maar toch dragen ze niet direct nakomelingen en dragen ze over het algemeen weinig bij tot de overleving van het nageslacht. Bij vogels en zoogdieren lijkt dat idee minder waar. Zij helpen vaak de wijfjes te beschermen, en helpen op de een of andere manier nadat de jongen zijn geboren. Deze mannetjes helpen dus wel degelijk bij de overleving van hun nageslacht. Maar geslachtelijke voortplanting komt veel voor bij eenvoudiger levensvormen, waar de mannetjes niets met hun nageslacht te maken hebben.

In menselijke paleolithische populaties waren de mannetjes zonder twijfel van vitaal belang voor de jacht en de bescherming. Veel vogelsoorten brengen hun jongen gezamenlijk groot. De meeste ongewervelde soorten worden echter helemaal niet door de ouders grootgebracht; de larven ontwikkelen zich tussen het plankton. Bovendien besteden mannetjes en wijfjes van vele gewervelde soorten middelen om partners aan te trekken en om hen te beconcurreren. Seksuele selectie lijkt de voorkeur te geven aan eigenschappen die de fitness van een organisme kunnen verminderen, zoals een fel gekleurd verenkleed bij paradijsvogels, waardoor ze beter zichtbaar zijn voor roofdieren. Seksuele voortplanting lijkt dus zeer inefficiënt te zijn.

Het boek begint met een evolutionaire uiteenzetting over seks op zich, waarbij de theorie wordt verdedigd dat seks floreert, ondanks de kosten ervan, omdat een gemengde erfenis elke generatie een defensieve "voorsprong" geeft tegen parasieten en ziekten. De basisreden hiervoor is de manier waarop seksuele voortplanting de genetische variëteit in een populatie vergroot. Hierdoor neemt de kans sterk toe dat ten minste enkele individuen de aanval van roofdieren, parasieten en ziekten overleven. Dit is algemeen aanvaard door evolutionaire theoretici.

Ridley betoogt vervolgens dat de menselijke intelligentie grotendeels het resultaat is van seksuele selectie. Hij stelt dat de menselijke intelligentie veel groter is dan de noodzaak om te overleven (dit is niet algemeen aanvaard). Hij zegt dat onze intelligentie is als de staart van een pauw, een product van seksuele selectie. Menselijke intelligentie, zo suggereert hij, wordt voornamelijk gebruikt om partners aan te trekken door middel van wonderbaarlijk vertoon van gevatheid, charme, vindingrijkheid, en individualiteit. Deze visie op intelligentie wordt ook gesteund door Geoffrey Miller. De geschiedenis van ideeën over seksuele selectie en de evolutie van seks wordt besproken door Helena Cronin.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3