Verdachte

Een verdachte is een persoon van wie wordt aangenomen dat hij iets verkeerd heeft gedaan, een misdrijf heeft gepleegd of iets ergs heeft laten gebeuren. In het strafrecht wordt een persoon die door de rechtshandhavingsinstanties wordt verdacht of onderzocht, als verdachte beschouwd. Een hoofdverdachte wordt door de politie beschouwd als de verdachte die hoogstwaarschijnlijk een misdrijf heeft gepleegd. Een hoofdverdachte kan worden aangehouden wanneer de feiten en omstandigheden een redelijk persoon doen geloven dat de verdachte een misdrijf kan hebben gepleegd of op het punt staat dat te doen. In landen van gewoonterecht kan een verdachte tijdens zijn verhoor een advocaat van de verdediging hebben. De advocaat kan zijn of haar cliënt (de verdachte) adviseren hoe hij of zij vragen moet beantwoorden. Zodra een verdachte van een misdrijf wordt beschuldigd, wordt hij of zij een beklaagde.

Een Iraakse politieagent houdt een verdachte aan tijdens een trainingsoefeningZoom
Een Iraakse politieagent houdt een verdachte aan tijdens een trainingsoefening

Ondervraging van een verdachte

Landen van gewoonterecht

In het verleden kon een verdachte in landen van gewoonterecht niet tegen zijn wil worden ondervraagd. In het Verenigd Koninkrijk kan de politie op grond van de Police and Criminal Evidence Act 1984 eisen dat verdachten worden ondervraagd. Verdachten zijn nu verplicht naar alle vragen te luisteren, maar mogen wettelijk weigeren een vraag te beantwoorden. In het Verenigd Koninkrijk mogen geen vragen meer worden gesteld zodra een verdachte formeel in staat van beschuldiging is gesteld. In Frankrijk mag een verdachte echter nog worden ondervraagd nadat hij in staat van beschuldiging is gesteld. De verdachte kan nog steeds wettelijk weigeren een vraag te beantwoorden. In de Verenigde Staten moet een verdachte, zodra hij de hoofdverdachte is geworden, op zijn Miranda-rechten worden gewezen voordat hij kan worden ondervraagd. Vervolgens mogen zij formeel worden ondervraagd, in aanwezigheid van een verdediger indien de verdachte daarom verzoekt.

Landen van burgerlijk recht

In civielrechtelijke landen kan een verdachte worden ondervraagd door politie en justitie. Dit is om te beslissen of er voldoende bewijs tegen een persoon is om de verdachte voor de rechter te brengen. Het onderzoek bestaat uit drie fasen. In de eerste fase wordt een verdachte door de politie verhoord. In de tweede fase wordt de verdachte ondervraagd door een magistraat (in Frankrijk een juge d'instruction genoemd). De derde fase is het proces dat wordt gevoerd door een openbare aanklager voor een panel van rechters of magistraten. Vervolgens, als uit het opsporingsproces blijkt dat een zaak sterk genoeg is, wordt de zaak voor een rechtbank gebracht om te worden berecht.

Termen verward met verdachte

Persoon van belang

Een persoon van belang is een niet-juridische term voor iemand in wie de politie geïnteresseerd kan zijn. In sommige gevallen kan een persoon van belang gewoon iemand zijn die informatie heeft met betrekking tot een onderzoek of een getuige zou kunnen zijn. De politie kan iemand verdenken, maar niet genoeg bewijs hebben om hem een verdachte te noemen. Soms gebruikt de politie de term "persoon van belang" ook ten onrechte om de verdachte aan te duiden. Een ander gebruik van de term is door schrijvers die gewoon een interessant persoon bedoelen.

Dader

Politie en journalisten gebruiken de term verdachte soms ten onrechte om de dader aan te duiden. Een verdachte is iemand die ervan wordt verdacht een misdrijf te hebben gepleegd. Een dader (slang perp) is een persoon die daadwerkelijk een misdrijf heeft gepleegd. Goed politiewerk elimineert verdachten totdat ze de dader (ook wel dader genoemd) hebben gevonden.

In de VS en Engeland heeft de politie ruime bevoegdheden om verdachten te arresteren en vast te houden. In Canada heeft de politie die bevoegdheid zogenaamd niet. Bij een misdaad die veel publiciteit krijgt, houdt de politie een verdachte soms enige tijd vast en laat hem dan vrij zonder dat er een aanklacht wordt ingediend. Op de een of andere manier worden de nieuwsmedia op de hoogte gebracht van de vrijlating en een zwerm verslaggevers en paparazzi is aanwezig om foto's te nemen voor de roddelbladen van de volgende dag. Over het algemeen is dit voor een dag of twee in Engeland. In de VS kan het tot 72 uur duren. Dit proces moedigt het publiek aan om verdachten als schuldig te beschouwen, in het vertrouwen dat de politie geen onschuldigen zou arresteren. Dit wordt ook wel "het oppakken van de gebruikelijke verdachten" genoemd. Soms zal de politie een verdachte een dader of een persoon van belang noemen en hem ondervragen zonder een Miranda-waarschuwing te geven. Dit is een technische fout aangezien de politie in de VS verplicht is een Miranda-waarschuwing te geven wanneer zij een verdachte arresteert. Als de politie na de arrestatie en het verhoor van een verdachte besluit dat zij de dader heeft. Dan dragen zij de zaak over aan de officier van justitie.

Een verhoorkamer in DuitslandZoom
Een verhoorkamer in Duitsland

Vragen en antwoorden

V: Wat is een verdachte?


A: Een verdachte is een persoon van wie wordt aangenomen dat hij iets verkeerd heeft gedaan, een misdaad heeft gepleegd of iets ergs heeft veroorzaakt.

V: Wie wordt in het strafrecht als verdachte beschouwd?


A: In het strafrecht wordt een persoon die onder verdenking staat of waarnaar een rechtshandhavingonderzoek loopt, als verdachte beschouwd.

V: Wat is een hoofdverdachte?


A: Een hoofdverdachte wordt door de politie beschouwd als de verdachte die het meest waarschijnlijk een misdaad heeft begaan.

V: Wanneer kan een formele verdachte worden gearresteerd?


A: Een formele verdachte kan worden gearresteerd als de feiten en omstandigheden een redelijk persoon doen geloven dat de verdachte een misdrijf heeft gepleegd of op het punt staat dat te doen.

V: Kan een verdachte een advocaat bij zich hebben tijdens zijn verhoor in landen met gewoonterecht?


A: Ja, in landen met gewoonterecht mag een verdachte een advocaat ter verdediging aanwezig hebben tijdens zijn verhoor.

V: Wat is de rol van een advocaat tijdens het verhoor van een verdachte?


A: De advocaat mag zijn of haar cliënt (de verdachte) adviseren hoe hij of zij vragen moet beantwoorden.

V: Wat gebeurt er met een verdachte als hij of zij van een misdrijf wordt beschuldigd?


A: Zodra een verdachte van een misdrijf wordt beschuldigd, wordt hij of zij een beklaagde.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3