Taíno (volk)

De Taíno's waren een inheems volk dat in de Amerika's leefde voordat Columbus daar aankwam. Zij waren afkomstig van de Caribische kust van Zuid-Amerika. Rond 1200 n.C. trokken zij noordwaarts naar de eilandenketen van de Kleine Antillen en de Grote Antillen.

Toen Christoffel Columbus naar de Amerika's kwam, woonden de Taíno's op de Bahamas, de Grote Antillen (Cuba, Jamaica, Hispaniola en Puerto Rico), en op sommige eilanden van de noordelijke Kleine Antillen. Hun cultuur verschilde van die van het Arawak-volk (een andere inheemse groep in Zuid-Amerika). Zij waren het eerste volk dat de Spanjaarden in de Amerika's ontmoetten.

Zoom


Naam

De naam Taíno werd gegeven door Columbus. Toen hij enkele inheemse mannen ontmoette, zeiden zij "Taíno, Taíno", wat betekent "Wij zijn goed, nobel". Columbus dacht dat taíno de naam van het volk was.

Rouse verdeelt de Taíno's in drie hoofdgroepen. De ene is de klassieke Taíno, van Hispaniola en Puerto Rico. De andere is de westelijke Taíno of sub-Taíno, van Jamaica, Cuba (met uitzondering van de westpunt van het eiland) en de Bahamas. De derde is de oostelijke Taíno, van de Maagdeneilanden tot Montserrat.

De Taíno's van de Bahamas stonden bekend als de ''Lucayan''. (In die tijd werden de Bahama's de Lucayas genoemd). De Lucayos waren Taíno's, maar hun cultuur was minder ontwikkeld. Archeologen noemen hen "sub-Taínos".

Oorsprong

De voorouders van de Taíno's trokken vanuit het midden van het Amazonebekken naar de Orinoco-vallei. Van daaruit trokken zij door Guyana en Venezuela en kwamen zo op de Caribische eilanden.

Een andere theorie zegt dat de voorouders van de Taino's uit de Colombiaanse Andes kwamen.

De Taíno-cultuur ontwikkelde zich op de Grote Antillen.

Cultuur en levensstijl

De Taíno samenleving was verdeeld in twee klassen. Er waren de naborias (gewone mensen) en de nitaínos (edelen). Beide klassen werden bestuurd door opperhoofden, caciques genaamd. De caciques konden zowel mannen als vrouwen zijn. Er waren ook bohiques (medicijnmannen).

De Taíno's woonden in dorpen die yucayeques werden genoemd. . De dorpen op de Bahamas waren het kleinst. De Taíno's bouwden grote ronde huizen, bohio genaamd, waar meerdere families woonden. De cacique en zijn familie woonden in een rechthoekig huis, caney genaamd. Men sliep op katoenen hangmatten (hamacas).

De Taíno's speelden vaak een balspel dat batey werd genoemd. Batey was ook de naam van de plaats waar ze speelden en dansten. De cacique zat op een houten stoel die duho, of dujo werd genoemd.

Dujo , een stoel van hout gemaakt door Taínos.Zoom
Dujo , een stoel van hout gemaakt door Taínos.

Vragen en antwoorden

V: Wie waren de Taínos?


A: De Taínos waren een inheems volk dat in Amerika leefde voordat Columbus daar aankwam.

V: Waar kwamen de Taínos vandaan?


A: De Taínos kwamen van de Caribische kust van Zuid-Amerika.

V: Wanneer verhuisden de Taino's noordwaarts naar de eilandenketen van de Kleine en Grote Antillen?


A: De Taino's verhuisden rond 1200 n.Chr. noordwaarts naar de eilandenketen van de Kleine en Grote Antillen.

V: Waar woonden de Taínos toen Christoffel Columbus naar Amerika kwam?


A: Toen Christoffel Columbus naar Amerika kwam, woonden de Taínos op de Bahama's, de Grote Antillen (Cuba, Jamaica, Hispaniola en Puerto Rico) en enkele eilanden van de noordelijke Kleine Antillen.

V: Waarin verschilde de cultuur van de Taínos van die van de Arawak?


A: De cultuur van de Taínos verschilde van de cultuur van de Arawak (een andere inheemse groep in Zuid-Amerika).

V: Wie waren de eerste mensen die de Spanjaarden in Amerika ontmoetten?


A: De Taínos waren de eerste mensen die de Spanjaarden in Amerika ontmoetten.

V: Waarvandaan migreerden de Taínos oorspronkelijk naar de Caribische eilanden?


A: De Taínos kwamen oorspronkelijk van de Caribische kust van Zuid-Amerika naar de Caribische eilanden.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3