1800

1800 (MDCCC) was een uitzonderlijk gewoon jaar dat begon op woensdag van de Gregoriaanse kalender en een schrikkeljaar dat begon op zondag van de Juliaanse kalender, het 1800e jaar van de aanduidingen Common Era (CE) en Anno Domini (AD), het 800e jaar van het 2e millennium, het 100e en laatste jaar van de 18e eeuw, en het 1e jaar van het decennium 1800. Vanaf begin 1800 lag de Gregoriaanse kalender 11 dagen voor op de Juliaanse kalender, die tot 1923 plaatselijk in gebruik bleef.

Vanaf 1 maart (18 februari), toen de Juliaanse kalender een schrikkeldag erkende en de Gregoriaanse kalender niet, raakte de Juliaanse kalender een dag verder achterop, waardoor het verschil op 12 dagen kwam tot 28 februari (16 februari), 1900.

Gebeurtenissen

Geboorten

voor meer informatie, zie Category:1800 geboorten.

Overleden

voor meer informatie, zie Category:1800 sterfgevallen.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3