Germanen

De Germaanse volkeren zijn een taalkundige en etnische tak van de Indo-Europese volkeren. Ze komen uit Noord-Europa en zijn te herkennen aan hun gebruik van de Germaanse talen. Migrerende Germaanse volkeren verspreiden zich over heel Europa en vermengen zich met bestaande lokale volkeren (zoals Kelten, maar ook Slaven/Venen en Romeinen), en vormen de toekomstige basis van vele naties, die verbonden zijn door vergelijkbare talen en gemeenschappelijke geschiedenis, en cultuur.

Het Latijnse Germani wordt voor het eerst gebruikt door Julius Caesar.

Maar de Germaanse stammen hadden geen eigen naam die alle Germaanse mensen omvatte. In het Engels wordt het Duits voor het eerst geattesteerd in 1520, ter vervanging van het vroegere gebruik van Almain of het Nederlands. Het Nederlands wordt nu in de Engelse taal gebruikt om te verwijzen naar de taal en de inwoners van Nederland.

De geschriften van Caesar, Tacitus en andere schrijvers uit de Romeinse tijd wijzen in de 1e eeuw na Christus op een verdeling van de Germaanse volken in stammengroepen:

  • de rivieren de Oder en de Vistula (Polen) (Oost-Germaanse stammen),
  • de benedenrijn (Istvaeones),
  • de rivier de Elbe (Irminones),
  • Jutland en de Deense eilanden (Ingvaeones).

De Zonen van Mannus Istvaeones, Irminones en Ingvaeones worden samen West-Germaanse stammen genoemd. Daarnaast worden de Germaanse mensen die in Scandinavië zijn gebleven, aangeduid als Noord-Germaanse. Deze groepen ontwikkelden allemaal afzonderlijke dialecten, de basis voor de verschillen tussen de Germaanse talen tot op de dag van vandaag.

De indeling van de volkeren in West-Germaans, Oost-Germaans en Noord-Germaans is een moderne taalkundige indeling.

De Germaanse stammen waren elk politiek onafhankelijk, onder een erfelijke koning (zie Germaanse koning). De koningen lijken een afstamming te hebben geclaimd van de mythische stichters van de stammen, waarvan de naam van sommige bewaard is gebleven:

Thor, Germaanse dondergod. De hamer wordt geassocieerd met de bliksemschicht. Schilderij van Mårten Eskil Winge, ca. 1872.
Thor, Germaanse dondergod. De hamer wordt geassocieerd met de bliksemschicht. Schilderij van Mårten Eskil Winge, ca. 1872.

Odin rijden op Sleipnir (Ardre beeldsteen, 8e eeuw).
Odin rijden op Sleipnir (Ardre beeldsteen, 8e eeuw).

Geschiedenis

Oorsprong

De vroege Germaanse stammen spraken onderling begrijpelijke dialecten en deelden een gemeenschappelijke cultuur en mythologie (zie Germaanse mythologie), zoals blijkt uit de sage van Beowulf en de Volsunga.

Bij gebrek aan een grootschalige politieke eenwording, zoals die welke de Romeinen de volkeren van Italië met geweld oplegden, bleven de verschillende stammen vrij, geleid door hun eigen erfelijke of gekozen leiders.

Kaart van de Scandinavische bronstijd cultuur, ca 1200 v.Chr.
Kaart van de Scandinavische bronstijd cultuur, ca 1200 v.Chr.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3